3 Haziran 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 22)

Yargı Kararları

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2010/13218 K. 2010/21700 T. 16.12.2010 • KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİ ( Taşınmaz Arsa Niteliğinde Olduğu – Değerlendirme Tarihinden Önceki Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değer Biçilmesi Gereği ) • ARSAYA DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırmasız Elatmaya Dayanan – Değerlendirme Tarihinden Önceki Özel Amacı Olmayan Satışlara Göre Değer Biçilmesi Gereği/Kamulaştırma Kanunu’nun Hükümlerinin Kıyasen Uygulanacağı ) • ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı

T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 1993/3 K. 1994/2 T. 24.6.1994 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı ) • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması ) • FERAĞ VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırma Üzerine – Bedel Artırılması Davasında Süre ) • KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ TEBLİGAT ( Bedelinin Artırılmasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı ) • ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2010/14088 K. 2010/21901 T. 20.12.2010 • İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsal Alınan Taşınmaz Arasında 48 Kat Fark Olduğu – Bu Taşınmazın Emsal Teşkil Etmeyeceği ) • EMSAL TAŞINMAZ ( Dava Konusu Taşınmaz İle Emsal Alınan Taşınmaz Arasında 48 Kat Fark Olduğu/Bu Taşınmazın Emsal Teşkil Etmeyeceği – Kamulaştırma Konusu İrtifak ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Usül

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/5-456 K. 2010/409 T. 22.9.2010 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( İdarenin Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Kurarak Tespit Edilen Tahmini Bedeli Belirtmeksizin Taşınmazı Pazarlıkla ve Anlaşarak Satın Alma İradesini Malike Bildirmesi Gerektiği ) • KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMAMASI ( Halinde İdarenin 10. Md.ye Göre Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmazın İdare ... Devamını Oku »

Para İhtiyacı Olmayan Murisin Taşınmazlarını Aynı Anda Davalıya Satmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/1-632 K. 2010/654 T. 15.12.2010 • MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Taşınmazın Satış Bedeli İle Gerçek Değeri Arasındaki Aşırı Farkın Muris Muvazaasının Kabulü İçin Yeterli Olmadığı – Ancak Para İhtiyacı Olmayan Murisin Taşınmazlarını Aynı Anda Davalıya Satmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu) • TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİ VE SATIŞ DEĞERİ ARASINDA AŞIRI ... Devamını Oku »

Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/21-591 K. 2010/666 T. 15.12.2010 • FATURA BEDELİNİN TAHSİLİ (Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili – Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına Dayanak Belgelerin ve Varsa Başka Firmalar Tarafından Komisyona Yapılan Fiyat Teklif Belgelerinin Getirtilmesi Gerektiği) • MALZEMENİN KURUM TARAFINDAN KARŞILANMAYAN KISMININ TAHSİLİ (Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına ... Devamını Oku »

Boşanma Kararı Verilip Kesinleşinceye Kadar Evlilik Birliği Süreceğinden Bu Durumun Doğal Sonucu Olarak Taraflar Arasında Sadakat Yükümü de Evlilik Birliğinin Sona Ermesine Kadar Devam Edeceği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/2-636 K. 2010/680 T. 22.12.2010 • BOŞANMA ( Kesinleşinceye Kadar Evlilik Birliği Süreceğinden Bu Durumun Doğal Sonucu Olarak Taraflar Arasında Sadakat Yükümü de Evlilik Birliğinin Sona Ermesine Kadar Devam Edeceği ) • SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma Kararı Verilip Kesinleşinceye Kadar Evlilik Birliği Süreceğinden Bu Durumun Doğal Sonucu Olarak Taraflar Arasında Sadakat Yükümü de Evlilik ... Devamını Oku »

Haksız Eylemden Kaynaklanan İcra Takibine Bağlı İtirazın İptali Davasında Yargı Yolu Bakımından Görev

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/3-635 K. 2010/686 T. 22.12.2010 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Belediyenin Kaldırım Çalışması Sırasında Telekomun Kablolarına Zarar Verdiği – Haksız Eylemden Kaynaklanan Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği) • BELEDİYENİN KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA TELEKOM KABLOLARINA ZARAR VERMESİ (İtirazın İptali Davası – Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği) • HAKSIZ EYLEM (Belediyenin Kaldırım Çalışması Sırasında Telekomun Kablolarına Zarar ... Devamını Oku »

Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/3-644 K. 2010/681 T. 22.12.2010 • İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün Ekonomik Koşulları İle Genel İhtiyaçlar ve Ana-Babanın Mali Durumlarına Göre Takdir Edileceği – Ayrıca Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı ) • NAFAKA TAKDİRİ ( İştirak Nafakası – Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün ... Devamını Oku »

Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-646 K. 2010/695 T. 22.12.2010 • BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( “İslami Liberal Haber Kanalları Digiturk’e Hükümet Baskısı İle mi Alındı?” Şeklindeki Yazı – Yan Unsur Olan Ayrıntılara Dayanarak Gerçeklik Unsuru Bulunmadığı Gerekçesiyle Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) • HABERCİLİK TEKNİĞİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası – Habercilik ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates