23 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Avukatlık Hukuku » Arabuluculuk Eğitimi Verecek Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesine İlişkin Duyuru

Arabuluculuk Eğitimi Verecek Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesine İlişkin Duyuru

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Arabuluculuk Daire Başkanlığı

 

Sayı  :59155416/161/12816                                                                                                      28/05/2013

Konu :Arabuluculuk eğitimi

D U Y U R U

Bilindiği gibi, 7 Haziran 2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 22 Haziran 2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği de 26 Ocak 2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 23 üncü maddesi uyarınca, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisine arabuluculuk eğitimi vermek üzere izin verilecektir.

Bu kuruluşların birden fazlasının kendi aralarında iş birliği yapmaları halinde tek bir kuruluş eğitim izni için başvuracaktır.

1) Başvuru şartları:

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 23 üncü ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan kuruluşlar başvuruda bulunabilecektir.

2) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığına istenen belgeler ile birlikte yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

3) Başvuru tarihi:  

Başvurular 28 Mayıs 2013 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Eğitim izni talepleri 22 Haziran 2013 tarihinden sonra değerlendirilecek olup, eğitim izni verilen kuruluşlar resmi internet sayfamızda ilan edilecektir.

Arabuluculuk sınavının 2013 yılı sonuna doğru yapılması planlanmaktadır.  

4) Başvuru için gerekli belgeler: 

a) Başvuru dilekçesi (HUAKY m. 28/2).

b) Verilecek arabuluculuk eğitiminin içeriği ve sürelerini kapsar şekilde eğitim programı(HUAKY m. 26, 28/2),

c) Eğiticilerin sayısı, unvanları ve uzmanlıkları ile yeterlikleri hakkında açıklayıcı, gerekçeli ve yeterli bilgiler veren belge(HUAKY m. 28/2), 

d) Eğitim programının finansman kaynakları hakkında açıklayıcı, gerekçeli ve yeterli bilgiler veren belge(HUAKY m. 28/2),

e) Eğitim verilecek mekanlar hakkında açıklayıcı, gerekçeli ve yeterli bilgiler veren belge(HUAKY m. 28/2).

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mustafa BULUT

Hakim

Bakan a.

Genel Müdür V.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates