20 Eylül 2018 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları (sayfa 5)

Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Benzer İş Tanımına Uymayan İşlerin İş Denetleme Belgesi Kapsamından Çıkarılması Gerektiği

Kamu ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 22.02.2017 tarihli karar: “…Davacı şirketlerin 57.500.001,90.-TL teklif verdiği, idari Şartname’nin 7.5. maddesinde asgari iş deneyim  tutarının teklif bedelin  en az % 80’i olacağının belirtildiği, buna göre, belge tutarının 46.000.001,52.-TL’den az olamayacağı, pilot ortağın sunacağı iş deneyim belgesinin, iş ortaklığının sunacağı belge tutarının en az % 80’ini sağlaması gerektiğinden, pilot ortağınsunacağı belgenin 36.800.001,22,-TL’den az olamayacağı anlaşılmaktadır ... Devamını Oku »

Merkez Teşkilatındaki Yapım Şefinin Taşra Teşkilatının İhalesine Katılma Hakkı

kamu ihale avukati

Danıştay 13’üncü Dairesinin 03.04.2017 tarihli kararı: “Dava konusu ihalenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilâtı içerisinde yer alan 10. Bölge Müdürlüğü’nce yapılması, ihale üzerinde bırakılan Cetaş  Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin yarıdan fazla hisseye sahip ortağı Bedri Yılmaz’ın ise, kamu görevinden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde merkez teşkilâtı altında yer alan 10 ana hizmet biriminden İşletmeler ... Devamını Oku »

Pazarlık Usulü İhalelerde Davet Tarihi ile İhale Tarihi Arasındaki Asgari Süre

Kamu İhale Avukatı Ankara

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 22.12.2016 tarihli karar: “…Dosyanın incelenmesinden; uyuşmazlığa konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 21. maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile ve ihale ilanı yayımlanmadan gerçekleştirildiği, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilinceye kadar, günbatımı ve gündoğumu arasında çalıştırılacak ambulans helikopterler ile 180 gün süreyle gece şartlarında hasta ve yaralı ... Devamını Oku »

İdareye Şikâyet Başvurusunun İhale Tarihinden Üç İş Günü Öncesine Kadar Yapılması Gerektiği

kamu ihale hukuku

Danıştay 13. Dairesinin 14.04.2017 tarihli  kararı : “…Aktarılan mevzuat hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde davet tarihi ile ihale tarihi arasında beklenilmesi gerekli bir sürenin bulunmadığı, böyle bir sürenin ihalenin ivediliği ve niteliği göz önüne alındığında işin tabiatıyla bağdaşmayacağı, başka bir anlatımla istekli olabileceklerin ihaleye davet tarihi ile ihale tarihi arasında idarelerce belirlenmesi gereken asgari veya azami süre açısından bir ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates