20 Temmuz 2018 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 5)

Kamu İhale Hukuku

İdareye Şikâyet Başvurusunun İhale Tarihinden Üç İş Günü Öncesine Kadar Yapılması Gerektiği

kamu ihale hukuku

Danıştay 13. Dairesinin 14.04.2017 tarihli  kararı : “…Aktarılan mevzuat hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde davet tarihi ile ihale tarihi arasında beklenilmesi gerekli bir sürenin bulunmadığı, böyle bir sürenin ihalenin ivediliği ve niteliği göz önüne alındığında işin tabiatıyla bağdaşmayacağı, başka bir anlatımla istekli olabileceklerin ihaleye davet tarihi ile ihale tarihi arasında idarelerce belirlenmesi gereken asgari veya azami süre açısından bir ... Devamını Oku »

Dış Temsilciliklerce Düzenlenen İş Deneyim Belgelerinin Hukuken Geçerliliği

1512 ve 6004 sayılı Kanunlar uyarınca Konsoloslukların, tasdiki söz konusu olan belgeyi imzalayan kişinin belgeyi hangi sıfatla imzaladığına ilişkin tespit ve tasdik yapma görevinin bulunmadığı, dış temsilciliklerce iş deneyim belgelerinin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın imza ve mühür tasdikinden öte bir tasdik yapılabilmesinin mümkün olmadığı,   Apostil tasdik şerhi taşımayan veya ülkemiz ile bir anlaşma veya sözleşme bulunmayan yabancı ülkelerde düzenlenen ... Devamını Oku »

İtirazen Şikâyet Başvurusuna İdareye Verilen Şikâyet Dilekçesinde Yer Almayan Yeni Bir İddia Eklenmesi

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 29.12.2016 tarihli karar: “…Davacının birinci iddiası yönünden, isteklinin ilgili belgelerin akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilip edilmediği yönündeki beyanının yeterli görülmesi mümkün olmadığından, temyize konu Mahkeme kararının dava konusu işlemin birinci iddiayla ilgili kısmının iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir. Temyize konu Mahkeme kararının; davacının idareye şikâyet sürecinde yer vermediği iddiasının itirazen şikâyet başvurusunda dikkate ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates