15 Ağustos 2018 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları (sayfa 10)

Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Numune ambalajının  yırtık olması nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

Danıştay 13. Dairesinin 21.10.2016 tarihli kararı: “…Bu durumda, ihaleye katılan davacının mesleki ve teknik yeterliğini belirlemek amacıyla teklif ekinde sunduğu ürün numunelerinin, 4 Genel Cerrahi Uzmanı. 1 Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı ve 1 Göğüs Cerrahi Uzmanı’ndan oluşan ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından incelendiği, bu inceleme sonucunda düzenlenen Numune Değerlendirme Formu’nda yukarıda belirtilen kalemlere ilişkin sunulan numunelerin dış ve iç ... Devamını Oku »

İhale Konusu İş Kalemleri Arasında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmaması

kamu ihale avukatı

Danıştay 13. Dairesi’nin 01.11.2016 tarihli kararı:  “… İhale konusu işin yaklaşık maliyet bilgilerinin incelenmesinden, katı atıkların toplanması, çöp döküm alanlarına nakledilmesi ile 2500 adet yer üstü çöp konteynırının alınması arasında 4734 sayılı Kanun’un 5’nci maddesinde belirlendiği üzere kabul edilebilir bir bağlantı bulunmamaktadır. Nitekim, ihale dokümanında alınacak konteynırların özel amaçlı çaça tipli çöp aracı tarafından boşaltılabilecek özellikte olacağı belirtilerek standart özellikleri ... Devamını Oku »

İhale Komisyonunca Tamamlatılamayacak Eksik Belge

Danıştay 13. Dairesinin 26.09.2016 tarihli kararı :  “…Dosyanın incelenmesinden; Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 10.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016-2017-2018 Yılları İl Genelinde Malzemeli Temizlik” ihalesinde en avantajlı ilk iki teklif sahibinin İdari şartnamenin 7. Maddesinin (h) bendinde belirtilen sarf malzemelerine ait birim fiyat maliyetlerini gösterir listeleri teklif mektubu ekinde sunmadıkları, ancak ihale komisyonu tarafından bu ... Devamını Oku »

Sözleşme Tasarısının Tip Sözleşmeye Aykırılık Taşıması

kamu ihale hukuku

“…Davacı şirket tarafından ileri sürülen, sözleşme tasarısının 16. maddesinde Hizmet Alımlarına Ait Tip İdari Şartname’nin 26 nolu dipnotunda belirtilen aykırılıklara ve bu aykırılıkların ard arda veya aralıklı kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin yer almamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği yolundaki iddiası bağlamında uyuşmazlık değerlendirildiğinde, ihale dokümanında işin süresinde bitirilmemesine ilişkin ceza oranının belirlendiği, ancak işin tekrar eden kısımlarının ... Devamını Oku »

Teknik Şartname Düzenlemelerinin Teklifin Değerlendirilmesi Aşamasında Dikkate Alınabileceği

“Her ne kadar davalı idare tarafından, yeterlilik kriterinin yalnızca idari şartnamede belirtilen kurallara göre değerlendirileceği ileri sürülmekte ise de; 4734 sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, sunulan tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirileceği, bu anlamda idari şartname ve teknik şartnamenin birlikte ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu, ayrı ayrı mütalaa edilmelerinin söz konusu olmadığı, zira dava konusu ihaleye ait İdari ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates