22 Eylül 2018 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler (sayfa 5)

Makaleler

İhalenin Üzerinde Kalma İhtimali Olmayan İsteklinin İtirazen Şikayet Başvuru Hakkı

ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesinin 05.04.2017 tarihli kararı:  “…Aktarılan hükümlerden,  mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidinin istekli sıfatını taşıdığı, isteklilerin veya istekli olabileceklerin, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen  şikâyet  başvurusunda  bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.          Bu itibarla;  teklifinin değerlendirme dışı  bırakılması nedeniyle ihalenin üzerinde kalma ihtimali bulunmasa ... Devamını Oku »

Açık İhale Usulünde Geçerli Tek Teklif – Rekabet Şartlarının Oluşması

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Danıştay 13. Dairesinin 08.05.2017 tarihli kararı:                 “4734 sayılı Kanun’da  yer alan düzenlemeler gereğince açık ihale usulü ile yapılan bir ihalede belirli sayıda geçerli teklifin verilmiş olması zorunluluğunun bulunmadığı, ihalenin geçerli olabilecek tek teklif ile sonuçlandırılmasının mümkün bulunduğu, uyuşmazlığa konu ihalede 3 firmanın ihale dokümanını satın aldığı, piyasa fiyatları esas alınarak yaklaşık maliyetin 454.560.-TL olarak belirlendiği, ihaleye verilen iki teklifin ... Devamını Oku »

Benzer İş Tanımına Uymayan İşlerin İş Denetleme Belgesi Kapsamından Çıkarılması Gerektiği

Kamu ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 22.02.2017 tarihli karar: “…Davacı şirketlerin 57.500.001,90.-TL teklif verdiği, idari Şartname’nin 7.5. maddesinde asgari iş deneyim  tutarının teklif bedelin  en az % 80’i olacağının belirtildiği, buna göre, belge tutarının 46.000.001,52.-TL’den az olamayacağı, pilot ortağın sunacağı iş deneyim belgesinin, iş ortaklığının sunacağı belge tutarının en az % 80’ini sağlaması gerektiğinden, pilot ortağınsunacağı belgenin 36.800.001,22,-TL’den az olamayacağı anlaşılmaktadır ... Devamını Oku »

Merkez Teşkilatındaki Yapım Şefinin Taşra Teşkilatının İhalesine Katılma Hakkı

kamu ihale avukati

Danıştay 13’üncü Dairesinin 03.04.2017 tarihli kararı: “Dava konusu ihalenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilâtı içerisinde yer alan 10. Bölge Müdürlüğü’nce yapılması, ihale üzerinde bırakılan Cetaş  Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin yarıdan fazla hisseye sahip ortağı Bedri Yılmaz’ın ise, kamu görevinden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde merkez teşkilâtı altında yer alan 10 ana hizmet biriminden İşletmeler ... Devamını Oku »

Pazarlık Usulü İhalelerde Davet Tarihi ile İhale Tarihi Arasındaki Asgari Süre

Kamu İhale Avukatı Ankara

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 22.12.2016 tarihli karar: “…Dosyanın incelenmesinden; uyuşmazlığa konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 21. maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile ve ihale ilanı yayımlanmadan gerçekleştirildiği, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun’un 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilinceye kadar, günbatımı ve gündoğumu arasında çalıştırılacak ambulans helikopterler ile 180 gün süreyle gece şartlarında hasta ve yaralı ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates