29 Eylül 2020 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » 2531 Sayılı Kanun Ve İhaleye Katılım Yasağı

2531 Sayılı Kanun Ve İhaleye Katılım Yasağı

Danıştay 13. Dairesi’nin 22.04.2015 tarihli kararı:

“…Dosya içerisinden Hasan Kaptan’ın 17.02.2003-08.03.2011 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında yer alan 7. Bölge Müdürlüğü’nde “bölge müdür yardımcısı” olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda ise 08.03.2011-30.01.2012 tarihleri arasında “yol bakım ve onarım şubesi müdürü” olarak görev yaptığı görülmektedir.

Hasan Kaptan’ın yaptığı görevlerin 2531 sayılı Kanun’da belirtilen yasak kapsamında olup olmadığının ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir.

Hasan Kaptan görev yaptığı 7. Bölge Müdürlüğü’nün ihaleyi yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında yer alması, ihaleyi yapan Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın ise merkez teşkilatında yer alması ve ayrıca Hasan Kaptan’ın ihalenin yapıldığı tarihten üç yıl önce bu görevinden ayrıldığının anlaşılması karşısında, Hasan Kaptan’ın 7. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapmış olması bakılan ihaleye katılım açısından bir engel teşkil etmemektedir.

Hasan Kaptan’ın Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda yaptığı görev açısından durum değerlendirildiğinde ise, ihaleyi yapan daire başkanlığı ile anılan kişinin görev yaptığı daire başkanlığının farklı daire başkanlıkları olduğu, uyuşmazlık konusu işin yol yapımına ilişkin olmasına rağmen görev yapılan daire başkanlığının faaliyet alanında yol yapım çalışmaları olmadığı gibi bu daire başkanlığının yol yapım ihalelerini yapmak şeklinde bir görevi de olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, Hasan Kaptan’ın Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda yapmış olduğu görevin de 2531 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu durumda yukarıda yapılan değerlendirmeler bağlamında Hasan Kaptan açısından, uyuşmazlık konusu ihaleye katılım yasağı için 2531 sayılı Kanun’da öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacılar tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates