13 Aralık 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Anayasa Şikayeti (sayfa 2)

Anayasa Şikayeti

Kabul Edilemezliğe İlişkin Deniz Seki Kararı Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 25/6/2015 tarihinde Deniz Seki’nin bireysel başvurusunda (B. No: 2014/5170), mahkûmiyetin hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillere dayandırılmasına, tanıklarının dinlenmemesine ve kovuşturmanın kaldırılan mahkemelerce yapılmasına yönelik şikayetlerin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Olaylar  Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı yönünde 25/6/2008 tarihinde yapılan ihbar üzerine, soruşturma başlatılmış ve şüpheliler hakkında ... Devamını Oku »

Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Nurten Esen Kararının Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 10/06/2015 tarihinde Nurten Esen’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/7970), başvurucunun dava dilekçesindeki taleplerinin karşılanmamasının adil yargılanma hakkı kapsamında gerekçeli karar hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Olaylar 16/6/2008 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle başvurucunun, kolu kesilmiştir. Başvurucu, 8/7/2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğüne başvurarak maluliyet aylığı bağlanmasını talep etmiştir. SGK tarafından başvurucu 16/2/2010 ... Devamını Oku »

Mehmet Girasun Ve Ömer Elçi Başvurusunda Tedbir Talebine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Şırnak ili Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin Mehmet Girasun ve Ömer Elçi başvurusu (B. No: 2015/15266) Mahkememize 10/9/2015 tarihinde ulaşmış, Mahkememiz Birinci Bölümü, 11/9/2015 tarihinde anılan başvuru kapsamındaki sokağa çıkma yasağı kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine karar vermiştir. Devamını Oku »

Haberleşme Hürriyetine İlişkin Eren Yıldız Kararı Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 7/7/2015 tarihinde Eren Yıldız’ınbireysel başvurusunda (Başvuru No: 2013/759), hükümlü olan başvurucuya gönderilen mektupların sakıncalı görülerek Ceza İnfaz Kurumu tarafından alıkonulması kapsamında, haberleşme hürriyetinin başvuruya konu bir mektup yönünden ihlal edilmediğine, diğer mektup yönünden ise ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışma ve TDP üyesi olma” suçlarından hükümlü olan başvurucuya gönderilen mektup Ceza İnfaz ... Devamını Oku »

Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme Hakkına İlişkin Nurettin Polat Kararı Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 7/7/2015 tarihinde Nurettin Polat’ın bireysel başvurusunda (B. No: 2014/9053), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında sarf ettiği sözlerin şeref ve itibarının korunmasını isteme hakkını ihlal ettiği yönündeki şikayetin, başvurucu mağdur sıfatını taşımadığından “kişi yönünden yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Olaylar Başvurucu, kamuoyunda Gülen Cemaati olarak bilinen gruba mensup olduğunu, gruba yönelik olarak davalının “inlerine gireceğiz, ... Devamını Oku »

Mülkiyet ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin Servet Saraçoğlu ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 24/6/2015 tarihinde Servet Saraçoğlu ve Diğerleri (B. No: 2012/1281) başvurusunda oybirliğiyle, başvurucuların taşınmazının İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının yapılması maksadıyla 1968 yılında kamulaştırılmasından sonra, kamulaştırma bedeli, tazminat, ecrimisil gibi herhangi bir karşılık ödenmeksizin kullanılmaya devam edilmesi ile yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucuların zilyedinde olan ve kazandırıcı zamanaşımına ... Devamını Oku »

İfade Özgürlüğüne İlişkin Ali Rıza ÜÇER Kararı Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2/7/2015 tarihinde Ali Rıza Üçer’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/8598), onkoloji uzmanı olan başvurucunun, Ankara ilinin içme suyunda bulunan arsenik ve kadmiyum miktarına ve arseniğin kanser hastalığına etkisine ilişkin olarak üyesi bulunduğu derneğin internet sitesinde yaptığı basın açıklamasından dolayı, aleyhine açılan tazminat davasında tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucu, radyasyon ... Devamını Oku »

Başvuru Yollarının Tüketilmesi Kuralına ve Sendika Hakkına İlişkin Kristal – İş Sendikası Kararı Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2/7/2015 tarihinde Kristal-İş Sendikası’nın başvurusunda (B. No: 2014/12166), başvuru yollarının inceleme tarihi itibarıyla tüketilmiş olmasını yeterli bulmuş, ayrıca grev erteleme kararının zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca dayandığının ortaya konmaması ve demokratik toplumda gerekli olmaması nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar Toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başvurucu Sendika’nın uygulamaya koyduğu grev, Bakanlar Kurulu kararıyla genel ... Devamını Oku »

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Marcus Frank Cerny Kararı Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu

  Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2/7/2015 tarihinde Marcus Frank Cerny’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/5126), 25 Ekim 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme (Lahey Sözleşmesi) kapsamında yapılan iade talebinin reddine ilişkin karar gerekçelerinin aile hayatına saygı hakkı bağlamında ilgili ve yeterli olmaması nedeniyle başvurucunun aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucu, Amerika Birleşik Devletleri ... Devamını Oku »

Din ve Vicdan Özgürlüğüne İlişkin Esra Nur Özbey Kararı Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu

DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ESRA NUR ÖZBEY KARARI BASIN DUYURUSU (Karara ulaşmak için tıklayınız) Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 20/5/2015 tarihinde Esra Nur Özbey’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/7443), başvurucunun inancı nedeniyle giydiği pardösüsünü çıkartmaya zorlanmasının din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucu, dini inancı gereği vücudunun tamamını örtecek şekilde giyinmektedir. Başvurucu Bakırköy Adliyesi binasına giriş yaptığı ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates