18 Ekim 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati » 2011 Harçlar Tarifesi (3) Sayılı Tarife : Vergi Yargısı Harçları

2011 Harçlar Tarifesi (3) Sayılı Tarife : Vergi Yargısı Harçları

3) SAYILI TARİFE

Vergi Yargısı Harçları :
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma      18,40 TL
b)Danıştaya başvurma                                            38,20 TL
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay’a temyiz başvurularında             79,50 TL
d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra,Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda                                                    53,00 TL
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (18,40 TL)’den az olmamak üzere                   (Binde 3,96)
b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (38,20 TL)’den
az olmamak üzere                                            (Binde 7,92)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında         18,40 TL
b)Danıştay kararlarında                                         38,20 TL
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında                                       38,20 TL
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)              0,90 TL

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates