18 Temmuz 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati » 2011 Harçlar Tarifesi (7) Sayılı Tarife : Gemi ve Liman Harçları

2011 Harçlar Tarifesi (7) Sayılı Tarife : Gemi ve Liman Harçları

(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları :
I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:               0,142 TL
(116,30 TL’den az, 7.825,60 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden                   (Binde 19,8)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden                            (Binde 4,95)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden         (Binde 4,95)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden                 (Onbinde 9,9)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden                   (Onbinde 9,9)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)                         10,60 TL
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan                                              0,142 TL
(10,60 TL’den az, 194,80 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)  4,90 TL
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 38,20 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                  0,438 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan          0,236 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                 0,118 TL
(Harç tutarı 1.173,10 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (77,50 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye
göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                   0,58 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan           0,58 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan        0,438 TL
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan
(Harç tutarı 3.129,70 TL’den çok olamaz)                          0,236 TL
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                               22,60 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                              38,20 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                            77,50 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                         96,80 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri
beher rüsum tonilatodan                                           0,438 TL
(57,70 TL’den az 1.956,00 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki                   8,60 TL
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı                                            57,70 TL
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı                    38,20 TL
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam,1.Sınıf Dalgıç,
2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı                                                    22,60 TL
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti,
Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı   16,50 TL
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)
(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında
Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri                                   10,60 TL
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiztelefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf
emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (18,40 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (194,80 TL)’den çok olamaz.              0,035 TL
b) Muafiyet belgesi                                               38,20 TL
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (38,20 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                  0,438 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan          0,236 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                 0,118 TL
(Harç tutarı 1.173,10 Türk Lirasından çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden                                8,10 TL
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden                              16,50 TL
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                              33,40 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                            67,10 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                         83,80 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates