21 Temmuz 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Makaleler (sayfa 3)

Makaleler

İhalenin İptali Kararlarına Karşı Başvuru Yolları

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’da şikâyet ve itirazen şikayet yolları düzenlenmiş; ihale sürecinde meydana gelen hukuka aykırı işlemlere doğrudan yargı yolu başvurulması kural olarak engellenmiştir. İstekliler yahut istekli olabilecekler kimi zaman önce idareye şikâyet sonra kuruma itirazen şikâyet; kimi zaman doğrudan kuruma itirazen şikâyet yoluna gitmek durumunda iken; kimi zaman da doğrudan yargı yoluna gitmek zorundadır. Kanun’da yer verilen başvuru kurallarına ... Devamını Oku »

Temiz Bir Sayfa Açmak “İhalenin İptali”

Uygulamada sıkça karşılaşılan bir deyim haline geldi “ temiz bir sayfa açmak” peki ihalenin iptali her durumda mümkün müdür? Başka bir deyişle temiz bir sayfa açmak için ihale iptal edilebilecek midir? İhalenin iptal edilebileceği haller  ve iptal yetkisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlardan  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 16. maddesine uygun olarak ihale yetkilisince, Kanun’un 39. maddesine ... Devamını Oku »

Yasaklılık Sonrası Ticari Faaliyet

Geçen hafta 4734 sayılı Kanun’un 17/d maddesi uygulama koşullarına kısaca değinmiştik. Buna göre ihalede tarafların aralarında anlaşma yaparak teklif bedellerini belirlemelerine olanak sağlayacak hiyerarşik ilişkiler ya da temsil ilişkileri nedeniyle saydamlık ilkesinin de ihlâline sebebiyet verebilecektir; Başkaları adına vekâleten, kendisi adına asaleten, doğrudan veya dolaylı olarak birden fazla teklif verilmesi,Örneğin; şirket ortaklık yapıları,şirket adresleri, şirket telefon numaraları,şirketi temsil ve imzaya yetkili olan ... Devamını Oku »

İhalelerden Yasaklılık

İhalenin temel amaci objektif bir yarışma ortamı içerisinde en uygun fiyat tekifine ulaşmaktir. Esasen Kanunun ongormus oldugu temel ilkeler de bu sonucu güvence altma almayi amaclamaktadir. 4734 sayılı Kanun’un 17. Maddesinde bu amaca aykırılık teşkil ettiği düşünülen eylemler sıralanmış; bu eylemlerden “a” ve “c” bentlerinde sayılan eylemler aynı zamanda Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil edecek nitelikte iken diğer bentlerde ... Devamını Oku »

Güncel Yargı Kararları

Teklif fiyatında eksiklik söz konusu olması halinde, yaklaşık maliyet ve diğer teklif fiyatları ile karşılaştırılma yapılmak suretiyle ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanda karşılanması gerektiği hakkında. (Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2012 tarihli ve 2012/UH.II-1148 sayılı kararı hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı) “9468 adet eldiven (çift)in karşılığı için 6.627,60 TL gösterilmiş olup, davacı tarafından giyecek ... Devamını Oku »

KİK Kararlarının Eksik Uygulanması

İhale sürecinin aktörlerinin ( istekliler, istekli olabilecekler, ihale komisyonu üyeleri…) ihale mevzuatına ilişkin bilgisi herhangi bir tacirin örneğin ticaret hukuku bilgisinden misliyle fazla olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Buna karşın, yazılarımızın satır aralarında ve fakat hemen her yazımızda vurguladığımız üzere ihale mevzuatı bir usul kanununa dayanıyor olması nedeniyle şekil kurallarına sıkı sıkıya riayet edilmesi gereken, edilmemesi halinde hak düşürücü sürelerle ve ... Devamını Oku »

Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık maliyet, 4734 sayılı Kanun’un 9. maddesinde[1] tanımlanmış olup; yaklaşık maliyetin hazırlanma ve hesaplanma yöntemine ilişkin olarak Kanun’da açık bir düzenleme bulunmamaktadır.Kanun’un 9. maddesi ve madde gerekçesi incelendiğinde, yaklaşık maliyetin gerçek piyasa rayiçlerini yansıtır biçimde tespit edilmesi gerektiği, tespit edilen değere nasıl ulaşıldığı hususunda dayanak gösterilmesi ve yaklaşık maliyete ilişkin bilginin duyurulmaması şeklinde 3 özelliğin belirginleştiği görülmektedir. Devamını Oku »

KİK (Mahkeme) Kararları

Türk Hukuk Sisteminde idari yargı kararlarının uygulanması konusu, üzerine sayfalarca tez ve hatta kitap yazılacak bir sorun olarak bilinmektedir[1]. İdare mahkemelerince iptal davasına konu işlem hakkında verilen iptal kararları işlemin tesis edildiği tarihe kadar geriye yürür ve işlemi ( birel işlemi) tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırır.  Başka bir deyişle, işlemin iptali ile birlikte bu işlem tesis edilmeden önce mevcut olan duruma ... Devamını Oku »

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

İhaleye Fesat Karıştırma suçuna vücut veren eylemler Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesinde tahdidi biçimde sayılmıştır. Kanunda suçun varlığı için aranılan şartlar taşınmıyorsa suçun varlığından da söz edilemez ve cezalandırma da söz konusu olmaz. İhaleye fesat karıştırma suçu ancak kasten işlenebilir. Taksirle işlenmesi olanağı bulunmamaktadır Suçun maddî unsuru “fesat karıştırma” fiilidir:Hileli davranışlarla fesat karıştırma; ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates