27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Mahkeme Kararıyla Belediyeye İade Edilen Harç Bedeli Haczedilemez

Harç bedeli, Maliye Bakanlığı'nın bütçesinden gönderilen yardım niteliğinde olup, bu özelliği gereği doğrudan kamu hizmetine tahsis edilmiş bir paradır ve dolayısıyla da devlet malıdır.Mahkeme kararı ile borçluya iadesine karar verildikten sonra, borçlu belediye tarafından bu tutarın bir kısmının başka amaçlarla kullanılması ( sözgelimi vekalet ücretinin ödenmesinde kullanılması ) anılan paranın haczedilmezlik özelliğini değiştirmez. Devamını Oku »

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Adalet Bakanlığından: İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “defter” ibaresi “kayıt” olarak,  “ilişkin hususları”  ibaresi“ilişkin hususlar ile elektronik ortamda yapılacak işlemleri” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “İcra ve İflâs Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “8/a,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının başlığındaki “Defterler” ibaresi “Kayıtlar” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının birinci bölümünün başlığı “Kayıtlar” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates