20 Ağustos 2019 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 10)

Yargı Kararları

Kamu İhale Kurumunun Şikayet Başvurusunun Reddine İlişkin Kararının İptali Talebi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/5358 K. 2010/2360 T. 19.3.2010 • İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ ( İhalede Başvurandan Özel Sektöre Taahhüt Edilmiş İşe İlişkin Noter Onaylı Sözleşme İstendiği – Sözleşmenin Geçici Kabul Tutanağı Düzenlendikten Sonra Noterce Onaylandığı/Şikayet Başvurusunun Reddedileceği ) • KAMU İHALE KURUMUNUN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Sözleşmenin Geçici Kabul Tutanağı Düzenlendikten Sonra Noterce Onaylandığı ... Devamını Oku »

Temizlik İşine Dair KİK Kararlarının İptali Talebi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/2000 K. 2009/10282 T. 23.11.2009 • TEMİZLİK İŞİNE DAİR KİK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( KİK’in Sözleşme İmzalanıncaya Kadar Başvuruyu Sonuçlandıracağı – İncelemede Sözleşmenin Zaten İmzalanmış Bulunduğu/İnceleme Yapılamayacağına İlişkin Kararın Yerinde Olduğu ) • İHALE YETKİLİSİNCE İVEDİLİK KARARI ALINARAK SÖZLEŞME İMZALANMASI ( İhaleye İLişkin KİK İncelemesi Esnasında Sözleşmenin Zaten İmzalanmış Bulunduğu – İnceleme Yapılamayacağına İlişkin KİK ... Devamını Oku »

İş Ortaklığının Açıklanması Yetersiz Görülmesi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/5151 K. 2010/4583 T. 31.5.2010 • İŞ ORTAKLIĞININ AÇIKLAMASININ YETERSİZ GÖRÜLMESİ (Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı) • ŞİKÂYET BAŞVURUSU (İş Ortaklığının Açıklamasının Yetersiz Görülmesi Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale ... Devamını Oku »

Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2009/773 K. 2010/7104 T. 18.10.2010 • SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Dava Açmadan Önce 4734 S. Kanun’un 55., 56. ve 57. Md.lerinde Öngörülen Sürecin İşletilmesine Gerek Bulunmadığından Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada İdarî Merci Tecavüzü Bulunduğu ) • İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali – Dava Açmadan Önce 4734 S. Kanun’un ... Devamını Oku »

Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2006/4705 K. 2007/5647 T. 2.5.2007 • YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Dava Konusu Haber Görünür Gerçeğe Uygun Olup Haberin Yayınlanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediğinden Reddi Gereği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle – Dava Konusu Haber Görünür Gerçeğe Uygun Olup Haberin Yayınlanmasında Hukuka Aykırılık ... Devamını Oku »

İtirazen Şikayet Başvurusu

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/6163 K. 2005/5715 T. 30.11.2005 • İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( İhale İşlemleri İle İlgili Mevzuata Aykırılıkların İhaleyi Yapan İdareye Kamu İhale Kurumu Tarafından Bildirilmesinin Etkin Karar Almayı Engelleyeceği – Hukuka Aykırı Olduğu ) • İHALEDE SAPTANAN MEVZUATA AYKIRILIĞIN İDAREYE BİLDİRİLMEMESİ ( Kamu İhale Kurumunun Aldığı Kararların Etkin Olabilmesi İçin Gerekli Olduğu ) • KAMU İHALE ... Devamını Oku »

İhalenin İptaline İlişkin İşlem Ve Kararlar

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2009/2769 K. 2009/8848 T. 30.9.2009 • İHALENİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEM VE KARARLAR ( Herhangi Bir Ayrıma Tutulmaksızın Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Başvurularına Konu Edilebileceği ) • ŞİKAYET KONUSU ( İhalenin İptaline İlişkin İşlem ve Kararlar Herhangi Bir Ayrıma Tutulmaksızın Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Başvurularına Konu Edilebileceği ) • RE’SEN ALINAN İHALENİN İPTALİNE İLİŞKİN KURUL KARARI ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi

 T.C.  DANIŞTAY  13. DAİRE  E. 2008/4251  K. 2009/9249  T. 21.10.2009  • KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yasa’nın 56/2 Md. Uyarınca Bir Karar Alınmaksızın Sonuca Etkili Olmayacak Nitelikte Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karara Bağlanmasında 4734 S. Yasa’ya Uygunluk Bulunmadığı ) • KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi – Yasa’nın 56/2 Md. Uyarınca Bir ... Devamını Oku »

Örgüt Kapsamında İhaleye Fesat Karıştırmak

 T.C.  DANIŞTAY  13. DAİRE  E. 2009/479  K. 2010/5372  T. 25.6.2010  • SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK (Örgüt Kapsamında İhaleye Fesat Karıştırmak – Davacının Bu Süreçte İhalelere Katılıp Kazandığı ve Sözleşme İmzaladığı Dikkate Alındığında 4734 S. Kanun’un 59 ve 4735 S. Kanun’un 21 ve 26. Md. Uyarınca Yasaklamasının Hukuka Uygun Olduğu)  • YASAKLAMA KARARI (45 Gün İçinde Alınmasına İlişkin Kanun Hükmüne ... Devamını Oku »

Genel Nakti Ve Gayri Nakti Kredi Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5837 K. 2010/8926 T. 14.7.2010 • GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Asıl Borçlu İle Davacı Banka Arasında Yapılmış Olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Bu Sözleşme Gereğince Asıl Borçlu Tarafından Ödemelerin Yapılması Gereken Tarihe Kadar Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Bekletici Mesele Yapılacağı ) • FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ ( Genel ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates