23 Ekim 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 23)

Yargı Kararları

Doğal Servet ve Kaynak Niteliğindeki Ormanların Özel Mülkiyet Konusu Olması

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2003/20-102 K. 2003/90 T. 19.2.2003 • TAPU İPTALİ VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Orman Yönetiminin Davalı Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Orman Tahdit Bölgesi İçerisinde Kaldığını İddia Ederek Bu Davayı Açmış Olması ) • MÜLKİYET HAKKININ DOĞUMU ( Mülkiyet Hakkının Kazanılmasının İlli Olması ) • YOLSUZ TESCİL ( Geçerli Bir Hukuksal Nedene Dayanmayan Tescilin Yolsuz ... Devamını Oku »

Devlet Ormanı Olmadığı Nedeniyle İtiraz Davası

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2003/5989 K. 2003/6095 T. 29.9.2003 • ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Tapulama Dışı Bırakılan Tapulu Palamut Meşeliklerinin Devletleştirilmemesi Nedeniyle ve Devlet Ormanı Olmadığı Nedeniyle İtiraz Davası Açılabilmesi ) • DEVLETLEŞTİRİLMEYEN ORMANLAR ( Tapulama Dışı Bırakılan Tapulu Palamut Meşeliklerinin Devletleştirilmemesi Nedeniyle ve Devlet Ormanı Olmadığı Nedeniyle İtiraz Davası Açılabilmesi ) • KESİN HÜKÜM ( Daha ... Devamını Oku »

Taşınmazın Orman Toprağı Olup Olmadığının Tesbiti Usulü

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2004/12178 K. 2004/11592 T. 5.11.2004 • KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi – Taşınmazın Orman Toprağı Olup Olmadığının Tesbitinde Uygulanacak Usul ) • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olan Taşınmazlar – Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Taşınmazın Orman Toprağı Olup Olmadığının Tesbiti Usulü ) • ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI USULÜ ... Devamını Oku »

Orman Tahdidinin İptali Davası

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2005/1011 K. 2005/1573 T. 22.2.2005 • ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Öncesi İtibariyle Niteliği Araştırılıp Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarının Uygulanması ve Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi Gereği ) • ORMAN KADASTROSU ( Orman Tahdidinin İptali – Taşınmazın Öncesi İtibariyle Niteliği Araştırılıp Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarının ... Devamını Oku »

Taşınmazın Orman ya da Orman Toprağı Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2005/1422 K. 2005/1829 T. 28.2.2005 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazine Orman İddiası İle Dava Açtığına Göre Çekişmeli Taşınmazın Orman ya da Orman Toprağı Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi En Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafı ve Amenajman Planının Yerine Uygulanması Gereği ) • ORMAN İDDİASI İLE AÇILAN DAVA ( Çekişmeli Taşınmazın Orman ... Devamını Oku »

Kadastro Tespitine İtiraz Davası – Bilirkişi

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2005/1247 K. 2005/2029 T. 1.3.2005 • KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Eski Tarihli Memleket Haritasının Renkli Fotokopisi Hava Fotoğrafları ve Varsa Amenajman Planı İlgili Yerlerden Getirtilmesi Gereği ) • BİLİRKİŞİ ( Konusunda Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Orman Yüksek Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Aracılığıyla Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Çekişmeli Taşınmaz İle ... Devamını Oku »

Kesinleşen Orman Kadastrosu

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2005/11228 K. 2005/15352 T. 4.10.2005 • KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Öncelikle Kesinleşen Tahdit Bulunup Bulunmadığı Duraksamaya Yer Vermeyecek Bir Biçimde Saptanması Gerektiği ) • KESİNLEŞEN TAHDİT ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Var İse Tapulama Paftası İle Orman Kadastro Haritasının Ölçekleri Denkleştirilerek Sağlıklı Bir Biçimde Zemine Uygulanıp En Az 4 ya da 5 OTS Noktasını Gösterir ... Devamını Oku »

Kadastro Tespitine İtiraz Davası

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2007/4414 K. 2007/7021 T. 28.5.2007 • KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Devletleştirilen Ormanların İadesi İçin Gerekli Olan Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespit Edileceği ) • ORMANLARIN DEVLETLEŞTİRİLMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası – İade Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı ) • DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLARIN İADESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası – İade Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı ) ... Devamını Oku »

Önceki Mevzuata Göre Verilmiş Olan Çalışma İzinleri

T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2004/8649 K. 2007/892 T. 6.3.2007 • Çalışma İzni ( Mesleki Hizmetler Kapsamında Önceki Mevzuata Göre Verilmiş Çalışma İzinlerinin Geçerlik Süresinin Bir Yıla Kadar Uzatılması Sonucunu Doğuran Dava Konusu Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı ) • Mesleki Hizmetler ( Kapsamında Önceki Mevzuata Göre Verilmiş Çalışma İzinlerinin Geçerlik Süresinin Bir Yıla Kadar Uzatılması Sonucunu Doğuran Dava Konusu Düzenlemede ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates