25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı ile Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı Eleme ve Giriş Sınavları Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 6, 7 ve 8 inci derecelerden 26 adet Çalışma Uzman Yardımcısı, 26 adet Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde 26 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde 32 olmak üzere toplam 58 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1- SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar

Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren hukuk, iktisat, işletme siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bu ve diğer fakültelerin istatistik bölümlerinde ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 27-28 Haziran 2009 tarihi ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre, KPSSP 46, KPSSP 48, KPSSP 58, KPSSP 66, KPSSP 111, KPSSP 113, KPSSP 114, KPSSP 115 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 78 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aranan şartlar

(1) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup, bu sınava katılmak için önce yabancı dil alanında yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan eleme sınavına katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Yabancı dil eleme sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarında veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 27-28 Haziran 2009 tarihi ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 36, KPSSP 88, KPSSP 108 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış almak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre iş talep formunda başvuru yapılan dilde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS’den iş talep formunda başvuru yapılan dilde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

(2) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına, Fransızca dilinden 2, İngilizce dilinden 6 ve Almanca dilinden 18 personel alınacaktır. Adaylar eleme sınavına başvuru yaparlarken iş talep formunda hangi dilden sınava girmek istediklerini belirleyeceklerdir. Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular dil gruplarına göre ayrı ayrı olmak üzere ve en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Fransızca dilinden başvuru yapıp en yüksek KPSS puanına sahip ilk 10 aday, İngilizce dilinden başvuru yapıp en yüksek KPSS puanına sahip ilk 30 aday ve Almanca dilinden başvuru yapıp en yüksek KPSS puanına sahip ilk 90 aday yapılacak eleme sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da eleme sınavına katılabileceklerdir.

(3) Yabancı dil eleme sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere ilgili yabancı dillerde iki aşamalı olarak yapılacaktır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınav ilgili yabancı dilden Türkçe’ye ve Türkçe’den yabancı dile çeviri ve yabancı dilde kompozisyon, sözlü sınav ise mülakat şeklinde yapılacaktır. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın yabancı dil eleme sınavı puanını gösterecektir. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olanlar Bakanlık duyuru panosunda ve internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yabancı dil eleme sınavında başarı olan adaylar giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin Maden, Makine, İnşaat, Gemi, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Kimya, Fizik, Petrol, Metalürji ve Çevre mühendisliği bölümlerinde ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14, KPSSP 15 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 174 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1) Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavına, çalışma uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da Bakanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK’ün http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosu dikkate alınacaktır),

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Başvuru koşullarını taşıyan adaylar iş talep formunda belirtmek şartıyla aynı belgelerle birden fazla uzman yardımcılığı için başvuruda bulunabilir. Bu durumda, iş talep formunda yer alan ilgili uzman yardımcılığı giriş sınavına katılma isteğinin yer aldığı bölümler ayrı ayrı olarak işaretlenecektir. Ayrıca yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı için başvuran adaylar hangi dilden sınava girmek istediklerini de belirlemek zorundadır. Yalnızca bir yabancı dil tercihinde bulunulabilecek olup, başvuru yapıldıktan sonraki değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

3- BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavı ile çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip 04/10/2010 ile 18/10/2010 tarihleri arasında 18/10/2010 günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- YABANCI DİL ELEME VE GİRİŞ SINAVLARININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Yazılı Sınav Tarihi ve Saati:

30 Ekim 2010 Cumartesi saat: 10.00

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA

Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Sözlü Sınavının tarihi, saati ve yeri Yabancı Dil Eleme Yazılı Sınavının sonuçları ile birlikte, Giriş Sınavının tarihi, saati ve yeri ise Yabancı Dil Eleme Sözlü Sınavının sonuçları ile birlikte Bakanlık duyuru panosunda ve www.csgb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati:

25.10.2010-27.10.2010 tarihleri arasında her gün saat 9.30’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati:

01.11.2010-07.11.2010 tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri dahil) her gün saat 9.30’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA

5- GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konularda yapılacaktır:

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında yukarıdaki konulara ilaveten ayrıca adayın mezun olduğu bölüm itibariyle mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

(2) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır.

6- GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

(1) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için yabancı dil eleme sınavı sonucu ile giriş sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra Çalışma Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı için ise giriş sınav sonucuna göre nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olan adaylar ihtiyaca göre İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğündeki iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı kadrolarına atanır. Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı başarı sıralamasında, yabancı dil grupları itibariyle ilan edilen kadro sayıları ve dil grupları dikkate alınır.

(2) Başarılı olan adaylardan Çalışma Uzman Yardımcılığı kadroları için 5 adet, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı kadroları için 5 adet (İngilizce dilinden 1, Almanca dilinden 4 olmak üzere) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadroları için de 11 adet yedek liste oluşturulur. Asil listedeki adaylardan atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates