2 Haziran 2020 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 30)

Kamu İhale Hukuku

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkinEsaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devamını Oku »

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devamını Oku »

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No:2013/MK-273

Kamu İhale Kurulunun 16.06.2005 tarih 2005/UM.Z-1155 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.06.2008 tarih ve E:2007/1143, K:2008/1161 sayılı dava konusu işlemin iptali kararı hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 28.02.2013 tarih ve E:2008/2120, K:2013/695 sayılı temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının bozulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi. Devamını Oku »

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-268

Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarihli ve 2011/UH.III-2941 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle YNR Güvenlik Savunma Hizm. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Danıştay 13. Dairesince verilen Ankara 4. İdare Mahkemesi kararının bozulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması. Devamını Oku »

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65. Maddesi İptal Edildi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, 20.11.2008 günlü, 5812 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, … kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmünün Anayasa’nın 10., 13., 36. ve 125. maddelerine aykırı olması nedeni ile iptaline karar verilmiştir. Devamını Oku »

İhaleye Katıldığı Tarihte SSK Prim Borcu Olması

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2008/2058 K. 2010/231 T. 15.1.2010 • İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI ( Verilebilmesi Yasanın 17. Md.sinde Belirtilen Fiil veya Davranışlarda Bulunmak İle Üzerine İhale Yapıldığı Halde Mücbir Sebep Halleri Dışında Usulüne Göre Sözleşme Yapmamak Eylemleri İle Sınırlandırıldığı ) • MÜCBİR SEBEP ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı Verilebilmesi Yasanın 17. Md.sinde Belirtilen Fiil veya Davranışlarda Bulunmak İle ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates