18 Nisan 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları (sayfa 20)

Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Usulüne Uygun Sunulmayan Belgelerin Tamamlatılmasının Mümkün Olmadığı

Danıştay 13. Dairesi’nin 02.12.2014 tarihli BOZMA kararı;            “…Olayda, davacı şirketler tarafından cihazlara ilişkin İngilizce tanıtım katalogları ile birlikte 2 adet CD’nin ihale komisyonuna sunulduğu, tanıtım kataloglarının Türkçe tercümelerinin bulunmadığı, CD’lerin içeriğinde ise ihaleye konu cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve Türkçe kullanım kılavuzlarının yer aldığı anlaşılmakta olup; uyuşmazlık, İngilizce tanıtım katalogları ile birlikte CD ortamında sunulan Türkçe kullanım kılavuzlarının geçerli ... Devamını Oku »

Döküman Satın Alan Sayısı ile Geçerli Teklif Sayısının Karşılaştırılması – İhalenin İptali

Kamu ihale avukatı ankara

DOKUMAN SATIN ALAN SAYISI İLE GEÇERLİ TEKLİF SAYISININ KARŞILAŞTIRILMASI- MAKUL SEBEP İLE İHALENİN İPTALİ- İDARENİN TAKDİR YETKİSİ Danıştay 13. Dairesi’nin 28.01.2015 tarihli BOZMA kararı; “… 4734 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan kanunun 5. Maddesinde, belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğu; ihaleye katılan istekli sayısı ile isteklilerin teklif fiyatları ... Devamını Oku »

Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi

ihale avukatı ankara

-Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi -Kendi Mesleği İle İlgili Olarak Sözleşme Bedelinin En Az % 50’lik Bölümünde Fiilen Görev Yapma Koşulu – İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Mevzuat Hükümlerinde Mühendislik Dallarına göre belirleme yapılmadığı –  İhaleyi Yapan İdareden Detaylı Bilgi Alınması Gerektiği Hakkında Danıştay 13’üncü Dairesinin 18.11.2014 tarihli kararı:  “Dava; Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.09.2008 tarihinde pazarlık usulü ile ... Devamını Oku »

Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklifte Bulunulamayacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı

- Tekliflerin Değerlendirilmesinde Tebliğ Hükümlerinin Dikkate Alınması Gerektiği - Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklifte Bulunulamayacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı - Tekliflerin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında. Danıştay 13. Dairesi'nin 16.12.2014 tarihli kararı Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates