24 Temmuz 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar (sayfa 20)

İlanlar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı (227 kişi)

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili. unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlanna 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İliskin Esaslar” ın Ek Madde 2/b ve c bentlerine göre ... Devamını Oku »

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversiteniz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu.nu’nun 23., 25 ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru île ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları gereğince öğretim üyesi alınacak olup, söz konusu ilanımız 17.05.2011 tarihinde üniversitemiz web sayfasında (www.selcuk.edu.tr) yayımlanacaktır. DUYURULUR   Devamını Oku »

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 80 adet sözleşmeli ... Devamını Oku »

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz çeşitli birimlerinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2010 KPSS(B) grubu sınavı ite ilgili puan türü (KPSSP3) esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. ... Devamını Oku »

İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alım İlanı (134 kişi)

İller Bankası A.Ş. Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu 1. GENEL Bankaya giriş sınavı ile merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Uzman yardımcısı ve Teknik Uzman yardımcısı alınacaktır. 2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Uzman yardımcılığı ... Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı Yazılım Geliştirme Uzmanı Danışmanı alım İlanı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP) KAPSAMINDA “YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI DANIŞMAN” İSTİHDAM EDİLECEKTİR. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığınca tarafından “Yazılım Geliştirme Uzmanı Danışman” istihdamı için kullanılacaktır.   ... Devamını Oku »

Jandarma Genel Komutanlığı sivil memur alım ilanı (74 kişi)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 1. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla (74) memur alınacaktır. 2. ALINACAK MEMUR KADROLARININ : UNVANI TERCİH EDİLECEK İLLER ALINACAK ... Devamını Oku »

T.C. Cezayir Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

T.C. Cezayir Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu Büyükelçiliğimiz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla bir adet Türk uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacaktır. 1) Adaylarda Aranan Nitelikler : 1. T.C. vatandaşı olmak 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak 3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak. ... Devamını Oku »

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerinde (merkez teşkilatında) istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında (29) adet Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için 07-10 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara’da giriş sınavı yapılacaktır. Öğrenim dallan itibariyle alınacak Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir. ... Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı, tabip, diş tabibi ve eczacı alım ilanı

Sağlık Bakanlığı 2011 yılı 2. dönem açıktan atama kurası Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates