18 Temmuz 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 21)

Yargı Kararları

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2010/2468 K. 2010/8347 T. 10.5.2010 • KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın Otopark Olduğu Üzerinde Meyve Ağacı Bulunmadığı Halde Karışık Meyve Bahçesi Olarak Bedel Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu ) • SULU ARAZİLER ( Ekilebilen Ürünlerin Net Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesi İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği ) • BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ... Devamını Oku »

Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemez

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2010/4373 K. 2010/8199 T. 10.5.2010 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Bedelinin Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi İle Belirlenmesi Gerektiği – Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği ) • ACELE KAMULAŞTIRMA ( Acele El Koyma Dosyasında Değer Belirlenmesi Nedeniyle Bedel Tespit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği ) • TAŞINMAZ BEDELİNİN ... Devamını Oku »

Kısmi Kamulaştırma/Kalan Kesimde Değer Kaybının %50’yi Geçmesi

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5191 K. 2010/9330 T. 26.5.2010 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İDARE ADINA TESCİLİ ( Kısmi Kamulaştırma/Kalan Kesimde Değer Kaybının %50’yi Geçmesi – İdareye Kalanın Bedelini Ödeyerek Mülkiyetini Kazanma İmkanı/Talep Edilmediğinde Değer Azalış Oranına Göre Karar Verileceği ) • KISMİ KAMULAŞTIRMA ( İdareye Kalanın Bedelini Ödeyerek Mülkiyetini Kazanma İmkanı/Talep Edilmediğinde Değer Azalış Oranına Göre Karar Verileceği ... Devamını Oku »

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2010/13218 K. 2010/21700 T. 16.12.2010 • KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİ ( Taşınmaz Arsa Niteliğinde Olduğu – Değerlendirme Tarihinden Önceki Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değer Biçilmesi Gereği ) • ARSAYA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırmasız Elatmaya Dayanan – Değerlendirme Tarihinden Önceki Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değer Biçilmesi Gereği/Kamulaştırma Kanunu’nun Hükümlerinin Kıyasen Uygulanacağı ) • ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı

T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 1993/3 K. 1994/2 T. 24.6.1994 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı ) • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması ) • FERAĞ VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırma Üzerine – Bedel Artırılması Davasında Süre ) • KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ TEBLİGAT ( Bedelinin Artırılmasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı ) • ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2010/14088 K. 2010/21901 T. 20.12.2010 • İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsal Alınan Taşınmaz Arasında 48 Kat Fark Olduğu – Bu Taşınmazın Emsal Teşkil Etmeyeceği ) • EMSAL TAŞINMAZ ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsal Alınan Taşınmaz Arasında 48 Kat Fark Olduğu/Bu Taşınmazın Emsal Teşkil Etmeyeceği – Kamulaştırma Konusu İrtifak ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Usül

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/5-456 K. 2010/409 T. 22.9.2010 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( İdarenin Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Kurarak Tespit Edilen Tahmini Bedeli Belirtmeksizin Taşınmazı Pazarlıkla ve Anlaşarak Satın Alma İradesini Malike Bildirmesi Gerektiği ) • KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMAMASI ( Halinde İdarenin 10. Md.ye Göre Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmazın İdare ... Devamını Oku »

Para İhtiyacı Olmayan Murisin Taşınmazlarını Aynı Anda Davalıya Satmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/1-632 K. 2010/654 T. 15.12.2010 • MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Taşınmazın Satış Bedeli İle Gerçek Değeri Arasındaki Aşırı Farkın Muris Muvazaasının Kabulü İçin Yeterli Olmadığı – Ancak Para İhtiyacı Olmayan Murisin Taşınmazlarını Aynı Anda Davalıya Satmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu) • TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİ VE SATIŞ DEĞERİ ARASINDA AŞIRI ... Devamını Oku »

Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/21-591 K. 2010/666 T. 15.12.2010 • FATURA BEDELİNİN TAHSİLİ (Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili – Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına Dayanak Belgelerin ve Varsa Başka Firmalar Tarafından Komisyona Yapılan Fiyat Teklif Belgelerinin Getirtilmesi Gerektiği) • MALZEMENİN KURUM TARAFINDAN KARŞILANMAYAN KISMININ TAHSİLİ (Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına ... Devamını Oku »

Boşanma Kararı Verilip Kesinleşinceye Kadar Evlilik Birliği Süreceğinden Bu Durumun Doğal Sonucu Olarak Taraflar Arasında Sadakat Yükümü de Evlilik Birliğinin Sona Ermesine Kadar Devam Edeceği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/2-636 K. 2010/680 T. 22.12.2010 • BOŞANMA ( Kesinleşinceye Kadar Evlilik Birliği Süreceğinden Bu Durumun Doğal Sonucu Olarak Taraflar Arasında Sadakat Yükümü de Evlilik Birliğinin Sona Ermesine Kadar Devam Edeceği ) • SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma Kararı Verilip Kesinleşinceye Kadar Evlilik Birliği Süreceğinden Bu Durumun Doğal Sonucu Olarak Taraflar Arasında Sadakat Yükümü de Evlilik ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates