25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Aile Hukuku » Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararları

Boşanma Protokolünde Mal Talebi Olmayan Mal Rejiminin Tasfiyesini de Talep Edemez

kamu ihale avukatlık bürosu

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2013/8-185 KARAR NO: 2013/1601 KARAR TARİHİ:27.11.2013 ÖZET: Mahkemece onanan boşanma protokolünde yer alan “karşılıklı mal talebimiz yoktur” şeklindeki ifade mal rejiminden kaynaklanan alacağı da kapsar. (4721 s. TMK m. 166, 202,225) Taraflar arasındaki “mal rejiminden kaynaklanan alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Söğüt Asliye Hukuk(Aile) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 04/03/2011gün ve 2010/139 ... Devamını Oku »

Sürekli İnternete Girmek ve Facebook Kullanmak Boşanma Nedenidir

T.C YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2014/19849 KARAR NO. 2015/4186, KARAR TARİHİ. 11.03.2015 ÖZET: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, “davalıya yüklenebilecek ve davacı için boşanmayı haklı gösterecek herhangi bir kusurlu hareket kanıtlanamadığı” gerekçesiyle dava reddedilmiş, davalının internet ve facebook adlı ... Devamını Oku »

Temyiz Aşamasında Anlaşmalı Boşanma İradesinden Dönülmesi – Çekişmeli Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/16819 K. 2015/3251 T. 2.3.2015 • ANLAŞMALI BOŞANMA ( Oluşan Karar Kesinleşinceye Kadar Eşlerin Bu Yöndeki Diğer Bir İfadeyle Gerek Boşanmanın Mali Sonuçları Gerekse Çocukların Durumu Hususunda Kabul Edilen Düzenlemeleri Kapsayan İrade Beyanından Dönmesini Engelleyici Yasal Bir Hüküm Bulunmadığı ) • ÇEKİŞMELİ BOŞANMA ( Anlaşmanın Bozulması İle Anlaşmalı Boşanma Hükmü Bütünüyle Geçersiz Hale Geleceği ... Devamını Oku »

Akrabalarla Birlikte Yaşamaya Mahkum Etme / Tam Kusur

ahkemece, davalı koca tam kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de davalı kocanın eşine bağımsız ev temin etmediği, 18 kişiden oluşan akrabaları ile yaşamaya ve onlara hizmet etmek zorunda bıraktığı, davacı kadının da eşini sevmediğini söyleyip eşinin anne babasına oğullarını evlendirmelerini söylediği, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan olaylarda, her iki tarafın eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Davalı kocanın tam kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi tazminat isteğinin kabulü doğru görülmemiştir. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates