22 Eylül 2020 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Resmi Gazetede Bugün » 12 Mart 2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazete

12 Mart 2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazete

12 Mart 2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

2013/4311  Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4313  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Merkez Teşkilatında 2 Adet Daire Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

2013/4283  Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği

—  Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

—  Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği

—  Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—  Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar ile Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)

KURUL KARARI

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/05] Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates