20 Ağustos 2019 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 20)

Yargı Kararları

Önalım Hakkına Konu Edilen Payların İptali

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/6-404 K. 2010/533 T. 20.10.2010 • ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYLARIN İPTALİ (Davacının Önalım Hakkını ve Kullanırken Dürüstlük Kuralına Uygun Davranmadığı ve Diğer Paydaşlara ve Davalıya Verdiği Güvene Aykırı Tutum Sergilediği – Davacının İyiniyetli Olduğundan Söz Edilemeyeceği) • DÜRÜSTLÜK KURALI (Herkes Haklarını Kullanırken Dürüstlük Kuralına Uygun Davranmak Zorunda Olduğu – Kötü Niyetli Davranışı Hukuk ... Devamını Oku »

Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-553 K. 2010/537 T. 27.10.2010 • HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Tutuklama Kararının Verildiği Aşamada Davacı Hakkındaki Deliller Henüz Toplanmadığı – Salt Tutuklama Kararının Verilmesi Ceza Hukukunun Prensiplerinden Olan Suçsuzluk Karinesinin İhlali Anlamına Gelmediği ) • TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ ( Salt Tutuklama Kararının Verilmesi Ceza Hukukunun Prensiplerinden Olan Suçsuzluk Karinesinin İhlali Anlamına ... Devamını Oku »

Faktoring Şirketinin Çek Takip Etme Yetkisinin Kapsamı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/19-488 K. 2010/557 T. 3.11.2010 • FAKTORİNG ŞİRKETİNİN ÇEK TAKİP ETME YETKİSİNİN KAPSAMI ( Davalı Şirketçe Sunulan Faturalar İle Çek Bedeli Arasında Uyumsuzluk Olduğu/Faturaları Düzenleyenlerin Cirantalarla İlgisi Olmadığı – Şirket İle Çeki Ciro Eden Arasında Faktoring Sözleşmesi Bulunmadığı/Şirketin Yetkili Olmadığı ) • TEMLİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI FATURA ( Faktoring Şirketince Sunulan Faturalar İle Çek Bedeli ... Devamını Oku »

Gayrimenkul Tellallığı Sözleşmesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/19-559 K. 2010/546 T. 3.11.2010 • GAYRİMENKUL TELLALLIĞI SÖZLEŞMESİ (Yazılı Şekilde Yapılması ve Bu Sözleşmenin Davacı/Alacaklı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği) • İMZA EKSİKLİĞİ (Sözleşmeye Taraf Olan Davalı/Borçlunun İmza Eksikliğini İleri Sürmesinin İse TMK’nun 2. Maddesinde Açıklanan Dürüstlük Kuralları ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırı Olduğu – Davacının Tellallık Sözleşmesi Gereği Ücrete Hak Kazandığı) • ... Devamını Oku »

Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarınca Yetkili Kılınan Kanun Uygulanacak Olsaydı Aynı Sonuca Varılacaksa Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Talebi Reddedilemez.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/88 K. 2004/412 T. 19.1.2004 • YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI ( Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarınca Yetkili Kılınan Kanun Uygulanacak Olsaydı Aynı Sonuca Varılacaksa Reddedilemeyeceği ) • TANIMAYA İLİŞKİN DAVALAR ( Yabancı Mahkeme İlamının Aslı Olmadan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırılığı ) • YABANCI MAHKEME İLAMININ ASLI GEREĞİ ( Olmadan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırılığı – Tanımaya ... Devamını Oku »

Tanımanın İptali Davasında Tanıyanın Dava Hakkı 1 Yıl ve her halde 5 Yıl geçmekle düşer.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6778 K. 2010/10856 T. 2.6.2010 • TANIMANIN İPTALİ ( Tanıyanın Dava Hakkı 1 Yıl ve Her Halde 5 Yıl Geçmekle Düşeceği ) • TANIYANIN DAVA HAKKI ( 1 Yıl ve Her Halde 5 Yıl Geçmekle Düşeceği – Tanımanın İptali Talebi ) • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tanımanın İptali Talebi – Tanıyanın Dava Hakkı 1 ... Devamını Oku »

Tenfiz Kararı İçin Yabancı Mahkemeden Hukuk Davalarına İlişkin Olarak Verilmiş ve O Devlet Kanunlarına Göre Kesinleşmiş Bir İlamın Olmasının Gerekir.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2001/9007 K. 2001/11406 T. 5.12.2001 • TENFİZ ( Yabancı Mahkemeden Hukuk Davalarına İlişkin Olarak Verilmiş ve O Devlet Kanunlarına Göre Kesinleşmiş Bir İlamın Olmasının Gerekmesi ) • TANIMA VE TENFİZ DAVASI ( Tenfiz Kararı İçin Yabancı Mahkemeden Hukuk Davalarına İlişkin Olarak Verilmiş ve O Devlet Kanunlarına Göre Kesinleşmiş Bir İlamın Olmasının Gerekmesi ) • ... Devamını Oku »

Yabancı Mahkeme Kararının Yetkili Yabancı Ülke Makamlarınca Tercümelerinin de Yetkili Türk Makamlarınca Onanmış Olması Şarttır.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/17017 K. 2005/3506 T. 8.3.2005 • TANIMA VE TENFİZ DAVALARI ( Yabancı Mahkeme Kararının Yetkili Yabancı Ülke Makamlarınca Tercümelerinin de Yetkili Türk Makamlarınca Onanmış Olması Şartı ) • YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI TALEBİ ( Dosyaya Sunulan Karar Örneğinin Yetkili Yabancı Ülke Makamlarınca Tercümelerinin de Yetkili Türk Makamlarınca Onanmış Olması Şartı ) • KARARIN YETKİLİ ... Devamını Oku »

Yabancı Mahkemece Verilen Boşanma Kararının Tanınması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/1758 K. 2009/7357 T. 16.4.2009 • YABANCI MAHKEMECE VERİLEN BOŞANMA KARARININ TANINMASI ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Delillerin Değerlendirilmesi Gerektiği ) • TANIMA İSTEMİ ( Yabancı Mahkemece Verilen Boşanma Kararının – Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında ... Devamını Oku »

Yabancı Mahkemede Türk Hukuku’nun Yanlış Uygulandığını İleri Sürmeyen Davalı Tanıma Aşamasında da Bu İddiayı İleri Süremez.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/16684 K. 2008/16665 T. 4.12.2008 • KAMU DÜZENİNİN İHLALİ ( Türk Hukuk Düzeninin Temelini Teşkil Eden ve Kendisinden Vazgeçilmeyecek Değerlerin İhlal Edilmesi Halinde İhlal Edildiğinden Söz Edilebileceği ) • YABANCI UNSURLU DAVALAR ( Yabancı Mahkemede Türk Hukuku’nun Yanlış Uygulandığını İleri Sürmeyen Davalı Tanıma Aşamasında da Bu İddiayı İleri Süremeyeceği ) • TANIMA / TENFİZ ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates