19 Haziran 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

657 SAYILI KANUNUN 4 – B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)GENEL ŞARTLAR

” 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı

a) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek,

c) Bilgisayar programlaması hakkında bilgi sahibi olmak,

d) 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (KPSSP3 puan türü).

Çözümleyici

a) ORACLE yada MS SQL dillerinden en az birisini bilmek ve bildiğini belgelemek,

b) Yukarıdaki programlama dillerinden birine ilave olarak en az iki (2) tane daha programlama dilini bilmek ve bildiğini belgelemek,

c) 2006, 2007, 2008, 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavına (KPDS)katılıp en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak yada yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “international English Language Testing System”(IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

d)Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

e)2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak(KPSSP3 puan türü),

Programcı

a)Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,

b)2006,2007,2008,2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavına (KPDS) katılıp en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, yada yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “international English Language Testing System”(IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c) 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak,(Lisans mezunları KPSSP3, Ön Lisans mezunları KPSSP93 puan türü),

Tekniker

a)Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümünden mezun olmak,

b)2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak(KPSSP93)

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

– Adaylar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının www.bayindirlik.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki (2) başvuru da geçersiz sayılacaktır. Her sözleşmeli personel pozisyon sayısının iki (2) katı kadar yedek belirlenecektir. Posta veya diğer şekilde yapılan ve daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Elektronik ortamda doldurulan başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanması, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adayların başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

– Başvurular en geç 21/04/2011tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.

– Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

3. YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI

– Yerleştirme; Elektronik ortamda yapılan başvurular KPSS (B) puanı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre yapılacaktır.

– Yerleştirilmesi yapılan adayların listesi www.bayindirlik.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates