20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Açık İhale Usulünde Geçerli Tek Teklif – Rekabet Şartlarının Oluşması

Açık İhale Usulünde Geçerli Tek Teklif – Rekabet Şartlarının Oluşması

Danıştay 13. Dairesinin 08.05.2017 tarihli kararı:

                “4734 sayılı Kanun’da  yer alan düzenlemeler gereğince açık ihale usulü ile yapılan bir ihalede belirli sayıda geçerli teklifin verilmiş olması zorunluluğunun bulunmadığı, ihalenin geçerli olabilecek tek teklif ile sonuçlandırılmasının mümkün bulunduğu, uyuşmazlığa konu ihalede 3 firmanın ihale dokümanını satın aldığı, piyasa fiyatları esas alınarak yaklaşık maliyetin 454.560.-TL olarak belirlendiği, ihaleye verilen iki teklifin de yaklaşık maliyetin altında olduğu, ihalede Kanun’un aradığı anlamda ve amaçlandığı şekilde rekabetin gerçekleştiği, ayrıca ihaleye sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, kamu zararından söz edilemeyeceği, tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, düzeltici işlem belirlenmesine dair Kurul kararında hukuka aykırılık, rekabetin sağlanamadığı için ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen kararın bozulmasına ve davanın reddine karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere esastan karar verilmiştir.

 

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates