13 Aralık 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 11)

Yargı Kararları

İhale İlanından Öncei Kurumdan İhale Kayıt Numarası Alınması

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/1683 K. 2005/4926 T. 10.10.2005 • İHALE İLANINDAN ÖNCE KURUMDAN İHALE KAYIT NUMARASI ALINMASI ( Uygulama Yönetmeliğinde Yer Alan İdarelerce İhale Onayının Alınmasından Sonra Alınması Gerektiği Yönündeki Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı ) • İHALE ONAYI ( Uygulama Yönetmeliğinde Yer Alan İdarelerce İhale Onayının Alınmasından Sonra İhale İlanından Önce Kurumdan İhale Kayıt Numarası Alınması Gerektiği Yönündeki ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurulu Karının İptali İstemi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2009/4825 K. 2009/9396 T. 26.10.2009 • KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu İhale 4734 S.Y Hükümlerine Tabi Olmakla Birlikte Davacı Anılan Yasa Hükümlerinde Belirtilen İstekli Sıfatını Taşımadığından Söz Konusu İhale Hakkında Dava Açabilmesi İçin Anılan Yasa’da Öngörülen İdari Başvuru Yollarını Tüketmesine de Gerek Bulunmadığı ) • İDARİ BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMESİ ( Kamu ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kanunu Kapsamında Vakıf

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2006/2958 K. 2010/910 T. 6.5.2010 • ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ( “Adalet Hizmeti”ne Yardımcı ve “O”na Bitişik Olarak Kamu Hizmeti Yerine Getiren ve Ağırlıklı Olarak Kamusal Bir Nitelik Taşıması Dolayısıyla Kamu Tüzel Kişiliğine Yaklaşan Yeni Bir Müessese Olduğu ) • KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının “Adalet Hizmeti”ne Yardımcı ve ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kanununa Göre Düzenlenen İnşaat Yapım Sözleşmesi

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ E. 2005/16 K. 2005/36 T. 16.5.2005 • KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE DÜZENLENEN İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bulunduğundan Bu Sözleşmenin Feshinden Doğan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği ) • İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN DOĞAN DAVA ( Kamu İhale Kanununa Göre Düzenlenen – Feshinin İptali ve İrat Kaydedilen Teminatların İadesi İstemi/Görevli Yargı ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Süresi Sona Eren Sözleşmeler

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2010/3670 K. 2011/557 T. 11.2.2011 • SİVAS-KANGAL KÖMÜR SAHALARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ VE ÜRETİLEN KÖMÜRÜN TEK TERMİK SANTRALİNE TESLİMİNE AİT SÖZLEŞME ( Sözleşme Süresinin 20 Yıl Süreyle Uzatılması Yolundaki Protokolün İptali Gereği ) • SÖZLEŞME SÜRESİNİN UZATILMASI ( Sivas-Kangal Kömür Sahalarının İşletmeye Verilmesi ve Üretilen Kömürün Tek Termik Santraline Teslimine Ait Sözleşme Süresinin 20 Yıl Süreyle ... Devamını Oku »

İhale Komisyonu Kurulmaması

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2008/22207 K. 2011/817 T. 2.2.2011 • ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ (Kamu Zararı Yönünden Yapılacak İncelemenin de Aynı İhalenin Yasal Gereklere Uyularak Gerçekleştirilmesi Durumunda Hizmetin Belediyenin Daha Az Bir Bedel Ödeyerek Yapılıp Yapılamayacağının Araştırılması Gerektiği) • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (Eylemin Kişilerin Mağduriyetine veya Kamu Zararına Neden Olup Olmadığı ya da Kişilere ... Devamını Oku »

Kalp Akciğer Pompası Cihazı Alımına İlişkin İhale

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/2992 K. 2009/9248 T. 21.10.2009 • KALP AKCİĞER POMPASI CİHAZI ALIMINA İLİŞKİN İHALE ( Davacının İhaleye Konu Ürününün Gerekli Şartları Taşımadığı – Kamu İhale Kurumu Kararının Hukuka Uygun Olduğu ) • İHALE BAŞVURUSUNUN UYGUN BULUNMAMASI ( Davacının İhaleye Konu Ürününün Gerekli Şartları Taşımadığı – Kamu İhale Kurumu Kararının Hukuka Uygun Olduğu ) • İHALEDE GÖREVLENDİRİLEN ... Devamını Oku »

İhale Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılabilir mi?

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRE E. 2004/445 K. 2004/249 T. 8.10.2004 • KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA GÖRE AKDEDİLEN VE KAMU İHALE KANUNU’NUN İSTİSNA HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLERE AİT SÖZLEŞMELER ( 4353 Sayılı Kanun Kapsamında Değişiklik Yapılamayacağı ) • 4353 SAYILI KANUN’A GÖRE DEĞİŞİKLİK YAPILIP YAPILAMAMASI ( Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Yapılan ve Kamu İhale Kanununun İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere ... Devamını Oku »

Sermayesinin Yarısından Fazlası Hazineye Ait Olan Kurumun Düzenlediği İhaleler

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/77 K. 2005/3315 T. 28.6.2005 • TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’NİN SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASININ HAZİNEYE AİT OLMASI ( Bu Kurum Tarafından Yapılan İhalelerle İlgili Vize ve Tescile Tabi Sözleşmeler İçin Teminat Alınmasına İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararının İptali Talebinin Reddi Gereği ) • SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI HAZİNEYE AİT OLAN KURUMUN DÜZENLEDİĞİ İHALELER ( Yüklenicilerin Vize ve Tescile ... Devamını Oku »

Kurumun 4734 Sayılı Yasa’dan Muaf Tutulması Talebi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/9271 K. 2005/5717 T. 30.11.2005 • KURUMUN 4734 SAYILI YASA’DAN MUAF TUTULMASI TALEBİ ( Yasa’nın 3. Maddesinin ( G ) Fıkrasında Belirtilen İstisnadan Yararlandırılmaması Yolunda Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı ) • İSTİSNADAN YARARLANDIRILMAMA ( 4734 Sayılı Yasa’nın 3. Maddesinin ( G ) Fıkrasında Belirtilen İstisnadan Yararlandırılmaması Yolunda Tesis Edilen Dava Konusu ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates