29 Mayıs 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 20)

Yargı Kararları

Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2008/5-427 K. 2008/440 T. 18.6.2008 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından Husumetin Taşınmazı Devralan Gerçek Hasıma Yöneltilmesi Gerektiği ) • KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ ( Yargılama Sırasında Taşınmazı Devir ve Temlik Eden Davalı/Eski Malik Mirasçılarının Artık Taraf Sıfatının Bulunmadığından ... Devamını Oku »

İdarenin Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Kurarak Tespit Edilen Tahmini Bedeli Belirtmeksizin Taşınmazı Pazarlıkla ve Anlaşarak Satın Alma İradesini Malike Bildirmesi Gerektiği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/5-456 K. 2010/409 T. 22.9.2010 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( İdarenin Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Kurarak Tespit Edilen Tahmini Bedeli Belirtmeksizin Taşınmazı Pazarlıkla ve Anlaşarak Satın Alma İradesini Malike Bildirmesi Gerektiği ) • KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMAMASI ( Halinde İdarenin 10. Md.ye Göre Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmazın İdare ... Devamını Oku »

Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat

T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2010/749 K. 2010/5192 T. 4.6.2010 • MANEVİ TAZMİNAT ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle – Olayın Meydana Gelmesinde İdarenin Kusuru Saptandığı Takdirde Uyuşmazlığın 2577 S. Yasanın 13. Md. Uyarınca Çözümlenmesi Gerektiği ) • HİZMET KUSURU ( Yasadışı Terör Örgütü Mensuplarınca Konulan Bombanın Patlaması Sonucu Çocuğun Ölümü Nedeniyle Manevi Tazminat ... Devamını Oku »

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-364 K. 2010/374 T. 7.7.2010 • HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Yaşadığı Muhitte Asılsız Hırsızlık Suçu İsnatları Nedeniyle Karakola Götürülmeleri İfadelerinin ve Parmak İzlerinin Alınması Kişilik Haklarını Zedeleyeceği – İstemin Kabulü Gereği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle – Davacıların Yaşadığı Muhitte Asılsız Hırsızlık Suçu İsnatları Nedeniyle Karakola Götürülmeleri İfadelerinin ... Devamını Oku »

Hakimin Yargısal Faaliyetleri Nedeniyle Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-439 K. 2010/446 T. 6.10.2010 • TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Yargısal Faaliyetleri Nedeniyle Sorumluluğuna Dayalı – Mahkemelerce Verilen Kararlara Karşı Yasa Yolları Düzenlemiş Olup Salt Kararın Leh veya Aleyhte Olması Yasanın Açık Hükmüne Aykırılık Olarak Değerlendirilemeyeceği ) • HAKİMİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( HUMK’nun 573-576. Md.lerinde Düzenlendiği – Salt Kararın Leh veya Aleyhte ... Devamını Oku »

Önalım Hakkına Konu Edilen Payların İptali

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/6-404 K. 2010/533 T. 20.10.2010 • ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYLARIN İPTALİ (Davacının Önalım Hakkını ve Kullanırken Dürüstlük Kuralına Uygun Davranmadığı ve Diğer Paydaşlara ve Davalıya Verdiği Güvene Aykırı Tutum Sergilediği – Davacının İyiniyetli Olduğundan Söz Edilemeyeceği) • DÜRÜSTLÜK KURALI (Herkes Haklarını Kullanırken Dürüstlük Kuralına Uygun Davranmak Zorunda Olduğu – Kötü Niyetli Davranışı Hukuk ... Devamını Oku »

Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-553 K. 2010/537 T. 27.10.2010 • HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Tutuklama Kararının Verildiği Aşamada Davacı Hakkındaki Deliller Henüz Toplanmadığı – Salt Tutuklama Kararının Verilmesi Ceza Hukukunun Prensiplerinden Olan Suçsuzluk Karinesinin İhlali Anlamına Gelmediği ) • TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ ( Salt Tutuklama Kararının Verilmesi Ceza Hukukunun Prensiplerinden Olan Suçsuzluk Karinesinin İhlali Anlamına ... Devamını Oku »

Faktoring Şirketinin Çek Takip Etme Yetkisinin Kapsamı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/19-488 K. 2010/557 T. 3.11.2010 • FAKTORİNG ŞİRKETİNİN ÇEK TAKİP ETME YETKİSİNİN KAPSAMI ( Davalı Şirketçe Sunulan Faturalar İle Çek Bedeli Arasında Uyumsuzluk Olduğu/Faturaları Düzenleyenlerin Cirantalarla İlgisi Olmadığı – Şirket İle Çeki Ciro Eden Arasında Faktoring Sözleşmesi Bulunmadığı/Şirketin Yetkili Olmadığı ) • TEMLİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI FATURA ( Faktoring Şirketince Sunulan Faturalar İle Çek Bedeli ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates