26 Mayıs 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat (sayfa 28)

Mevzuat

Röleve Projelerinin Bedelinin Tahsili

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2010/1207 K. 2010/2532 T. 30.4.2010 • RÖLEVE PROJELERİNİN BEDELİNİN TAHSİLİ (Eksik Olarak Dahi Yapılmış Olsa da Röleve Projelerinden Davalının Yararlanıp Yararlanmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği) • PROJELERİN BEDELİNİN BELİRLENMESİ (B.K’nun 410 ve İzleyen Maddeleri Hükümleri Gereğince Mahalli Rayiçlerine Göre Projelerin Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği) • BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Röleve Projelerinin Bedelinin ... Devamını Oku »

İhale Dökümanını Satın Alarak Aday Konumunda Olan Davacı

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2006/1176 K. 2006/2759 T. 28.6.2006 • İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Davada İlk İnceleme Sırasında İnceleneceği Tecavüz Halinde Dilekçenin Görevli İdarî Mercie Tevdîine Karar Verileceği ) • İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALARAK ADAY KONUMUNDA OLAN DAVACI ( Yeterlik İhalesinin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Mercîine Tevdîi Gerekirken Menfaat İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği ) • YETERLİK ... Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiği

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2006/3097 T. 8.1.2007 • SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ ( Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği ) • YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği ) • RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ... Devamını Oku »

Hastane İdaresince Satın Alınan Tıbbi Tetkik ve Tanı Hizmetleri

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/7931 K. 2009/4977 T. 6.5.2009 • SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GENELGESİ ( Hizmet Bedellerinin Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Karşılandığı Gözönüne Alındığında Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu ) • TIBBİ TETKİK VE TANI HİZMETLERİ ( Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelgesi – Hizmet Bedellerinin Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Karşılandığı Gözönüne Alındığında Kamu Yararına ... Devamını Oku »

İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2009/5064 K. 2010/2204 T. 2.3.2010 • İKİ İHALE ARASINDAKİ FİYAT FARKININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Talep Edebilmesi İçin Sözleşmede Bu Konuda Açık Hüküm Bulunması Her İki İhalenin Aynı Şartlarla ve Koşullarda Gerçekleştirilmesi İle Makul Sürede Yapılması Koşullarına Bağlı Olduğu ) • İHALELER ARASINDAKİ FİYAT FARKI ( İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Faizi İle ... Devamını Oku »

İhalenin İptal Edildiğinin Bildirilmesi İşlemi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/6164 K. 2005/4790 T. 28.9.2005 • İHALENİN İPTAL EDİLDİĞİNİN BİLDİRİLMESİ İŞLEMİ ( İdari Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olan İtirazen Şikâyet Başvurusu Üzerine Kamu İhale Kurulu’nca Verilen Kararın İptalinin İstenebileceği ) • İDARİ DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİLMESİ ZORUNLU BAŞVURU YOLU ( İtirazen Şikâyet Başvurusu – İhalenin İptal Edildiğinin Bildirilmesi İşlemi/İptali İstemiyle İdareye Karşı ... Devamını Oku »

Hastane Temizlik Hizmeti İhalesi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2006/1168 K. 2006/4189 T. 3.11.2006 • HASTANE TEMİZLİK HİZMETİ ( Benzer İşi “Hastane Temizlik Hizmetleri” İle Sınırlandıran İdare İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı – Uzmanlık Gerektiren Hizmetler İçerdiği/Bina Temizlik Hizmetlerinden Farklılık Gösterdiği ) • İHALE ( Benzer İşi “Hastane Temizlik Hizmetleri” İle Sınırlandıran İdare İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı – Bina Temizlik Hizmetlerinden Farklılık Gösterdiği/Uzmanlık Gerektiren Hizmetler ... Devamını Oku »

Gizliliği Olan Ve Güvenliği Gerektiren İhale

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/1505 K. 2009/1319 T. 4.2.2009 • GİZLİLİĞİ OLAN VE GÜVENLİĞİ GEREKTİREN İHALE ( Davacının İhale Dışı Bırakılmasına ve İhalenin Yapılan Değerlendirme Sonucu Başka Bir Firmaya Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı ) • İHALE DIŞI BIRAKILMA ( Anılan Esaslar’da Yer Alan İlkelerin İhlal Edilmesi Nedeniyle Davacının İhale Dışı Bırakılması ve İhalenin Yapılan Değerlendirme Sonucu Başka ... Devamını Oku »

İdarenin Kendi İmkanlarıyla Hizmeti Yerine Getirmesi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/11474 K. 2010/6734 T. 8.10.2010 • İLGİLİLER LEHİNE HAK DOĞURAN İDARÎ İŞLEMLER ( Dava Açma Süresi İçinde Geri Alınabileceği ve İhale Komisyonu Kararlarının Onaylanması Aşamasında Kamu Yararının ve Hizmet Gereklerinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Denetiminin Yargı Yerlerince Yapılabileceği ) • İHALE KOMİSYONU KARARLARI ( Onaylanması Aşamasında Kamu Yararının ve Hizmet Gereklerinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Denetiminin Yargı Yerlerince Yapılabileceği ... Devamını Oku »

İhale İlan Tarihi İle İhale Tarihi Arasındaki Borç Alacak Yapısındaki Değişiklikler

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2008/678 K. 2011/3674 T. 13.9.2011 • İHALE İLAN TARİHİ İLE İHALE TARİHİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN BORÇ VE ALACAK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptal Edilemeyeceği – İhalede Yeterli Ödeneğin Bulunduğu/Rekabetin Oluştuğu ) • İHALENİN İPTALİ KARARI ( İhale İlan Tarihi İle İhale Tarihi Arasında Gerçekleşen Borç Alacak Yapısındaki Değişiklikler ve Nakit Akışındaki Farklılıklar Nedeniyle İhalenin ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates