26 Nisan 2018 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 5)

Kamu İhale Hukuku

İdareye Şikâyet Başvurusunun İhale Tarihinden Üç İş Günü Öncesine Kadar Yapılması Gerektiği

kamu ihale hukuku

Danıştay 13. Dairesinin 14.04.2017 tarihli  kararı : “…Aktarılan mevzuat hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde davet tarihi ile ihale tarihi arasında beklenilmesi gerekli bir sürenin bulunmadığı, böyle bir sürenin ihalenin ivediliği ve niteliği göz önüne alındığında işin tabiatıyla bağdaşmayacağı, başka bir anlatımla istekli olabileceklerin ihaleye davet tarihi ile ihale tarihi arasında idarelerce belirlenmesi gereken asgari veya azami süre açısından bir ... Devamını Oku »

Dış Temsilciliklerce Düzenlenen İş Deneyim Belgelerinin Hukuken Geçerliliği

1512 ve 6004 sayılı Kanunlar uyarınca Konsoloslukların, tasdiki söz konusu olan belgeyi imzalayan kişinin belgeyi hangi sıfatla imzaladığına ilişkin tespit ve tasdik yapma görevinin bulunmadığı, dış temsilciliklerce iş deneyim belgelerinin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın imza ve mühür tasdikinden öte bir tasdik yapılabilmesinin mümkün olmadığı,   Apostil tasdik şerhi taşımayan veya ülkemiz ile bir anlaşma veya sözleşme bulunmayan yabancı ülkelerde düzenlenen ... Devamını Oku »

İtirazen Şikâyet Başvurusuna İdareye Verilen Şikâyet Dilekçesinde Yer Almayan Yeni Bir İddia Eklenmesi

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 29.12.2016 tarihli karar: “…Davacının birinci iddiası yönünden, isteklinin ilgili belgelerin akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilip edilmediği yönündeki beyanının yeterli görülmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının dava konusu işlemin birinci iddiayla ilgili kısmının iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir. Temyize konu Mahkeme kararının; davacının idareye şikâyet sürecinde yer vermediği iddiasının itirazen şikâyet başvurusunda dikkate ... Devamını Oku »

Yasaklama Kararının Mahkemece İptal Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları

Kamu İhale Avukatı Ankara

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 01.12.2016 tarihli karar: “…Dosyanın incelenmesinden; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nce 12.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, 05.10.2015 tarihli İhale Komisyonu kararıyla, Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – S. Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığından özel ortak S. Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ... Devamını Oku »

Banka Referans Mektubunun Sunulması Usulü ve İçeriği

kamu ihale avukatlık bürosu

Danıştay 13. Dairesinin 26.12.2016 tarihli kararı:  “…Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; yönetmelikte sayılan belgeler dışında, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları belgelerin aslını veya aslına uygun olduğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunmaları gerekmektedir. ... Devamını Oku »

İdarenin Yüklenici Personelinin Görev Yerini Değiştirmesine İzin Veren Şartname Düzenlemesi

kamu ihale avukatı

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 26.12.2016 tarihli karar: “…Temyize konu Mahkeme kararının; davacı şirketin 1., 2., 3., 4., 5., 8., 11. ve 12. iddiaları yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir. Mahkeme kararının, davacı şirketin 6. iddiası yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının incelenmesinden; Davacı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda 6. iddia olarak; Teknik Şartname’nin “Kontrol ve denetim” başlıklı ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates