20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » slide

slide

Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Geliri Düşen Mülk Sahibinin Mülkiyet Hakkı

kamu ihale avukatı

Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Geliri Düşen Mülk Sahibinin Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 2/2/2017 tarihinde Recep Tarhan ve Afife Tarhan tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/1546), kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında kurulması gereken makul dengenin malik aleyhine bozulması nedeniyle başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. ... Devamını Oku »

Askeri Eğitimin Gerekleriyle Bağdaşmayan Yıldırma Amaçlı Kötü Muamele

Kamu İhale Avukati Ankara

Askeri Eğitimin Gerekleriyle Bağdaşmayan Yıldırma Amaçlı Kötü Muamele İddialarının Yeterli Araştırılmamasının İşkence Ve Kötü Muamele Yasağını Usul Bakımından İhlal Ettiğine İlişkin  Kararın Basın Duyurusu Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 23/3/2017 tarihinde Ümit Ömür SALAR tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/187), Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan işkence ve kötü muamele yasağının usul bakımından ihlal edildiğine karar verilmiştir. Olaylar Başvurucu, Kuleli ... Devamını Oku »

Unutulma Hakkında İlişkin N.B.B. Kararı Basın Duyurusu

Unutulma Hakkına İlişkin N.B.B Kararı Basın Duyurusu Başvurucu, hakkında ulusal bir gazetenin internet arşivinde, uyuşturucu kullandığı için adli para cezasına hükmedildiğine ilişkin 1998 ve 1999 yıllarına ait yayımlanan toplam üç haberin internet yayınının kaldırılması amacıyla ilgili basın kuruluşuna 2/4/2013 tarihinde ihtarname göndermiştir. Anılan haber içeriklerinin iki gün içinde kaldırılmaması üzerine başvurucu, içeriklerin yayından kaldırılması talebiyle ilgili basın kuruluşu aleyhine 18/4/2013 ... Devamını Oku »

Erdem Gül ve Can Dündar Gerekçeli Kararı Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu

Olaylar 1/1/2014 tarihinde Hatay’da, 19/1/2014 tarihinde Adana’da silah yüklü olduğu iddiası ile bazı tırlar durdurulmuş ve aranmıştır. Tırların durdurulması ve aranmasına ilişkin olaylar ile tırlarda taşınan malzemelerin ne olduğu ve nereye götürüldüğü kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştur. Bu kapsamda Aydınlık gazetesinin 21/1/2014 tarihli nüshasında yayımlanan haberde tırlarda silah ve mühimmat olduğu iddiasına ve buna ilişkin bir fotoğrafa yer verilmiştir. ... Devamını Oku »

Hizmet Sözleşmesi ile Çalışan Şirket Genel Müdürü’nün Açacağı Davada Ticaret Mahkemesi Görevlidir

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2014/3752 KARAR NO.2014/5833 KARAR TARİHİ.25.02.2014 ÖZET: Davacı, ortaklar kurulu kararı ile imzalanan genel müdürlük sözleşmesi uyarınca şirketin tüm sorumluluğunu üst­lenmiş, şirket organı sıfatı ile tüm ekonomik ve hukuki meseleler­de sorumluluğun kendisine ait olmak üzere şirketi temsil etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Genel müdür olarak şirketin tüm işlerini bir tacirden beklenen titizlikle yerine getirmek zorunda olduğu ... Devamını Oku »

Branşlı Personelin Kural Olarak Branşıyla İlgili Görevde İstihdam Edileceği Hakkında

DANIŞTAY 5. Daire ESAS: 2013/4343 KARAR: 2013/5121 İsteğin Özeti : İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 27.10.2011 günlü, E:2011/1783; K:2011/1697 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi : Sündüs Kurtoğlu Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates