18 Temmuz 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Sözleşmeler Hukuku (sayfa 2)

Sözleşmeler Hukuku

Şahsi Hakka Dayalı Muvazaa Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası

Davalılar arasında gerçekleştiği ileri sürülen muvazaalı işlem davacı yönünden haksız eylem niteliğinde olup, davacının katkı payı alacağının tahsilini sağlamak bakımından eldeki davayı açmakta hukuksal yararı bulunmaktadır. Bu nedenle taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözüm yeri, 6100 sayılı HMK'nun 1 vd. maddeleri uyarınca aile mahkemesi görevsiz olup, davanın değerine göre genel mahkemeler görevlidir. Devamını Oku »

Muvazaalı Satış işleminin İptali İstemli Dava

Muris muvazaasının kabulüne ilişkin nitelemesi kesinleştiğinde, davacı da tazminata ilişkin kararı temyiz etmemekle pay isteminden dönüp, tazminat hükmüne razı olmakla talebini tazminata dönüştürmüş olduğundan; mahkemece buna bağlı olarak oluşturulan eda davasının çözümü gerektiği gerekçesine dayalı tazmine ilişkin karar; salt bu sebeplerle sonucu itibariyle doğrudur. Devamını Oku »

Muvazaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Davanın Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre bakılıp çözümlenmesi gerektiğinden Aile Mahkemesi görevli olmayıp genel mahkeme görevlidir. Çekişme konusu taşınmazın değerine göre tapu iptal ve tesciline ilişkin davaya bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ait olduğundan yerel mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir. Devamını Oku »

26 Aralık 2012 Çarşamba Günlü Gazetelerden Basında Yargı Haberleri

  Resmi Gazete’de Bugün 26 Aralık 2012 Tarihli ve 28509 Sayılı Resmî Gazete MEVZUAT YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER — Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates