18 Temmuz 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 22)

Yargı Kararları

Haksız Eylemden Kaynaklanan İcra Takibine Bağlı İtirazın İptali Davasında Yargı Yolu Bakımından Görev

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/3-635 K. 2010/686 T. 22.12.2010 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Belediyenin Kaldırım Çalışması Sırasında Telekomun Kablolarına Zarar Verdiği – Haksız Eylemden Kaynaklanan Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği) • BELEDİYENİN KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA TELEKOM KABLOLARINA ZARAR VERMESİ (İtirazın İptali Davası – Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği) • HAKSIZ EYLEM (Belediyenin Kaldırım Çalışması Sırasında Telekomun Kablolarına Zarar ... Devamını Oku »

Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/3-644 K. 2010/681 T. 22.12.2010 • İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün Ekonomik Koşulları İle Genel İhtiyaçlar ve Ana-Babanın Mali Durumlarına Göre Takdir Edileceği – Ayrıca Nafakanın Takdirinde Birlik Devam Ederken Çocuğun Alıştığı Yaşama Şekli de Dikkate Alınacağı ) • NAFAKA TAKDİRİ ( İştirak Nafakası – Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu Günün ... Devamını Oku »

Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/4-646 K. 2010/695 T. 22.12.2010 • BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( “İslami Liberal Haber Kanalları Digiturk’e Hükümet Baskısı İle mi Alındı?” Şeklindeki Yazı – Yan Unsur Olan Ayrıntılara Dayanarak Gerçeklik Unsuru Bulunmadığı Gerekçesiyle Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) • HABERCİLİK TEKNİĞİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası – Habercilik ... Devamını Oku »

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/6-659 K. 2010/682 T. 22.12.2010 • İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE ( Davacının Kira Sözleşmesinde Kiralayan Olarak Adının Geçmediği Ancak Davalı Kiracının Davacı Tarafından Kendisine Gönderilen İhtar Başka Dava ve Diğer İşlemlerde Davacının Kiralayan Sıfatına İtiraz Etmediği – Davacının Kiralayan Sıfatının Kabulü Gerektiği ) • KİRALAYAN SIFATI ( Davacının Kira Sözleşmesinde Kiralayan Olarak Adının Geçmediği ... Devamını Oku »

Vasi Tayini Kararını Tanıma ve Tenfizi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/2-280 K. 2009/326 T. 8.7.2009 • YABANCI MAHKEME KARARI ( Vasi Tayini Kararını Tanıma ve Tenfizi – Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkili Olduğu Bir Konuda Yabancı Mahkemece Verilen Kararın Tenfizine ve Tanınmasına Karar Verilemeyeceği ) • VASİ TAYİNİ KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ ( Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkili Olduğu Bir Konuda Yabancı Mahkemece Verilen Kararın Tenfizine ... Devamını Oku »

Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/12285 K. 2004/13680 T. 22.11.2004 • TENFİZ TALEBİ ( Hollanda Rotterdam Mahkemesi Tarafların Boşanmasına Ve Velayetin Birlikte Kullanılmasına Karar Vermesi – Türk Kanunlarına Aykırı Olması/Talebin Velayet Hariç Boşanma Açısından Kabul Edileceği ) • YABANCI MAHKEME KARARI ( Tarafların Boşanmasına Ve Velayetin Birlikte Kullanılmasına Karar Vermesi – Türk Kanunlarına Aykırı Olması/Tenfiz Talebinin Velayet Hariç Boşanma ... Devamını Oku »

Şirket ortaklarına gönderilen haciz ihbarnameleri borçlu şirket yönünden ortaklar 3. kişi sayılamayacağı için hukuki sonuç doğurmaz.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2005/16517 K. 2005/20224 T. 18.10.2005 • ŞİRKET ORTAKLARINA GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMELERİ ( Borçlu Şirket Yönünden Ortaklar 3. Kişi Sayılamayacağından Hukuki Sonuç Doğurmadığı ) • SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Yönünden Ortaklar 3. Kişi Sayılamayacağından Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle ) • ŞİRKET ORTAKLARININ 3. KİŞİ SAYILAMAYACAĞI ( Borçlu Şirket Ortaklarına Gönderilen Haciz ... Devamını Oku »

Nafaka Borçlusunun Birbirini Takip Eden Tarihlerde Yaptığı Ödemeler

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2009/22641 K. 2010/3781 T. 19.2.2010 • İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Nafaka Borçlusunun Birbirini Takip Eden Tarihlerde Yaptığı Ödemelerde Nafakaya İlişkindir Kaydı Olmasa Dahi Ödemelerin Nafakaya İlişkin Olduğunun Kabul Edileceği – Borçlunun Ödenen Miktar Kadar Borçtan Kurtulacağı ) • NAFAKA BORCUNA DAİR YAPILAN ÖDEMELER ( Nafaka Borçlusunun Birbirini Takip Eden Tarihlerde Yaptığı Ödemelerde Nafakaya İlişkindir ... Devamını Oku »

Maliye Hazinesinin 6831 Sayılı Yasa Gereği Orman Niteliğinde Olan ve Devletleşitirilen Taşınmazların Tapularının İptalini ve Hazine Adına Tescilini Talep Etmesi

 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2003/20-13 K. 2003/25 T. 22.1.2003 • TAPU İPTALİ TESCİLİ DAVASI ( Maliye Hazinesinin 6831 Sayılı Yasa Gereği Orman Niteliğinde Olan ve Devletleşitirilen Taşınmazların Tapularının İptalini ve Hazine Adına Tescilini Talep Etmesi ) • ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Orman Kadastrosunun Yapılmamış Olması ) • BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişinin Elde ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates