27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Kamu İhale Hukuku

İhale sürecinde (Yapım İhaleleri, Mal Alımı İhaleleri, Hizmet Alımı İhaleleri) meydana gelen hukuka aykırı işlemlerin denetimini gerçekleştirmek ve ikincil mevzuatı düzenlemek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54 ve 56. maddeleri ile Kamu İhale Kurumu yetkili ve görevli kılınmıştır. İdareler Kurum kararlarına uymakla yükümlüdür. ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU KAMU İHALE HUKUKU ÇALIŞMA ALANLARI ►    Koruyucu ( Önleyici) Danışmanlık Hizmeti İhale Kanunları ... Devamını Oku »

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir; Sigorta şirketlerinin kurulması ve faaliyetlerinin izlenmesi Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili her alanda hukuki destek Yerli ve yabancı müvekkileri sigorta şirketleri ile çıkabilecek uyuşmazlıklar noktasında temsil Emeklilik, sağlık sigortası, kasko sigortası, trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, yeni değer sigortası, hayat sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası ile ilgili hukuki sorunların çözümü Ve diğer hukuki konularda ... Devamını Oku »

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir; Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri Hakaret,iftira vb.ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri Fikri ve sınai mülkiyet hukuku,rakabet hukuku kapsamında ugranılan zararların tazmini Uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi,tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak ... Devamını Oku »

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir; Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler Gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulün fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler Tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil Yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan ... Devamını Oku »

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir; Vergi tarhı,tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil Vergi davaları Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ile karşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi Ve diğer hukuki konularda destek sağlamak Devamını Oku »

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir; Tahsil edilemeyen alacakların icra kanalı ile tahsili Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini Ticari ve şahsi alacakların tahsili Ticari ve şahsi alacakların teminatlandırılması Teminatların paraya çevrilmesi Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması Mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin ... Devamını Oku »

Aile Hukuku

Aile Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir; Aile, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun temel taşı olduğundan ve ‘Aile Hukuku’  da medeni hukukun aile ilişkilerini düzenleyen bir dalı olması nedeniyle çok geniş dava yelpazesine sahip olduğundan, aile hukukuna ilişkin davaların tecrübeli avukatlar aracılığıyla titizlikle açılması ve takip edilmesi gerektiği açıktır. Özderin Avukatlık Bürosu, Aile Hukuku alanında sahip olduğu tecrübesiyle bu alana ilişkin davalarda hak ... Devamını Oku »

Miras Hukuku

Miras Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir; Vasiyetname hazırlanması Vasi tayini Veraset ve intikal davaları Ortaklığın giderilmesi Mirasın taksimi Tereke davaları Ve diğer hukuki konularda destek sağlamak Devamını Oku »

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk alanındaki çalışmalarımız şöyledir; İsim tashihi (düzeltme) Yaş tashihi Nüfus davaları Ortaklığın giderilmesi Ve diğer hukuki konularda destek sağlamak Devamını Oku »

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir; Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeler Ticari görüşmeler ve uzlaştırma Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluş ve işleyişleri Franchising Sözleşmeleri Yatırım Teşvikleri Yabancı sermaye transferi Sermaye artırımı ve azaltımları Şirket yeniden yapılandırılması Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi Tasfiye Resmi ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates