29 Mayıs 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Yargı Kararları (sayfa 28)

Yargı Kararları

Yasaların Vermiş Olduğu Denetim ve Gözetim Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Belediyenin %100 Kusurlu Olduğu

T.C. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 2007/5045 K. 2008/20 T. 15.1.2008  • KAÇAK BİNADA MEYDANA GELEN DEPREM ( Gerek Yapının İnşa Aşamasında Gerek Daha Sonraki Aşamalarda Yapıya İlişkin Bir Tespit ve Denetim Yapılmadığı – Yasaların Vermiş Olduğu Denetim ve Gözetim Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Belediyenin %100 Kusurlu Olduğu ) • RUHSATSIZ BİNA YAPILMASI ( Kaçak Yapılan ve Deprem Nedeniyle Yıkılan Binada ... Devamını Oku »

Bonoda Tanzim Tarihinin Senet Tedavüle Çıkarken Mevcut Olması Yeterlidir.

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ Tarih: 25.3.2008 Esas: 2008/3353 Karar: 2008/5864  1- Bonoda Tanzim Tarihinin Senet Tedavüle Çıkarken Mevcut Olması Yeterlidir 2- Bono Haricinde Düzenlenen ve Bonoya Açık Atıf Yapılan Sözleşmede Yazılı Muacceliyet Koşulu Geçerlidir  Özet:Dava, takip dayanağı olan bonolarda tanzim tarihinin bulunmadığı ve muacceliyet koşulunun gerçekleşmediği iddialarına dayalı takibin iptali talebine ilişkindir. Tamamen doldurulmadan bono düzenlenebileceğinden tanzim tarihinin senet tedavüle çıkarken ... Devamını Oku »

Takipten Önce Mecurun Boşaltılması Halinde Kiracının Aidat Borcundan Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2004/10518 K. 2005/2241 T. 15.3.2005 • İTİRAZIN İPTALİ ( Yönetim Giderinin Tahsili – Kiracı Bağımsız Bölümü Boşalttıktan Sonra Oturduğu Döneme Ait Olsa Bile Ortak Gider Borcundan Sorumlu Tutulamayacağı/Talebin Reddi Gereği ) • YÖNETİM GİDERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kiracı Kat Malikinin Ortak Gider ve Avans Borcundan Kira Miktarı ile Sınırlı Olarak ve Taşınmazda Oturduğu Sürece ... Devamını Oku »

Aidatlara İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2005/5643 K. 2005/7096 T. 27.6.2005 • ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Birden Fazla Parsel Üzerinde Kurulu Sitede Bağımsız Bölüm Maliki Olan ya da Binalardan Birisinde Oturup Yapılan Hizmetlerden Yararlanan Kişinin Sorumlu Olduğu ) • AİDATLARA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI ( Tahmini Bütçe ve Harcama Belgeleri Dosyaya Getirtilerek Davalının Yararlandığı ve Yararlanmış Kabul Edileceği Hizmet Bedellerinden ... Devamını Oku »

Ödenmeyen Yönetim Giderlerinin Tahsili

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2005/6196 K. 2005/9109 T. 18.10.2005 • ÖDENMEYEN YÖNETİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden Önce Gecikme Tazminatı Ödenmesini Gerektirecek Herhangi Bir Bildirimin Borçluya Yapılmadığı – Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Hesaplanacak Gecikme Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği ) • GECİKME TAZMİNATI ( Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden Önce Gecikme Tazminatı Ödenmesini Gerektirecek Herhangi Bir Bildirimin Borçluya Yapılmadığı/Ödeme ... Devamını Oku »

Temerrüttün Koşulları

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2006/2580 K. 2006/5351 T. 27.6.2006 • GECİKME TAZMİNATI ( Borçlu Mütemerrit Olmadıkça Geçmiş Günler İçin Gecikme Tazminatından Sorumlu Tutulamayacağı ) • GECİKME FAİZİ ( Borçlu Mütemerrit Olmadıkça Geçmiş Günler İçin Gecikme Tazminatından Sorumlu Tutulamayacağı ) • BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Borcun Dayanağını Oluşturan İşletme Projesinde veya Kat Malikleri Kurulu Kararında Ödeme Günü Belirtilmiş ve Ödeme ... Devamını Oku »

Ortak Giderlerin Ödenmemesi Nedeniyle Takip

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4851 K. 2008/6065 T. 26.5.2008 • ORTAK GİDERLERİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAKİP ( İtirazın İptali İstemi – Takip Konusu Alacağın Belirli ve Kolay Hesaplanabilir Olması Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği ) • İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Ortak Giderler İçin Yapılan Takibe İtiraz – Takip Konusu Alacağın Belirli ve Kolay Hesaplanabilir Olması Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesi ... Devamını Oku »

İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/7380  K. 2006/1443 T. 20.3.2006 • İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI ( Uygulanmasında Başlangıç Olarak Fiilin İşlendiği Değil Tesbiti Tarihinin Esas Olduğu – İhaleyi Yapan İdarenin Bağlı Olduğu Bakanlığa Kararının Gereğinin Yapılmasını Bildirdiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği ) • YASAKLAMA KARARI ( İhalelere Katılmaktan/Fiil Veya Davranışın Tespit Edildiği Tarihi İzleyen En Geç 45 Gün İçinde Verileceği ... Devamını Oku »

İhaleye Fesat Karıştırılması

T.C.  DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2006/1694  K. 2006/4188 T. 3.11.2006 • İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( İhaleye Katılmamış Olsa Bile Davacı Şirket ve Şirketin %88 Hissesine Sahip Ortağı Hakkında İki Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı ) • KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI ( İhaleye Fesat Karıştırılması – İhaleye Katılmamış Olsa Bile Davacı Şirket ve Şirketin ... Devamını Oku »

Teminat Mektubu – Haczedilemezlik Şikayeti

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2009/1354 K. 2009/9469 T. 30.4.2009 • TEMİNAT MEKTUBU ( Hangi İş İçin Verilmişse O İşin Teminatını Teşkil Edip O Nedenle Haczedilebileceğinden Başka Bir İş İçin Haczinin Mümkün Olmadığı ) • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Teminat Mektupları Hangi İş İçin Verilmişse O İşin Teminatını Teşkil Edip O Nedenle Haczedilebileceğinden Başka Bir İş İçin Haczinin Mümkün Olmadığı ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates