26 Mayıs 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 18)

Yargı Kararları

Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkma

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3826 K. 2011/6463 T. 10.5.2011 • ANNE ADININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Davacıların Annelerinin Babaları İle Dava Sırasında Evli Olan Kişi Olduğunu İddia Ettiği – Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkan Davacıların Türk Vatandaşlarına Tanınan Haklardan Aynen Yararlanmaya Devam Edeceği ) • TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN İZİNLE ÇIKMA ( Türk Vatandaşlarına Tanınan Haklardan Aynen Yararlanmaya Devam Edeceklerinin Gözetileceği ) ... Devamını Oku »

Belediye İşyerindeki Memuriyette Geçen Çalışma

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/9-469 K. 2009/570 T. 25.11.2009 • HİZMET BİRLEŞTİRMESİ ( Belediye İşyerindeki Memuriyette Geçen Çalışmasının Kıdem Tazminatını Gerektirecek Şekilde Son Bulmaması Nedeniyle İşçilikte Geçen Süre İle Birleştirilmesinin Mümkün Olmadığı ) • FARK KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Hukuken Ayakta Bulunan İstifası Varken Memuriyette Geçen Çalışma Döneminin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmasına Olanak Bulunmadığından Reddi Gereği ) ... Devamını Oku »

Miras bırakandan kalan ve terekeye dahil olduğu iddia olunan para

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2010/10451 K. 2010/13186 T. 1.12.2010 • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Ortak Miras Bırakandan Kalan ve Terekeye Dahil Para Veya Alacakta Ayni Hak Söz Konusu Olmadığı/Paranın Misli Eşyadan Sayıldığı – Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilemeyeceği ) • TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI ( Ortak Miras Bırakandan Kalan/Ortaklığın Giderilmesi – Satış Bedeli Üzerinden % 09 Nisbi Harç Alınması Gerektiği ) ... Devamını Oku »

İlaçlı Stent Bedeli İadesi İstemli Dava Emsal Danıştay Kararı

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD. İtiraz No:2008/851 İtiraz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Maliye Bakanlığı – ANKARA İstemin Özeti : Danıştay İkinci Dairesi’nce verilen ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında kısmen karar verilmesine yer olmadığına, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen reddine ilişkin bulunan 16.7.2008 günlü, E:2007/3873 sayılı karara, davacı ... Devamını Oku »

Danıştay Dairelerinin Verdiği Kararlarda Temyiz Süresi

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2010/115 K. 2010/246 T. 18.2.2010 • DANIŞTAY DAİRELERİNİN VERDİĞİ KARARLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Dairelerinin Her Sene Ağustos’un Birinden Eylül’ün Beşine Kadar Çalışmaya Ara Vermesi Öngörüldüğü – Temyiz Süresinin Bitiminin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastladığı/Sürenin Eylül’ün Dördünü İzleyen Tarihten İtibaren Çalışma Saati Bitimine Kadar Uzadığı ) • TEMYİZ SÜRESİ ( Danıştay Dairelerinin ... Devamını Oku »

İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlali

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2009/3605 K. 2010/2129 T. 9.3.2010 • MANEVİ ŞAHSİYET HAKLARINA TECAVÜZ ( Olayda Hayatını Kaybetmiş Bulunan İnsanların Cansız Bedenlerinin Görüntülerine Yer Verilerek Şahısların Manevi Şahsiyet Haklarına Tecavüz Sonucunu Doğuran Yayın Yapılmak Suretiyle İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlâl Edildiği ) • İNSAN ONURU VE TEMEL İNSAN HAKLARINA SAYGI İLKESİNİN İHLÂLİ ( Haberde Yer ... Devamını Oku »

İdari Davalarda Karar Düzeltme – Adli Tatil

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU E. 2006/3528 K. 2008/1889 T. 6.11.2008 • DANIŞTAY DAİRELERİNİN ÇALIŞMAYA ARA VERMESİ ( Yasa’da Yazılı Sürelerin Bitmesi Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı ) • YASA’DA YAZILI SÜRELERİN BİTMESİ ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI ( Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği ... Devamını Oku »

İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/21-468 K. 2010/489 T. 13.10.2010 • İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK (Maddi Tazminat – İş Kazasının Meydana Geldiği İşkolu Dikkate Alınmak Suretiyle Gerekirse Bakanlık İş Müfettişinin de İçinde Yer Aldığı İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşan Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturulması Gerektiği) • KUSUR (İşverenin İş Kazasının Meydana Gelmesinde Kusurlu Olup Olmadığı Varsa Kusur Oranının Tespiti İle ... Devamını Oku »

Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-469 K. 2010/494 T. 13.10.2010 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı 15 Günlük Yasal Süre İçerisinde Davasını Açtığı – İkinci Haciz İhbarnamesinin Tebliğ Tarihi Başlangıç Kabul Edilerek Davanın Yasal Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açıldığı Gerekçesiyle Reddedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İkinci Haciz İhbarnamesinin Tebliğ Tarihi Başlangıç ... Devamını Oku »

Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/3-644 K. 2010/681 T. 22.12.2010 • İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün Ekonomik Koşulları İle Genel İhtiyaçlar ve Ana-Babanın Mali Durumlarına Göre Takdir Edileceği – Ayrıca Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı ) • NAFAKA TAKDİRİ ( İştirak Nafakası – Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates