26 Mayıs 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 19)

Yargı Kararları

Sözleşmenin İfa İmkanı Kalmadığı Gerekçesine Dayalı Tazminat İstemi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/13-516 K. 2011/6 T. 2.2.2011 • TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Dava Konusu Devre Mülk İçin Davacı Alıcıya Haklı Bir Güven Verdiği ve Oluşan Bu Güven Nedeniyle Devre Mülkün Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan Davacı Zararından Davalı Belediyenin de Sorumluluğunun Bulunduğu ) • BELEDİYENİN SORUMLULUĞU ( Tazminat Davası – Belediyenin Dava Konusu Devre Mülk İçin Davacı Alıcıya ... Devamını Oku »

Ziynet Eşyaları Ya da Bedeli Talebi Davasında Salt Tanık Beyanları ile Dava Kabul Edilemez.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/6-734 K. 2011/17 T. 2.2.2011 • ZİYNET EŞYALARI YA DA BEDELİ TALEBİ ( Soyut ve Duyuma Dayalı Tanık Beyanlarıyla Davanın Kabul Edilemeyeceği – Davacının vs. Delillere de Dayandığı/Yemin Delilini de Kapsadığı Davalıya Yemin Teklif Edip Etmeyeceği Sorularak Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği ) • YEMİN DELİLİ ( Davacı vs. Delillere de Dayandığından Davalıya Yemin ... Devamını Oku »

Psikolojik Sorunları Olan Kişinin Askere Alınması

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-715 K. 2011/52 T. 9.2.2011 • PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN KİŞİNİN ASKERE ALINMASI ( Alındıktan 1 Gün Sonra İntihar Eden Erin Ölümünde Kimsenin Etkisinin Bulunmadığı – Bu Durumda Olan Kişinin Askere Alınmasının Hizmet Kusuru Olduğu/Rücuan Tazminat Davasının Reddi Gerektiği ) • ASKERE ALINDIKTAN 1 GÜN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİ ( Psikolojik Sorunları Olan Erin Ölümünde ... Devamını Oku »

Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2008/5-427 K. 2008/440 T. 18.6.2008 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği ) • KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ ( Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından ... Devamını Oku »

İdarenin Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Kurarak Tespit Edilen Tahmini Bedeli Belirtmeksizin Taşınmazı Pazarlıkla ve Anlaşarak Satın Alma İradesini Malike Bildirmesi Gerektiği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/5-456 K. 2010/409 T. 22.9.2010 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( İdarenin Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Kurarak Tespit Edilen Tahmini Bedeli Belirtmeksizin Taşınmazı Pazarlıkla ve Anlaşarak Satın Alma İradesini Malike Bildirmesi Gerektiği ) • KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMAMASI ( Halinde İdarenin 10. Md.ye Göre Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmazın İdare ... Devamını Oku »

Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat

T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2010/749 K. 2010/5192 T. 4.6.2010 • MANEVİ TAZMİNAT ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle – Olayın Meydana Gelmesinde İdarenin Kusuru Saptandığı Takdirde Uyuşmazlığın 2577 S. Yasanın 13. Md. Uyarınca Çözümlenmesi Gerektiği ) • HİZMET KUSURU ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat ... Devamını Oku »

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-364 K. 2010/374 T. 7.7.2010 • HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Yaşadığı Muhitte Asılsız Hırsızlık Suçu İsnatları Nedeniyle Karakola Götürülmeleri İfadelerinin ve Parmak İzlerinin Alınması Kişilik Haklarını Zedeleyeceği – İstemin Kabulü Gereği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle – Davacıların Yaşadığı Muhitte Asılsız Hırsızlık Suçu İsnatları Nedeniyle Karakola Götürülmeleri İfadelerinin ... Devamını Oku »

Hakimin Yargısal Faaliyetleri Nedeniyle Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-439 K. 2010/446 T. 6.10.2010 • TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Yargısal Faaliyetleri Nedeniyle Sorumluluğuna Dayalı – Mahkemelerce Verilen Kararlara Karşı Yasa Yolları Düzenlemiş Olup Salt Kararın Leh veya Aleyhte Olması Yasanın Açık Hükmüne Aykırılık Olarak Değerlendirilemeyeceği ) • HAKİMİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( HUMK’nun 573-576. Md.lerinde Düzenlendiği – Salt Kararın Leh veya Aleyhte ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates