5 Temmuz 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Çalışma Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

Çalışma Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel İdari Hizmetleri sınıfından 10 (on) adet 8. dereceli Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosuna sınav ile Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri :

Yazılı sınav 19/11/2009 günü saat 10.00′ da Ankara’da yapılacaktır.

Giriş Sınavına Başvuru Şartları:

Giriş sınavına katılabilmek için,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıl süre ile örgün eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış Yabancı Öğretim Kurumlarından mezun olmak,

c) 01.01.2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) 2008 veya 2009 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda; KPSSP 115 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

e) Yabancı dil için son beş yıla ait KPSSP yabancı dil testinde 35 doğru cevap vermek,

(KPSS ve KPDS sonuçlarına göre başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıda adaya sınava giriş belgesi gönderilecektir. Ancak, sınav giriş belgesi verilecek son adayın almış olduğu puanı alan münacatta bulunmuş diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.)

f) Erkek adaylardan askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

g) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler :

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Ek’te bulunan Başvuru Formunu (Bakanlığımız www.csgb.gov.tr web sayfasından veya Çalışma Genel Müdürlüğünden temin edilebilir) eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) Kamu personeli dil sınavı (KPDS) sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

e) İki adet vesikalık renkli fotoğraf.

Başvuru Yeri ve Şekli :

Başvurular 19 Ekim 2009 günü başlayacak, 03 Kasım 2009 günü mesai bitiminde sona erecektir. Sınava girecek adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna (B Blok 6. Kat 614 No’lu oda) şahsen veya posta ile başvuracaklardır. Posta ile yapılan başvurularda yukarıda belirtilen belgelerin Çalışma Genel Müdürlüğüne en geç son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2009 mesai bitimine kadar ulaşması şarttır.

Bu süreden sonra gelen belgeler kabul edilmez. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınav Giriş Belgesi :

Başvuruları kabul edilen adayların listesi 17 Kasım 2009 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilecektir. Sınava girme hakkı kazanan adaylara Çalışma Genel Müdürlüğünce fotoğraflı  ‘Sınava Giriş Belgesi’  verilir. Adaylar, sınava giriş belgesi ile ayrıca fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi v.b.) göstermeden sınava katılamazlar.

Sınavla ilgili detay bilgiler (0 312) 296 62 60-296 62 62 numaralı telefonlardan öğrenilebilir.

Giriş Sınav Şekli ve Konuları :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları: Alan Konuları: 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Uluslararası Çalışma Mevzuatı, Avrupa Birliği Mevzuatı, Ekonomi, Maliye, Hukuk ile Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen diğer konuları kapsar.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alınması şarttır. Yazılı sınav sonuçları, kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavı kazananların isim listeleri ile sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Sonuçları :

Sınav notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarılı olanların adı soyadı ve puanları liste halinde Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilecektir.

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler:

a) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan,

d) Özgeçmişi, (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde ve kompozisyon biçiminde adayların kendi el yazısı ile yazılmış olmalıdır.)

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması :

Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İlan olunur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates