18 Ağustos 2018 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat (sayfa 50)

Mevzuat

2011 Asgari Ücret Miktarı

YILLAR İTİBARİYLE GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRET MİKTARI    Asgari Ücret Günlük Miktarı Asgari Ücret Aylık Miktarı  Yürürlüğe Giriş Tarihi Yıl 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 2011 26,55 TL 22,65 TL 796,50 TL 679,50 TL 01.01.2011 – 30.06.2011 2011 27,90 TL 23,85 TL 837,00 TL 715,50 TL 01.07.2011 – 31.12.2011 Devamını Oku »

2012 ASGARİ ÜCRET (1. DÖNEM) / NET ÜCRET

2012 ASGARİ ÜCRET (1. DÖNEM) / NET ÜCRET ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler Brüt Ücret 886,50 TL 760,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL 106,47 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL 7,61 TL Gelir Vergisi Matrahı 753,52 TL 646,43 TL Gelir Vergisi 113,03 TL 96,96 TL Damga Vergisi 5,85 ... Devamını Oku »

Meskenlerde Kira Muafiyeti Sınırı (2003 – 2011)

2003 Yılı Gelirlerinin Beyanında 1.500.000.000 TL 2004 Yılı Gelirlerinin Beyanında 1.800.000.000 TL 2005 Yılı Gelirlerinin Beyanında 2.000 YTL 2006 Yılı Gelirlerinin Beyanında 2.200 YTL 2007 Yılı Gelirlerinin Beyanında 2.300 YTL 2008 Yılı Gelirlerinin Beyanında 2.400 YTL 2009 Yılı Gelirlerinin Beyanında 2.600 TL 2010 Yılı Gelirlerinin Beyanında 2.600 TL 2011 Yılı Gelirlerinin Beyanında 2.800 TL Devamını Oku »

Özel Usulsüzlük Cezaları (2011)

Özel Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1 Ocak 2011’den İtibaren Uygulanacak) 1. Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu Verilmemesi ve Alınmaması Halinde: – Her Belge İçin 170 TL’den Az Olmamak Üzere, Bu Belgelerde Yazılması Gereken Meblağın (VUK m.353/1) bir takvim yılı içinde toplam olarak da 77.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın % 10’u 2. Perakende ... Devamını Oku »

Usulsüzlük Cezaları (2011)

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1 Ocak 2011’dan İtibaren Uygulanacak) Mükellef Grupları Birinci Derece Usulsüzlükler İçin (TL) İkinci Derece Usulsüzlükler İçin (TL) 1. Sermaye Şirketleri 96 53 2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalan (I) inci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 60 30 3. İkinci Sınıf Tüccarlar 30 15 4. Yukardakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 15 8 5. ... Devamını Oku »

Yıllık Ücretli İzin Süreleri (4857/M.53)

4857 SAYILI KANUN’UN 53. MADDESİNE GÖRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR. HİZMET SÜRESİ: 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlara Yılda 14 Gün, 5 Yıldan Fazla ve 15 Yıldan Az Olanlara Yılda 20 Gün, 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlara Yılda 26 Gün, Ücretli Yıllık İzin Verilir. Ancak 18 Ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaştaki ... Devamını Oku »

2011 Harçlar Tarifesi (9) Sayılı Tarife :Trafik Harçları

(9) SAYILI TARİFE Trafik Harçları : I- Tescil harçları: (4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002) II- Sürücü belgesi harçları: (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere, a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)               83,80 TL b) B ... Devamını Oku »

2011 Harçlar Tarifesi (8) Sayılı Tarife : İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

(8) SAYILI TARİFE İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları : I- İmalat ruhsatları: 1. Müstahzar ruhsatnameleri: Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler: a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler                   781,70 TL b)Memleket içinde imal olunanlar                                 390,40 TL c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı: -Hariçten ithal edilenler                                        390,40 TL -Memleket içinde imal olunanlardan                               194,80 TL 2.Patent ... Devamını Oku »

2011 Harçlar Tarifesi (7) Sayılı Tarife : Gemi ve Liman Harçları

(7) SAYILI TARİFE Gemi ve Liman Harçları : I- Gemi sicil işlemleri: 1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:               0,142 TL (116,30 TL’den az, 7.825,60 TL’den çok olamaz.) 2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden                   (Binde 19,8) (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates