27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » İş Hukuku

İş Hukuku

Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiye Yapılacak Kısa Çalışma Ödeneği

kamu ihale hukuku

İşten Çıkarma Yasağı-  İşverenin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı- Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiye Yapılacak Kısa Çalışma Ödeneği 4857 Sayılı İş Kanunu  Ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapan 7244 Sayılı Kanun  17.04.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.” İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne ilişkin değişiklikleri içeren 7244 sayılı Kanun  17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili madde metinlerine aşağıda yer verilmiştir. Buna göre ... Devamını Oku »

Hizmet Sözleşmesi ile Çalışan Şirket Genel Müdürü’nün Açacağı Davada Ticaret Mahkemesi Görevlidir

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2014/3752 KARAR NO.2014/5833 KARAR TARİHİ.25.02.2014 ÖZET: Davacı, ortaklar kurulu kararı ile imzalanan genel müdürlük sözleşmesi uyarınca şirketin tüm sorumluluğunu üst­lenmiş, şirket organı sıfatı ile tüm ekonomik ve hukuki meseleler­de sorumluluğun kendisine ait olmak üzere şirketi temsil etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Genel müdür olarak şirketin tüm işlerini bir tacirden beklenen titizlikle yerine getirmek zorunda olduğu ... Devamını Oku »

Hizmet Tespiti ve İşçilik Alacaklarına İlişkin Talep Aynı Davanın Konusu Olamaz

Davaya konu istemlerin yasal dayanaklarının ve buna bağlı olarak yapılacak inceleme ve araştırma yöntemlerinin farklılığı, temel ilişkinin kanıtlanmasında izlenecek usul gibi bir takım farklı olgular nedeniyle, yargılamanın daha iyi ve süratli bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet tespiti ve işçilik alacaklarına ilişkin davaların ayrılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır Devamını Oku »

Rücuen Tazminat İşverenin Sorumluluğu

üvenliği önlemleri açısından işverenin de sorumlululuğunu irdeleyecek şekilde, iş kazasının meydana geldiği iş kolunda uzman bilirkişi kurulundan, kusur raporu alarak, Borçlar Kanununun 50. ve 51. maddeleri uyarınca hakkaniyet indirimi yapılarak davalı işverenin sorumluluğuna karar verilmesi gerekir. Devamını Oku »

4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Alt İşveren Kavramı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesine göre, “Bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Devamını Oku »

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Getirdikleri

20.06.2012 tarihinde kabul edilen 30.06.2012 tarih ve 6331 sayılı Kanun ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü sorun, tedbir, tedbirin alınmamasına karşın uygulanacak yaptırım, işveren ve çalışanın görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülükleri ile organizasyon gibi konularda düzenleme yapılmış olup yasanın getirdikleri bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates