2 Haziran 2020 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 10)

Yargı Kararları

İhale İşleri

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/5616 K. 2005/5334 T. 31.10.2005 • İHALE İŞLERİ ( Kamu İhale Kurumu’nun 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen Görev ve Yetkilerini Kullanabilmesi ve Kurum’a Yüklenen Görev ve Fonksiyonların Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesinin Ancak Kurul Kararının Sonuca Etkili Olabilmesiyle Mümkün Olduğu ) • KAMU İHALE KURUMU ( 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen Görev ve Yetkilerini Kullanabilmesi ve ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurulu’nun 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen Görev ve Yetkilerini Kullanabilmesi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/6851 K. 2005/5819 T. 9.12.2005 • KAMU İHALE KURULU ( 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen Görev ve Yetkilerini Kullanabilmesi ve Kurum’a Yüklenen Görev ve Fonksiyonların Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesinin Ancak Kurul Kararının Sonuca Etkili Olabilmesiyle Mümkün Olduğu ) • GÖREV VE FONKSİYONLARIN KULLANIMI ( Kamu İhale Kurumunun Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesinin Ancak ... Devamını Oku »

Sözleşme Bedeli Üzerinden Hesaplanan Tutar

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/967 K. 2005/6208 T. 27.12.2005 • İHALE İŞLERİ ( İdarelerin Sözleşme Bedeli Üzerinden Hesaplanan Tutarın Yüklenici Tarafından Kurum Hesaplarına Yatırıldığını Sözleşmelerin İmzalanması Aşamasında Aramak Zorunda Oldukları Yolundaki Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı ) • SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN TUTAR ( Yüklenici Tarafından Kurum Hesaplarına Yatırıldığını Sözleşmelerin İmzalanması Aşamasında Aramak Zorunda Oldukları Yolundaki Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı ... Devamını Oku »

İtirazen Şikayet Başvurusu – Dava Açılması Öncesinde Kullanılması Zorunlu Başvuru Yolu

. T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/6653 K. 2005/4581 T. 21.9.2005 • İDARİ BAŞVURU YOLU ( Tüketilmeden Açılan Davada Merci Tecavüzü Nedeniyle Dosyanın Merciine Tevdii Kararı Verilmesi Gerektiği ) • NİHAİ KARARLAR ( Yalnızca Davanın Tarafları ve Ancak Taraflarla Birlikte Davaya Katılanlar Tarafından Temyiz Edilmesinin Mümkün Bulunduğu ) • İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU ( Dava Açılması Öncesinde Kullanılması Zorunlu Bir Başvuru ... Devamını Oku »

İdari Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolları

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/5988 K. 2005/4789 T. 28.9.2005 • İDARİ DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİLMESİ ZORUNLU BAŞVURU YOLLARI ( Kamu İhale Kurulu’nca Verilen Karar Yerine Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi İşleminin İptali İstemiyle Davalı Valiliğe Karşı Açılan Davanın İncelenmeksizin Reddi Gerektiği ) • İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İdari Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolları Üzerine Kamu ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2009/1637 K. 2009/10280 T. 23.11.2009 • KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKAYET ( Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olmasına Karşın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulmaksızın Doğrudan Açılan İş Bu Davada İdari Merci Tecavüzü Bulunduğu – Dava Dilekçesinin Kamu İhale Kurumu’na Tevdiine Karar Verildiği ) • İTİRAZEN ŞİKAYET ( Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet – Dava ... Devamını Oku »

İhaleye Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusu

DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2008/13423 K. 2009/11127 T. 18.12.2009 • İHALEYE YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Nihai Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirilmek Suretiyle Tekrar Kararın Kaldırılması İstemiyle Aynı Kuruma Yapılan Başvurunun Reddedilmesi Üzerine Açılan Davada İşin Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı ) • NİHAİ KARARIN TEBLİĞİ ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurumunun Şikayet Başvurusunun Reddine İlişkin Kararının İptali Talebi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/5358 K. 2010/2360 T. 19.3.2010 • İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ ( İhalede Başvurandan Özel Sektöre Taahhüt Edilmiş İşe İlişkin Noter Onaylı Sözleşme İstendiği – Sözleşmenin Geçici Kabul Tutanağı Düzenlendikten Sonra Noterce Onaylandığı/Şikayet Başvurusunun Reddedileceği ) • KAMU İHALE KURUMUNUN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Sözleşmenin Geçici Kabul Tutanağı Düzenlendikten Sonra Noterce Onaylandığı ... Devamını Oku »

Temizlik İşine Dair KİK Kararlarının İptali Talebi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/2000 K. 2009/10282 T. 23.11.2009 • TEMİZLİK İŞİNE DAİR KİK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( KİK’in Sözleşme İmzalanıncaya Kadar Başvuruyu Sonuçlandıracağı – İncelemede Sözleşmenin Zaten İmzalanmış Bulunduğu/İnceleme Yapılamayacağına İlişkin Kararın Yerinde Olduğu ) • İHALE YETKİLİSİNCE İVEDİLİK KARARI ALINARAK SÖZLEŞME İMZALANMASI ( İhaleye İLişkin KİK İncelemesi Esnasında Sözleşmenin Zaten İmzalanmış Bulunduğu – İnceleme Yapılamayacağına İlişkin KİK ... Devamını Oku »

İş Ortaklığının Açıklanması Yetersiz Görülmesi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/5151 K. 2010/4583 T. 31.5.2010 • İŞ ORTAKLIĞININ AÇIKLAMASININ YETERSİZ GÖRÜLMESİ (Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı) • ŞİKÂYET BAŞVURUSU (İş Ortaklığının Açıklamasının Yetersiz Görülmesi Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates