21 Ocak 2019 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar (sayfa 30)

İlanlar

Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı ( Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2010 )

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından : T.C. BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı kadrolarında görevlendirilmek üzere Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı düzenlenmiştir. I- SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak, b) 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1980 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. ... Devamını Oku »

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 22 Ocak 2010)

Kültür ve Turizm Bakanlığından : KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 30 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Kültür ... Devamını Oku »

Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (Son Başvuru Tarihi : 12 Mart 2010)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü MUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Atama Yapılacak Kadronun Unvanı, Sayısı ve Görev Yapılacak Yerler: Genel idare Hizmetleri Sınıfında yer alan Muhasebe Uzman Yardımcılığı kadrosunda, azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı toplam 250’dir. Görev yapılacak iller (Merkez ve ilçeler Olmak üzere) ve Kadro ... Devamını Oku »

Stokholm Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu ( Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2010)

T.C. Stokholm Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu  Büyükelçiliğimizde görevlendirilmek üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.  I. Adaylarda Aranan Nitelikler:  1) Tercihen T.C. vatandaşı olmak, 2) En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer yabancı okullardan mezun olmak, 3) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 4) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı Adlî ve İdarî Yargıda Çalıştırılmak Üzere Mübaşir ve Şoför Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 22 Şubat 2010 )

*Mübaşirlik ve şoförlük sınav ilânı    İLÂN Adalet Bakanlığından 1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; a- EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 7-12 dereceli toplam 220 adet mübaşir kadrosuna, b- EK-2 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-12 dereceli toplam 80 adet şoför kadrosuna, Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli ve Kadrolu Personel Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi :13 Ocak 2010 )

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılmak üzere 2000 adet sözleşmeli infaz ve koruma memuru ile 424 infaz ve koruma memuru, 100 ceza infaz kurumu katibi, 50 şoför, 25 teknisyen, 25 aşçı ve 20 kaloriferci alınacaktır. T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. ... Devamını Oku »

Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2010 )

DUYURU KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 1. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 2. ALINACAK MEMUR KADROLARININ : S. NU ... Devamını Oku »

Essen ve Berlin Boşkonsolosluğu ile Tiflis Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter alım ilanı ( Son Başvuru Tarihi : 11 Ocak 2010 )

T.C. Tiflis Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Tiflis Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Büyükelçiliğimizde görevlendirilmek üzere sınavla Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacaktır. I. Adaylarda Aranan Nitelikler: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 3) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 4) Ağır ... Devamını Oku »

Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu (Son Başvuru Tarihi : 25 Ocak 2010)

T.C. AVRUPA KONSEYİ DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV DUYURUSU Daimi Temsilciliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar: Türk Vatandaşı olmak, Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, En az lise veya dengi okulları ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis ... Devamını Oku »

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (657 sk. 4/B) sınav ilânı ( Son Başvuru Tarihi :08 Şubat 2010 )

İLÂN  Adalet Bakanlığından  1- Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates