7 Aralık 2019 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 12)

Yargı Kararları

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının İptali

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2008/196 K. 2010/1729 T. 1.3.2010 • İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirketin Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemin Dayanağı Olan Hazırlık İşlemlerinde Önemli Derecede Usulü Eksikliğin Olması Nedeniyle Şekil Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı ) • SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYMAMA ( Şirketin Taahhüdünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemin ... Devamını Oku »

Katılımı Azaltan Nitelikte Koşullar Öngören İhalenin İptali Gerektiği

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2009/7074 K. 2010/2940 T. 6.4.2010 • İHALENİN İPTALİ ( Yapım İşi – Raylı Sistemin ve Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sisteminin Zorunlu Olmadığı Halde Birlikte İhale Edildiği/Katılımı Azaltan Nitelikte Koşullar Öngören İhalenin İptali Gerektiği ) • YAPIM İŞİ ( Raylı Sistemin ve Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Sisteminin Zorunlu Olmadığı Halde Birlikte İhale Edildiği – Katılımı Azaltan ... Devamını Oku »

Sağlık ve Tıp İşleri

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2006/4286 K. 2007/60 T. 8.2.2007 • SAĞLIK VE TIP İŞLERİ ( SSK İle Türk Eczacılar Birliği Arasında Eczanelerden Temin Edilecek İlaçlarla İlgili Olarak Yapılacak Sözleşmeler İçin Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokolün İdari Davaya Konu Olacağı ) • SSK İLE TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Uygulanacak Esasları Belirlemek Amacıyla İmzalanan Protokolün ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurumuna Yapılan Başvuru

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2008/13034 K. 2009/9547 T. 3.11.2009 • KAMU İHALE KURUMU’NA YAPILAN BAŞVURU ( 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağı Bulunmadığı ve Dava Açma Süresini Durdurmayacağının Açık Olduğu ve Buna Göre En Son İhalenin İptali İstemi İle Dava Açılması Gerektiği ) • İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Kamu İhale Kurumu’na Yapılan Başvurunun 11. Md. Çerçevesinde Değerlendirme Olanağının Bulunmadığı ve ... Devamını Oku »

Röleve Projelerinin Bedelinin Tahsili

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2010/1207 K. 2010/2532 T. 30.4.2010 • RÖLEVE PROJELERİNİN BEDELİNİN TAHSİLİ (Eksik Olarak Dahi Yapılmış Olsa da Röleve Projelerinden Davalının Yararlanıp Yararlanmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği) • PROJELERİN BEDELİNİN BELİRLENMESİ (B.K’nun 410 ve İzleyen Maddeleri Hükümleri Gereğince Mahalli Rayiçlerine Göre Projelerin Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği) • BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Röleve Projelerinin Bedelinin ... Devamını Oku »

İhale Dökümanını Satın Alarak Aday Konumunda Olan Davacı

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2006/1176 K. 2006/2759 T. 28.6.2006 • İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Davada İlk İnceleme Sırasında İnceleneceği Tecavüz Halinde Dilekçenin Görevli İdarî Mercie Tevdîine Karar Verileceği ) • İHALE DÖKÜMANINI SATIN ALARAK ADAY KONUMUNDA OLAN DAVACI ( Yeterlik İhalesinin İptali İstemiyle Açılan Davada Dosyanın Mercîine Tevdîi Gerekirken Menfaat İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği ) • YETERLİK ... Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiği

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2006/3097 T. 8.1.2007 • SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ ( Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği ) • YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Genel İlkeleri Belirtilen Yasal Düzenlemelere Aykırı Kurallar Getirildiğinden G Bendinin Yürütülmesinin Dava Sonuna Kadar Durdurulması Gerektiği ) • RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ... Devamını Oku »

Hastane İdaresince Satın Alınan Tıbbi Tetkik ve Tanı Hizmetleri

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2007/7931 K. 2009/4977 T. 6.5.2009 • SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GENELGESİ ( Hizmet Bedellerinin Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Karşılandığı Gözönüne Alındığında Kamu Yararına ve Hizmet Gereklerine Uygun Olduğu ) • TIBBİ TETKİK VE TANI HİZMETLERİ ( Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelgesi – Hizmet Bedellerinin Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Karşılandığı Gözönüne Alındığında Kamu Yararına ... Devamını Oku »

İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2009/5064 K. 2010/2204 T. 2.3.2010 • İKİ İHALE ARASINDAKİ FİYAT FARKININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Talep Edebilmesi İçin Sözleşmede Bu Konuda Açık Hüküm Bulunması Her İki İhalenin Aynı Şartlarla ve Koşullarda Gerçekleştirilmesi İle Makul Sürede Yapılması Koşullarına Bağlı Olduğu ) • İHALELER ARASINDAKİ FİYAT FARKI ( İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Faizi İle ... Devamını Oku »

İhalenin İptal Edildiğinin Bildirilmesi İşlemi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/6164 K. 2005/4790 T. 28.9.2005 • İHALENİN İPTAL EDİLDİĞİNİN BİLDİRİLMESİ İŞLEMİ ( İdari Dava Açılmadan Önce Tüketilmesi Zorunlu Başvuru Yolu Olan İtirazen Şikâyet Başvurusu Üzerine Kamu İhale Kurulu’nca Verilen Kararın İptalinin İstenebileceği ) • İDARİ DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİLMESİ ZORUNLU BAŞVURU YOLU ( İtirazen Şikâyet Başvurusu – İhalenin İptal Edildiğinin Bildirilmesi İşlemi/İptali İstemiyle İdareye Karşı ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates