4 Haziran 2020 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Hukuk Muhakemeleri Kanunu (sayfa 2)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

30 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28070 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              Dayanak              MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.              Bilirkişi ücreti              MADDE  3– (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.              Giderler              MADDE 4 – (1) ... Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

30 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28070 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              Dayanak              MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.              Ücret              MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak ... Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              Dayanak              MADDE ... Devamını Oku »

HMK Seminer Notları

HMK Seminer Notları Sn. Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES tarafından hazırlanmış olup,başta  Adalet Akademisi nezdinde yapılan bilgilendirme semineri olmak üzere HMK konulu pek çok seminerde sunulmuştur. Yargılama Usulleri Ön İnceleme Ön İnceleme Formu Kanun Yolu İstinaf İspat ve Deliller Hukuk Muhakemeleri Kanunu HMK Tutanakları HMK Genel Bilgi ve Tanıtım Geçici Hukuki Korumalar Davanın Genel Hükümleri Çekişmesiz Yargı Seminer Notlarından kısa alıntı yapmak ... Devamını Oku »

HMK – HMUK Karşılatırmalı Tablo

  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Genel Gerekçesi – Madde Gerekçeleri HMK-HMUK Karşılaştırmalı Tablosu   6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GENEL GEREKÇESİ   Resmi Gazete yayınlanan kanun metni için tıklayınız   TBMM web sitesinde yayınlanan kanun metni için tıklayınız Tasarının Adalet Komisyonu Raporu için tıklayınız. Gereği üzerine : İlgili bağlantıları sağ tıklayarak yeni pencerede aç komutu ile notları şahsi bilgisayarınıza dahi ... Devamını Oku »

1086 Nolu HUMK ve 6100 Nolu HMK’da Süreler

HUMK Madde SÜRELER (ESKİ) K O N U L A R 6100 HMK Madde SÜRELER (01.10.2011) 193 On gün Görevsizlik, yetkisizlik kararı üzerine görevli ve yetkili mahkemeye başvuru 20-(1) İki hafta 34 İlk duruşma Hâkimin reddi 38-(1) İlk Duruşma 34 Beş gün Hâkimin reddi dilekçesine, karşı yanın cevap süresi 38-(5) Bir hafta – – Ret talebinin incelenmesi 42-(6) İki hafta ... Devamını Oku »

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Son Hükümler ( Madde 445-452)

ONİKİNCİ KISIM Son Hükümler Elektronik işlemler MADDE 445- (1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır. (2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak ... Devamını Oku »

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim ( Madde 407-444)

ONBİRİNCİ KISIM Tahkim Uygulanma alanı MADDE 407- (1) Bu Kısımda yer alan hükümler, 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. Tahkime elverişlilik MADDE 408- (1) Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. İtiraz hakkından feragat ... Devamını Oku »

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar ( Madde 400-406)

İKİNCİ BÖLÜM Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar Delil tespitinin istenebileceği hâller MADDE 400- (1) Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. (2) Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı ... Devamını Oku »

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda İhtiyati Tedbir ( Madde 389-399)

ONUNCU KISIM Geçici Hukuki Korumalar BİRİNCİ BÖLÜM İhtiyati Tedbir İhtiyati tedbirin şartları MADDE 389- (1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. (2) Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates