22 Temmuz 2019 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler (sayfa 4)

Makaleler

Nakliye Hesabına İlişkin Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Belgelenmesi

Kamu İhale Avukatı Ankara

Danıştay 13. Dairesi’ nin 07.07.2017 tarihli kararı “Dosyanın incelenmesinden, İhaleyi yapan idare tarafından İsteklilerden aşırı düşük teklif açıklama istenildiği, söz konusu aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesinde DHMİ.01, DHMİ.03, DHMİ.18, DHMİ.19 poz numaraları imalat kalemlerine, açıklama istenen ve istenmeyen analiz girdileri listeleri ile sıralı analiz girdilerine yer verildiği, ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda davacı ... Devamını Oku »

Yaklaşık Maliyetin Hazırlanmasında Rayiç Fiyatların Kullanılması

Kamu ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen karar: “…Dosyanın incelenmesinden; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 26.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Adnan Menderes Havalimanı Çevre Güvenlik Yolunun ve Dahili Yolların Rehabilitasyonu ile Çevre Tel Örgüsü imalatlarının Nizami Hale Getirilmesi” işi ihalesinin, 25.01.2016 tarihli ihale komisyon kararı ile teklifleri geçerli sayılan 9 istekli arasından 9.555.000,00 TL bedelle ekonomik açıdan en ... Devamını Oku »

İhale Usulünün Doğru Belirlenmemesi

Kamu İhale Avukati Ankara

Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar: “…Bu durumda uyuşmazlığa konu ihalede ihale konusu iş kalemlerinin büyük bir oranın ve yine yaklaşık maliyetinin büyük bir kısmının hizmet alım işleri oluşturduğu, bir yapım işi ihalesinde ihale dokümanında ön proje veya kesin projeye yer verilmesi gerekirken ihale dokümanı kapsamında herhangi bir projeye yer verilmemesi karşısında uyuşmazlık konusu ihalenin bir yapım işi ihalesi ... Devamını Oku »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İlgili Pozda Yer alan Tüm Girdilerin Açıklanması Gerektiği Hakkına

kamu ihale hukuku

Danıştay 13. Dairesinin 18.05.2017 tarihli kararı:  “Dosyanın incelenmesinden, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 18.07.2016 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “Adıyaman Havaalanı Glide Path Altyapısı, Çevre Güvenlik Yolu ve Aydınlatmalarının Yapılması” ihalesinde, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan davacı şirketlerin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, DHMİ.İNŞ.01 ve DHMİ.İNŞ.03 poz nolu iş kalemleri için nakliye bedeli analiz girdisinin yer almasına ... Devamını Oku »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İlgili Pozda Yer alan Tüm Girdilerin Açıklanması Gerektiği

Kamu İhale Avukatı Ankara

Danıştay 13. Dairesinin 18.05.2017 tarihli kararı:  “Dosyanın incelenmesinden, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 18.07.2016 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “Adıyaman Havaalanı Glide Path Altyapısı, Çevre Güvenlik Yolu ve Aydınlatmalarının Yapılması” ihalesinde, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan davacı şirketlerin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, DHMİ.İNŞ.01 ve DHMİ.İNŞ.03 poz nolu iş kalemleri için nakliye bedeli analiz girdisinin yer almasına ... Devamını Oku »

İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yer Verilen Tüm İddiaların İncelenmesi Gerektiği Hakkında

Danıştay 13. Dairesi kararı : “…Dava; Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi tarafından 27.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı ve Hasta/Ziyaretçi Karşılama-Yönlendirme Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 30.12.2015 tarih ve 2015/UH.I-3569 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; ... Devamını Oku »

Trafikten Çekili Aracın Özmal Değerlendirmesinde Dikkate Alınamayacağı Hakkında

Danıştay  13. Dairesinin 16.02.2017 tarihli kararı: “Dosyanın  incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan Y.S.E. tarafından teklif dosyası kapsamında kendi malı olan araçlara ilişkin olarak, usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Gürsel Özen tarafından onaylanmış belgenin sunulduğu, bu araçlardan 16**837 plakalı araca ait olarak sunulan araç ruhsat belgesinden aracın ihale tarihi itibarıyla trafikten çekili durumda olduğu görülmektedir. İhaleye katılımda istenilen ... Devamını Oku »

Sözleşmeye Davet Yazısına Rağmen Sözleşme İmzalanmaması

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Danıştay 13. Dairesinin 23.05.2017 tarihli kararı:  “…Dosyanın incelenmesinden; ihalenin birinci kısmı olan “55 Adet Sürücülü Evde Sağlık Aracı Kiralama Hizmet Alımı” kısmına davacı dahil  6 istekli tarafından teklif verildiği, 11.11.2015 tarihli ihale komisyonu kararıyla bu kısma ilişkin ihalenin davacı üzerinde bırakılmasına karar verildiği, komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 03.12.2015 tarih ve 3857 sayılı ... Devamını Oku »

Yaklaşık Maliyetin Hesabında Kullanılacak Rayiçlerin Önceden Belirli Olması

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen karar: “…Dosyanın incelenmesinden; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 26.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Adnan Menderes Havalimanı Çevre Güvenlik Yolunun ve Dahili Yoların Rehabilitasyonu ile Çevre Tel Örgüsü imalatlarının Nizami Hale Getirilmesi” işi ihalesinin, 25.01.2016 tarihli ihale komisyon kararı ile teklifleri geçerli sayılan 9 istekli arasından 9.555.000,00 TL bedelle ekonomik açıdan en ... Devamını Oku »

İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunmak Gerekirken Doğrudan Dava Açılması

Danıştay On üçüncü Dairesince verilen 27.04.2017 tarihli karar: “Anayasa’nın 40. Maddesindeki düzenleme ile son derece dağınık mevzuat karşısında idarelere, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirildiği ve bu durumun hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması ve idarenin denetlenmesi yönünden zorunlu olduğu, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilmesi halinin ilgili kişilerin mağduriyetlerine yol açabileceği ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates