19 Temmuz 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » İş Hukuku » 2009 Yılı Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması

2009 Yılı Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması

Asgarî geçim indirimi;ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir.

Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.Asgarî geçim indirimi,gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan (0,15)oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır.İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri; 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında 22,20 TL,01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında ise 23,10 TL olarak belirlenmiştir.01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında aylık asgari ücret 666.-TL, 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında ise 693.-TL’dir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates