27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Çalışma İzni Almaktan Muaf Tutulan Kişiler

Özel kanunlarda belirtilen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla Türkiye’de bulunan yabancılar, öngörülen süreleri aşmadıkları sürece çalışma izni almazlar. (YÇİHKUY Md. 55) a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar, b) Daimi ikametgâhları yurtdışında olup bilimsel ve Devamını Oku »

Çalışma İzinlerinin Uzatılması ve İstisnaları

Çalışma izninin uzatılması talebi, başvuru formu ve uygulama yönetmeliği ekinde belirtilen belgelere önceki çalışma izin belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır.Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç “onbeş” gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan ... Devamını Oku »

Yabancılara Düzenlenen Çalışma İzin Türleri

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre, Yabancılar, alacakları çalışma izinleri ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabileceklerdir. Buna göre, çalışma izinlerinin dört grupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır. Bunlardan ilki Süreli çalışma izni olup şekil şartları ve sair prosedür aşağıda sunulmuştur. Bir diğer çalışma izni  koşulları ... Devamını Oku »

Yurtiçinden Yapılacak Çalışma İzni Başvurusu

Yurtiçinden yapılacak başvurular; Yurt içinden, sadece en az “altı ay” süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli ikamet izni almış olup da bu izin süresi içerisinde çalışma izni verilmiş ... Devamını Oku »

Çalışma İzni Başvurusu ve Yurtdışından Başvuruda İzlenecek Yol

Türkiye’de Bulunan Büyükelçilik Veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğretmenler, Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler İle Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancıların Çalışma İzinleri 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 54ncu maddesinde duzenlemiştir. Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmenlere, Devamını Oku »

Yabancıların Çalışma İzinleri

Bakanlıkça uygun görülen çalışma izin talepleri, belirlenen süreler doğrultusunda harca tabidir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak artan miktarda belirlenmektedir. Ancak, ilgili kanunlarla harçlardan muaf olan kurumlardan harç talep edilmez.Kanunun denetlemeye ilişkin 20 nci ve Yönetmeliğin 58 nci maddesi, “Kanun ve Yönetmelikte yabancılara ve yabancıları çalıştıran işverenlere atfedilmiş yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal ... Devamını Oku »

4817 Sayılı Kanun ve Kapsamı

Doğrudan yabancı yatırımlarda yabancı uyruklu personel istihdamı hakkında yönetmeliğin (4 üncü Maddesi kapsamında yer alan özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel niteliğindeki yabancılar ile büyük sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin (Genel Müdür gibi) çalışma izin talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde oluşturulan bir Şube Müdürlüğünde değerlendirmeye alınmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bu birimine gelen dosyalar ... Devamını Oku »

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, Türkiye’de yabancıların çalışma izinleri çeşitli makamlar tarafından verildiğinden bu durum sık sık makamlar arası yetki tartışmasına neden olmaktaydı. Yetki tartışmasını ortadan kaldırmak, yabancıların çalışma izinlerini takip ve denetimin sağlanması için yetki tek elde toplandı ve bu yetki, 4817 sayılı Yasa ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verildi. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates