16 Ocak 2022 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku

Şartnameye Aykırı Sözleşme Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olduğu İddiası

Kamu İhale Avukati Ankara

Sözleşmenin Hükmünün İdari Şartnameye-İhale Dokümanına Aykırı Düzenlenmiş Olduğu Ve Yok Hükmünde Olduğu İddiası Yüklenicinin Basiretli Bir Tacir Gibi Davranmakla Ve Sözleşme Şartlarını İyice Değerlendirip Hesaplayarak Sözleşme Yapmakla Yükümlü Olduğu Uyarlama Talebi Ve Şartları Da Bulunmaması Karşısında Davanın Reddi Gerektiği Hakkında. Devamını Oku »

Yemek Alım İhalelerinde İhale Dokümanında Ürün Gramaj Bilgilerinde Eksiklik Bulunması

ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin  basiretli tacir olma yükümlülüğü uyarınca kendi faaliyet alanı ve malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmekte olup; yemek piyasasında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin mevcut dokümandaki düzenlemelere göre teklifini oluşturabilmesinin mümkün olduğu hallerde ihale sürecinde hukuka aykırılık bulunduğundan bahsedilemeyecektir. Devamını Oku »

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğ, 26 Ocak 2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklerle; – Elektronik ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi aşaması ile ilgili olarak, ihale süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasını teminen, aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmekle birlikte EKAP ... Devamını Oku »

Adi Ortaklıkların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı

Kamu ihale avukatı ankara

Adi Ortaklıkların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması gerektiği ve adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, 1) Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt ... Devamını Oku »

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile; – Kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ... Devamını Oku »

Faili Bulunmayan Suça Şerikliğin Mümkün Olmadığı

İhale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunda, kamu görevlileri hakkında açılmış bir kamu davası bulunmaması halinde ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı hakkında. Ceza Dairesi 2016/2***1 E. ,  2018/3***2 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM : Mahkumiyet ... Devamını Oku »

İhaleye Anlaşma Doğrultusunda Hareket Ederek Teklif Verilmesi

kamu ihale avukatı

Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek ihaleye teklif sunmaları Anlaşmanın usulüne uygun şekilde alınan iletişimin dinlenilmesi kararına istinaden tespit edilen telefon konuşmaları ile sabit olması, Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek teklif sunmaları şeklindeki eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 235/2-d maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu hakkında. 5. Ceza Dairesi 2015/**** E. , 2017/**** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza ... Devamını Oku »

İhaleye Tabi Olan İşin Doğrudan Temine Konu Kılınması

kamu ihale hukuku

Miktarı itibariyle ihaleye tabi olan işin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temine konu kılınması, Sanıkların eylemleri nedeniyle objektif cezalandırma şartlarından birinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle tartışılması gerektiği, Gerçekleşmiş olması halinde sanıklara atılı eylemlerin iştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hakkında. Sanıkların 4734 Sayılı Kanun’un 5. maddesine aykırı olarak ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.