23 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » 2010-2011 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları

2010-2011 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları

2010-2011 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları

“Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı kanusunda bilgi sahibi personel sayısının artırılması amacıyla, AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2010-2011 akademik yılı başvuruları başlamıştır. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr), Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitesinde yer almaktadır. Programa ait başvurular 24 kasım 2009 tarihinde sona ermektedir”.

AVRUPA BİRLİGİ GENEL SEKRETERLİGİ, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU 2010-2011 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI HAKKINDA DUYURU

Avrupa Birligi (AB) tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karsılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin olusturulmasını amaçlamaktadır.

Bu baglamda 2010-2011 akademik yılı için yaklasık 100 kisinin burstan faydalandırılması planlanmıstır. Bursların kapsamı ve basvuru sartları konusundaki bilgiler asagıda verilmistir. Söz konusu sartlar 2010-2011 akademik yılı için belirlenmistir ve geçmis yıllardaki uygulamalar emsal teskil etmez.

Bursun kapsamı ve adayların tespitinde gözetilecek hususlar

AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, projenin faydalanıcı kurumu olan Avrupa Birligi Genel Sekreterligi tarafından yürütülmektedir. Programın uygulanmasında sözlesme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

• Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye es deger bir kurulusta yüksek lisans egitimi veya arastırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalısmaları kapsamaktadır. Bu itibarla burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır. 12 aydan uzun bir program için, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karsılansa bile, burs verilmeyecektir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile dogrudan ilgili konularda gerçeklestirilecek akademik çalısmalara tahsis edilecektir. Bu nedenle diger yüksek lisans burslarından farklı olarak yalnızca asagıda belirtilen çalısma alanlarında verilmesi öngörülmektedir:

Malların Serbest Dolasımı
İsçilerin Serbest Dolasımı
İs Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
Sermayenin Serbest Dolasımı
Kamu Alımları
Sirketler Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
Rekabet Politikası
Mali Hizmetler
Telekomünikasyon Politikası
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenligi, Hayvan ve Bitki Saglıgı Politikası
Balıkçılık
Ulastırma Politikası
Enerji
Vergilendirme
Ekonomik ve Parasal Politika
İstatistik
Sosyal Politika ve stihdam
İsletmeler ve Sanayi Politikaları
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Yargı ve Temel Haklar
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Çevre
Tüketici ve Saglıgın Korunması
Gümrük Birligi
Mali Kontrol
Dıs, Güvenlik ve Savunma Politikası
Seçilen çalısma alanları AB Müktesebat baslıklarından olusmaktadır. Bu baslıklar hakkında bilgi sahibi olmak için Avrupa Birligi Genel Sekreterligi (www.abgs.gov.tr) ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) internet sitelerinin incelenmesi tavsiye edilir.

Yukarıda belirtilen alanların dısındaki konularda burs verilmeyecektir.

Bursiyerler ancak seçtikleri ve basvuru formunda belirttikleri konu ile ilgili akademik çalısma yapabileceklerdir ve seçilen çalısma alanında degisiklik söz konusu olmayacaktır.

• 2010-2011 akademik yılı için yaklasık 100 burs tahsis edilecektir. Tahsis edilen toplam Bursun %60’ı kamu sektörüne, %30’u üniversite ve %10’u özel sektöre ayrılmıstır. Bu nedenle, yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı en az geçer notu alarak (100 üzerinden 60) basarılı olan adaylara, kotaların doldurulması esası ile burs verilecektir.

• Bursların verildigi akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması ilke olarak mümkün degildir. Program sürelerinin bitis tarihi 31 Ekim 2011’i geçemez.

• Burs miktarı basarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yasam düzeyi saglayacak sekilde ve söz konusu ülkenin ilgili makamlarının görüsleri de alınarak yıllık olarak Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenir. Burs ödenegi; egitim, seyahat, konaklama, kitap, yeme-içme, ulasım, banka transferleri, Eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı, vize, saglık, yerel makamlara kayıt, saglık sigortası, her türlü vergi ve benzeri masrafların karsılanmasını amaçlar.

• Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karsılayacak düzeydedir; dolayısıyla ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

• Bursiyerlerin AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya egitim kuruluslarından ilgili programlara kabul almaları beklenmektedir. Ancak Jean Monnet Ortak Komitesi, programların çalısma alanları ile uyumlu olmalarını saglamak ve bursların Avrupa Birligi ülkelerine esit düzeyde dagılımını gözetmek amacıyla, yerlestirme konusunda nihai karar verme hakkını saklı tutar.

• Bursiyerlerin, programlarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalısmalar yapmaları beklenmektedir.

Basvuru Kosulları
1. Jean Monnet Burs Programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandası olan, hali hazırda Türkiye’deki kamu, özel ve üniversite sektöründe çalısmakta olanlar, ilgili “kamu sektörü”, “özel sektör” ve “üniversite sektörü” kotalarından basvurabilirler.

* Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) egitim görmekte olanlar ile akademik veya idari kadrolarda çalısmakta olanlar “üniversite” sektöründen basvurabilirler.

* Sivil toplum kuruluslarında çalısanlar, Türkiye’de yerlesik yabancı misyonlarda çalısanlar ile serbest meslek sahibi adaylar da “özel sektör” kotasından basvuru yapabilirler.

Yukarıda sayılan gruplara girmeyen kisilerin basvuruları (stajyerler veya aday memurlar dahil) kisisel basvuru olarak degerlendirilecek ve kabul edilmeyecektir.

Son sınıf ögrencilerinin burs sınavını kazanmaları halinde, 2010 yılının ilk, (varsa ikinci) veya son döneminde mezun olmaları sartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumda bursları ertelenmeyecek ve iptal edilecektir. Egitim Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyat Bölümlerinden mezun olanlar ancak lisans egitiminden sonra, bu yıl açıklanmıs çalısma alanlarından biri ile ilgili yüksek lisans egitimini tamamlamıs veya yukarıda listelenen alanlardan birinde en az 36 ay süreyle uzmanlasmıs iseler bursa basvurabilirler.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında MBA yapılamaz. Halen yurtdısında çalısan, lisans veya yüksek lisans programına devam edenler basvuruda bulunamazlar.

2. Adayların duyuru tarihinde 40 yasından (24 Kasım 1970 ve sonrası doganlar) gün almamıs olmaları gerekmektedir. 40 yas sınırı kamu sektörü çalısanları için geçerli degildir.

3. Adayların
* ya yüksek ögrenim (lisans) süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına
* ya da basvuru tarihi itibarıyla, basvuru yaptıkları çalısma alanı ile ilgili en az 36 ay is deneyimini tamamlamıs olmaları gerekmektedir.
Dolayısıyla belirtilen minimum lisans not ortalamasına sahip tüm adaylar basvuru yapabilirler. Basvuru yaptıkları çalısma alanı ile ilgili en az 36 ay is deneyimine sahip olan adayların minimum lisans not ortalaması kriterini karsılamaları gerekmemektedir.

“İs deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karsılıgında, belli bir sosyal güvenlik agı kapsamında yapılan çalısmaları içermektedir.

Not ortalaması kriterinin degerlendirilmesinde ilgili üniversitenin not çizelgesinde uyguladıgı sistem (100’lük sistemi uyguluyorsa 70, 4.00’lük sistemi uyguluyorsa 2.50 ortalama) esas alınmaktadır.

4. Daha önce Jean Monnet Bursunu kullanmıs olanlar ve herhangi bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen baska bir burs programıyla yüksek lisans yapmıs olanlar basvuru yapamazlar.

5. Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamıs veya tecil ettirmis olmaları gerekmektedir. Askerlik için bursun ertelenmesi söz konusu degildir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursları iptal edilir.

6. Adayların yurtdısında egitimlerini sürdürmelerine engel olacak herhangi bir saglık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

7. Adaylarda aranan nitelikler, degerlendirme sürecinin herhangi bir asamasında, Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yeniden degerlendirilebilir.

8. Adayların hangi dilde egitim yapacaklarını önceden belirleyerek, Jean Monnet Bursu yazılı ve sözlü sınavına o dilde girmeleri ve basvuru formu ile birlikte o dile ait seviye tespit belgesini vermeleri gerekmektedir. Adayların seçtikleri dil ile ilgili saglamaları gereken belgeler asagıda listelenmistir:

• Almanca DSH en az 65/100 TestDaF 4 ZOP Sprachdiplom (Kleine veya Groe Deutsche)
• Fransızca DELF B2 en az 65/100 Eylül 2005’den sonra alınan DALF C1 veya C2 Eylül 2005’den önce alınan Genel DALF Bir ay öncesinden Fransız Kültür Merkezlerine müracaat etmek kosuluyla alınabilecek olan ve 2 yıllık geçerliligi olan TCF veya TFI sınavı belgesi
• İngilizce TOEFL: 570 (yazılı) veya 230 (bilgisayarda) veya 89 (internet) IELTS (Akademik) : 6.5 / 9.0
• İspanyolca Intermedio/Intermediate veya Superior/Proficiency düzeyinde DELE sertifikası (Diploma de Español como Lengua Extranjera)
• İtalyanca CELI 3 (Universita per Stranieri of Perugia) CILS 2 (Universita per Stranieri of Siena)

Yukarıda belirtilmeyen AB resmi dillerinden de basvurular kabul edilmektedir. Bu durumda basvuru yapılacak programın gerektirdigi dil yeterlilik belgesi sunulmalıdır.

Yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgeleri dısındaki dil yeterlilik sınavı belgeleri (KPDS, ÜDS, referans mektubu, dil egitim sertifikası gibi) kabul edilmemektedir.

Burs basvurusu yapılırken sunulan yabancı dil yeterlilik belgelerinin Eylül 2010 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

Daha önce yurt dısında çalısmıs ve/veya egitim amacıyla bulunmus olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi degildir. Tüm adayların basvuru sırasında yabancı dil yeterlik belgelerini vermeleri gerekmektedir.

Basvuru için Gerekli Belgeler

• AB resmi dillerinden birinde doldurulmus olan İngilizce Basvuru Formu (*) – tüm adaylar için
• Ögrenci islerinden alınmıs lisans not çizelgesi – tüm adaylar için
• Lisans Diploma / Mezuniyet belgesi – tüm mezun adaylar için
• Yabancı dil yeterlilik belgesi – tüm adaylar için
• Bir adet vesikalık fotograf (son 6 ayda çekilmis) – tüm adaylar için
• Kurum yazısı / Çalısma belgesi (**) – çalısan adaylar için
• Belli bir ücret karsılıgında, belli bir sosyal güvenlik agı kapsamında yapılan çalısmaları belgeleyen Hizmet Belgesi (***) – 36 ay kosulunu karsılaması gereken adaylar için

Yukarıda sayılan belgelerin sadece asılları veya resmi makam onaylı ve ıslak mühürlü kopyaları kabul edilir.

(*) Basvuru formu Türkçe ve İngilizce olarak ilgili internet sitelerinde bulunmaktadır. Türkçe form bilgilendirme amacıyla verilmistir ve basvurularda kullanılamaz.
Basvuru için İngilizce formun sadece AB resmi dillerinden herhangi birinde doldurulup teslim edilmesi gerekmektedir.

(**) Kamu sektörü basvuruları için Kurum yazısı: Çalıstıkları kurumun bilgisi dahilinde bursa basvurduklarını belirten yazı.
Özel sektör basvuruları için Çalısma Belgesi: Özel sektörde halen çalısıldıgını gösteren resmi belge (Örnegin; ilgili kurum, sirket ve dernekten adayın kendi çalısanı olduguna dair resmi yazı veya baglı bulunulan meslek/ticaret odası kayıt belgesi, veya vergi levhası).

Üniversite basvuruları için Kurum yazısı: Görev yaptıkları üniversitenin bilgisi dahilinde bursa basvurduklarını belirten yazı.

Halen ögrenimini sürdürmekte olan son sınıf ve yüksek lisans ögrencileri (arastırma görevlisi olmayanlar) bu kapsamda degildir ve kurum yazısı almalarına gerek yoktur.

(***) Basvuru kosulları madde 3’de belirtilen basvuru yaptıkları çalısma alanı ile ilgili en az 36 ay is deneyimini, son basvuru tarihi itibarıyla, tamamlamıs oldugunu
gösteren resmi belgeler. Bu kosuldaki “is deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karsılıgında, belli bir sosyal güvenlik agı kapsamında yapılan çalısmaları içermektedir.

Yukarıda belirtilen basvuru kosullarını yerine getiremeyen adaylar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.

Sınav Takvimi
Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 24 Kasım 2009 Salı günü saat 18.00’e kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskisehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06580 Sögütözü, Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta ile basvuru yapılabilir ancak faks ve elektronik posta aracılıgıyla yapılan basvurular kabul edilmeyecektir.

• Degerlendirme sürecinin hiçbir asamasında telefonla bilgi verilmeyecektir. Sürece iliskin tüm duyurular Avrupa Birligi Genel Sekreterligi (www.abgs.gov.tr) , Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr) , Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinden yapılacaktır.

• Basvuru süresinin sona ermesini takiben adayların istenilen kosulları yerine getirip getirmedikleri ve gerekli belgeleri ibraz edip etmediklerine iliskin ön eleme yapılacaktır.

• Jean Monnet Bursu Yazılı Sınavının öngörülen tarihi 6 Subat 2009 Cumartesi olup sınav Ankara’da gerçeklestirilecektir.

• Ön elemenin neticesine baglı olarak, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi ile yazılı sınavın kesin tarihi, saati ve yeri anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca çagrı mektubu gönderilmeyecektir.

• Adaylar basvuru formunda belirttikleri yabancı dilden yazılı sınava gireceklerdir.

• Sınava girecek adaylardan, Avrupa Entegrasyon süreci ve/veya basvuru formunda belirtilen çalısma alanı ile ilgili konularda kompozisyon yazmaları istenebilecektir.

• Yazılı sınavı geçen adaylar basvuru asamasında seçtikleri ve belirttikleri yabancı dilde sözlü sınava alınacaklardır.

• Sözlü sınavların öngörülen tarihleri 12 Nisan – 14 Mayıs 2010 olup sözlü sınavlar Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın kesin tarihi, saati ve yeri anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca çagrı mektubu gönderilmeyecektir.

• Yazılı sınavdan sonraki sözlü sınavı da basarıyla geçerek burs almaya hak kazanan adayların isimleri Jean Monnet Ortak Komitesinin onayına tabidir. Burs kazananlara iliskin nihai liste ilgili internet sitelerinde yayınlanacaktır.

• Burs basvurusunda bulunacak adayların ek bilgi taleplerini ve sorularını yazılı olarak faks veya e-posta aracılıgıyla en geç 3 Kasım 2009 Salı günü saat 18:00’e kadar Jean Monnet Burs Programı Teknik Destek Ekibi’ne iletmeleri gerekmektedir. Cevaplar 13 Kasım 2009 Cuma günü anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır. Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları basvuru ile ilgili detaylara açıklık getirmektedir ve duyurunun bir parçasını olusturmaktadır. Bu nedenle adayların Jean Monnet Bursuna basvururken Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını ayrıntılı olarak okumaları ve dikkate almaları gerekmektedir.

Jean Monnet Burs Programı Teknik Destek Ekibi
Faks: +90 312 417 7520
e-posta adresi: info@jeanmonnet.org.tr

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates