20 Mayıs 2019 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati » 2011 Harçlar Tarifesi (9) Sayılı Tarife :Trafik Harçları

2011 Harçlar Tarifesi (9) Sayılı Tarife :Trafik Harçları

(9) SAYILI TARİFE

Trafik Harçları :
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)               83,80 TL
b) B sınıfı sürücü belgesinden                                 252,30 TL
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden                           83,80 TL
d) Uluslararası sürücü belgelerinden                           168,20 TL
e) Diğer sürücü belgelerinden                                  420,70 TL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır.
Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları
(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent.Yürürlük:1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden         233,40 TL
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)                                                 468,20 TL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden(Her yıl için)                                                 938,20 TL
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden       468,20 TL
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)                                               2.346,80 TL
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden                            1.368,30 TL
bb) Diğerlerinden                                              135,70 TL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden                                       155,40 TL

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates