18 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Ticaret ve Şirketler Hukuku » Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu

Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu

Türk hukukunda anonim ortaklıklar tüzel kişiliğe sahip sermaye şir­ketleridir. Bu tür ortaklıklar ayrı bir hukuki kişiliğe sahip olmaları nedeniyle paydaşlardan bağımsız olarak hakları iktisap edebilir ve borç altına girebi­lirler.

Ortaklık tüzel kişiliğinin yönetim ve temsili organları vasıtasıyla mümkündür. Anonim şirketler bakımından yönetim kurulu, zorunlu bir or­gan olup ortaklık açısından önemli fonksiyon ifa eder.

Yönetim kurulu, anonim şirketin ortaklarından oluşan ve sürekli faali­yette bulunan organıdır. Şirketin temsil ve yönetimi, tüzel kişiliğin kazanıl­masından sona ermesine, hatta belirli ölçüde ve sınırlı olmakla beraber tas­fiye aşamasında da yönetim kuruluna aittir.

İncelemenin konusunu, anonim şirket yönetim kurulunun organ sıfa­tını kazanması oluşturmaktadır. Çalışmada Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında organ kavramı ve yönetim kurulunun hukukî statüsü, bu sıfatın kazanılması ve kaybedilmesi incelenmiştir. Önemi nede­niyle tüzel kişiler bakımından organ kavramına ilişkin doktrinde ileri sürülen görüşler ortaklıklar hukuku çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Ortaklık yönetim kurulunun organ sıfatını kaybetmesinin geçici ya da kesin olması, farklı sonuçlar doğurmaktadır. Zira, anonim ortaklığın zorunlu organlarından olan yönetim kurulunun sürekli kaybı, talep üzerine mahkeme tarafından şirketin feshine karar verilmesine neden olabilecekken, yönetim organının geçici olarak kaybedilmesi durumunda, geçici yönetim kurulu tayin edilmesi, yedek yönetim kurulu seçilmesi, mahkemece yönetim kuru­luna üye seçilmesi ya da kayyım tayini gibi ihtimalleri gündeme getirebil­mektedir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates