20 Eylül 2018 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler (sayfa 10)

Makaleler

İhalelere Katılma Yasağı Bulunan Vekil Aracılığıyla Teklif Veren Şirketin Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması

kamu ihale avukatı ankara

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/6312 K. 2016/547 T. 2.3.2016 • KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMIŞ OLANLAR (Doğrudan Dolaylı veya Alt Yüklenici Olarak Kendileri veya Başkaları Adına Hiçbir Şekilde İhalelere Katılamayacağı – İhaleye Katılmaktan Yasaklı Olanların Vekil Aracılığıyla Dolaylı Olarak İhaleye Teklif Veren Şirketin Kanunda Öngörülen Yasak Fiil ve Davranışta Bulunduğu Anlaşıldığından İhaleye Katılmaktan Yasaklanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı) • İHALEYE TEKLİF ... Devamını Oku »

İş Deneyim Belgesindeki Eksikliğin Belgeyi Düzenleyen Kurumdan Tamamlatılabileceği

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/6414 K. 2016/621 T. 9.3.2016 • İŞ DENEYİM BELGESİNİN SEHVEN HATALI DÜZENLENMESİ ( İş Deneyim Belgesinin İçeriğine Dair Tereddüt Oluşturacak Nitelikteki Bilgi Eksikliklerinin Söz Konusu Belgeyi Düzenleyen Kurumlardan Tamamlattırılabileceği – İş Deneyim Belgesinin Hatalı Düzenlenmesi Belgeyi Düzenleyen Kurumun Sorumluluğunda Olduğu İş Deneyim Belgesindeki Hata Nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı ) • İŞ ... Devamını Oku »

İhalenin İptali İçin Geçerli ve Makul Sebep

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2016/968 K. 2016/1374 T. 28.4.2016 • İHALENİN İPTAL EDİLMESİ ( Rekabet İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılanması ve Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerinin Gözetilmesi Gereği – İhale Konusu İşin Bir Kısmının İdarenin Kendi Personeli Eliyle Yürütülmesi Sonucu İhalenin Yaklaşık Maliyet ve Maliyete Esas Metrajı Değişeceğinden İdarenin Takdir Yetkisi Çerçevesinde İhalenin İptali İçin Makul ve Geçerli Sebebin Oluştuğunun Kabulü ... Devamını Oku »

Kesinleşen İhale Dokümanı Uyarınca Sunulması Gereken Belgelerin Sunulmaması

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 07.11.2016 tarihli karar: “…Olayda, davacı Mase Yapı ve Müh. Tic. Ltd. Şti.- Arslanlar İnş. Tic. ve Tur. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Mase Yapı ve Müh. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere idareye sunulan ve Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş 400 Yataklı Devlet Hastanesi (Eğitim ve Araştırma) Ek Bina İnşaatı ... Devamını Oku »

Zorunlu Trafik Sigortası Gideri İçin Alınan Fiyat Teklif

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.04.2016 tarihli ve E:2016/2**, K:2016/***0 sayılı kararında:             “…dava konusu ihale üzerinde bırakılan Şev Özel Güv. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşırı düşük açıklaması kapsamında araçlar için istenilen zorunlu trafik sigortasına ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde ise; anılan istekli tarafından araçlar için zorunlu trafik sigortası giderinin araç başına yıllık 753,78 TL olmak üzere 3 araç ... Devamını Oku »

İş Deneyim Belgesine Konu İş Dolayısıyla Yasaklılık İşlemi Başlatılması

kamu ihale avukati

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 20.12.2016 tarihli ve E:2016/***1 sayılı kararı: , “…Dosyanın incelenmesinden, Çankırı İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen “Çankırı İlgaz 8 Derslikli Ortaokul” ihalesine davacı şirketle birlikte 8 isteklinin teklif verdiği, ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, isteklilerden Faruk Sıtkı Doğu’nun şikayeti kapsamında yapılan inceleme sonucu düzeltici işlem kararı alınarak 04.05.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ... Devamını Oku »

Numune ambalajının  yırtık olması nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

Danıştay 13. Dairesinin 21.10.2016 tarihli kararı: “…Bu durumda, ihaleye katılan davacının mesleki ve teknik yeterliğini belirlemek amacıyla teklif ekinde sunduğu ürün numunelerinin, 4 Genel Cerrahi Uzmanı. 1 Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı ve 1 Göğüs Cerrahi Uzmanı’ndan oluşan ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından incelendiği, bu inceleme sonucunda düzenlenen Numune Değerlendirme Formu’nda yukarıda belirtilen kalemlere ilişkin sunulan numunelerin dış ve iç ... Devamını Oku »

İhale Konusu İş Kalemleri Arasında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmaması

kamu ihale avukatı

Danıştay 13. Dairesi’nin 01.11.2016 tarihli kararı:  “… İhale konusu işin yaklaşık maliyet bilgilerinin incelenmesinden, katı atıkların toplanması, çöp döküm alanlarına nakledilmesi ile 2500 adet yer üstü çöp konteynırının alınması arasında 4734 sayılı Kanun’un 5’nci maddesinde belirlendiği üzere kabul edilebilir bir bağlantı bulunmamaktadır. Nitekim, ihale dokümanında alınacak konteynırların özel amaçlı çaça tipli çöp aracı tarafından boşaltılabilecek özellikte olacağı belirtilerek standart özellikleri ... Devamını Oku »

İhale Komisyonunca Tamamlatılamayacak Eksik Belge

Danıştay 13. Dairesinin 26.09.2016 tarihli kararı :  “…Dosyanın incelenmesinden; Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 10.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016-2017-2018 Yılları İl Genelinde Malzemeli Temizlik” ihalesinde en avantajlı ilk iki teklif sahibinin İdari şartnamenin 7. Maddesinin (h) bendinde belirtilen sarf malzemelerine ait birim fiyat maliyetlerini gösterir listeleri teklif mektubu ekinde sunmadıkları, ancak ihale komisyonu tarafından bu ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates