27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Devlet ve Opera ve Balesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Devlet ve Opera ve Balesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkındaki Kanun ile Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek geçici 12. maddesi gereğince; sözleşmeli çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği” ve eki Uygulama Müfredatı Hükümleri çerçevesinde sınavla personel alınacaktır.

SINAV AÇILACAK POZİSYONLAR VE ADETLERİ İLLER
Ankara İstanbul İzmir Mersin Antalya Samsun
Sanatkâr Memurlar  
Bale 2 4 4 8 6 2
Solo 2 4
Koro (Soprano) 2 2 1 1
Koro (Alto) 2 3 2 1
Koro (Tenor) 2 2 3 1 1
Koro (Bariton) 1 1 2
Koro (Bas) 1
Orkestra (Keman) 2 2 1 4 4 2
Orkestra (Viyola) 1 2 1 1
Orkestra (Viyolonsel) 1 1 2 1
Orkestra (Kontrabas) 1 1 1
Orkestra (Obua) 1
Orkestra (Klarinet) 1
Orkestra (Fagot) 1 1
Orkestra (Korno) 1 1 1
Orkestra (Trompet) 1 1 1 1
Orkestra (Trombon) 1 1 1
Orkestra (Tuba) 1 1
Orkestra (Vurmalı Sazlar)   2 1
Orkestra (Arp) 1
Orkestra (Piyano) 1 1 1
Bale Notatörü 1
Uygulatıcı Uzman Memurlar  
Repetitör 1
Kondüvit 1 1
Suflör 1
Teknik Müdür 1

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) Adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinin (a) bendinin 1.2.4.5.6 ve 7.

maddelerinde belirtilen genel nitelikleri taşımaları şartı aranacaktır.

2) SANATKÂR MEMUR ADAYLARININ NİTELİKLERİ

BALE STAJYER SANATÇISI: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, yüksekokul, akademi ve konservatuvarların bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak,

SOLO, ORKESTRA, KORO STAJYER SANATÇILARI: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, yüksekokul, akademi ve konservatuvarlardan en az lisans düzeyinde mezun olmak,

BALE NOTATÖRÜ: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren kurumların bale bölümünden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

3) UYGULATICI UZMAN MEMUR ADAYLARININ NİTELİKLERİ

REPETİTÖR : Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren kurumların bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak,

SUFLÖR :Konservatuvar mezunu veya müzik eğitimi almış yüksek öğretim mezunu veya bu

alanda kendini yetiştirmiş asgari lise veya lise dengi okul mezunu olmak,

KONDÜVİT :Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren

kurumlardan en az lise düzeyinde mezun veya müzik alanında kendini yetiştirmiş en az lise veya lise dengi okul mezunu olmak,

TEKNİK MÜDÜR:Mesleği ile ilgili dalda en az 5 yıl tecrübesi olan Makine Mühendisi veya Yüksek Tekniker olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Erkek adayların askerlikle ilgili durumlarını İş Başvuru Formu’nda beyan etmeleri gerekmektedir. Askerlik durum belgesi atama işlemleri sırasında istenecek ve bu belgeyi getirmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

2) Yurtiçi ve yurtdışından yapılacak başvurular şahsen veya noter kanalı ile vekâlet verilen yakınlar aracılığı ile veya postayla yapılabilecektir. Yurtdışından veya yurtiçinden posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Başvurularını posta ile yapanların, başvurunun yerine ulaşıp ulaşmadığını takip etmeleri ve belgelerinin eksiksiz olduğu ile sınava girmelerinde bir engel bulunmadığının, başvuru süresi bitmeden teyidini almaları, kendi yükümlülüklerindedir.

3) Adaylardan başvuru esnasında yurtdışında aldıkları öğrenim belgelerinin ülkemizdeki denkliğini gösterir belge veya ilgili kurumlara (MEB veya YÖK) bu husustaki müracaatını gösterir belge istenecektir. Sınavı kazanan adayların atama işlemlerinde, öğrenim durumunun ülkemizdeki denkliğini gösterir belgenin aslı veya onaylı bir örneğinin verilmesi zorunlu olup, bu belgeyi veremeyen adayların ataması yapılmayacaktır.

4) Adaylar ilan edilen sınav pozisyonlarından her Müdürlükte en fazla iki pozisyona müracaat edebilirler.

5) Sınava girmek isteyen adaylar, sınavı kazanmaları halinde atanacakları Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde stajyerlik süresi de dahil olmak üzere en az 6 yıl görev yapmayı kabul edeceklerine ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde tayin talebinde bulunmayacaklarına dair “taahhütnameyi” imzalamak zorundadırlar.

6) İsteklilerin 01.12.2010 tarihi ile en geç 17.12.2010 tarihi arasında saat 17:00′ a kadar;

• İş Başvuru Formu

• Öğrenim Belgesi

• Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyan (İş Başvuru Formu üzerinde)

• T.C. Kimlik Numarası Beyanı (İş Başvuru Formu üzerinde) (İş Başvuru Formu üzerinde)

• 2 adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

• Taahhütname (5. Maddedeki)

ile şahsen veya posta yolu ile sınava girecekleri illerin veya Genel Müdürlüğün aşağıdaki adreslerine başvurmaları gerekmektedir.

• Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Hanımeli sokak No:11 06430 Sıhhıye – ANKARA (Telefon: 0 312 229 33 68-69)

• Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:20 06050 Ulus/ANKARA (Telefon: 0 312 324 22 10)

• İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Mete Caddesi Seyran Apartmanı No:6 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL (Telefon: 0 212 252 11 11)

• İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü SSK İş hanı D Blok Kat:3 Konak/İZMİR (Telefon:0 232 489 04 74)

• Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Alanı eski Halkevi Binası Kültür Merkezi MERSİN (Telefon: 0 324 237 86 55)

• Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Memurevleri Mahallesi Tonguç Caddesi No:21 ANTALYA (Telefon: 0 242 343 30 98)

• Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:1 AKM İlkadım/SAMSUN (Telefon: 0 362 431 50 66)

7) İş Başvuru Formu ile 5. Maddede bahsedilen “taahhütname” yukarıdaki adreslerden veya Devlet Opera ve Balesi internet sitesinden (www.devoperabale.gov.tr veya www.dobgm.gov.tr) temin edilebilir.

8) Personel Şube Müdürlüklerince adayların başvuru belgeleri incelenerek müracaatı kabul edilenlerin “Sınav Katılım Belgesi” aynı gün ya da ertesi gün verilecektir. Başvurularını posta ile gönderen adaylar, “Sınav Katılım Belgesi”ni sınav gününde sınav yerindeki personel görevlilerinden alabileceklerdir. Sınavlarda uygulatıcı uzman memurluk bölümüne başvuruda bulunan adaylarda sınav sırasında bulunması gereken teknik donanım (silgi, kalem vs.) adaylar tarafından temin edilecektir.

9) Sınav tarihleri başvuran adayların sayılarına göre belirlenerek sınavlar 27 Aralık 2010 tarihinde başlamak üzere takip eden tarihlerde Genel Müdürlük ve ilgili Müdürlüklerde yapılacaktır. Sınavların detaylı gün, saat ve yerlerinin belirtildiği sınav programı 23 Aralık 2010 tarihinde Kurumun internet siteleri (www.devoperabale.gov.tr veya www.dobgm.gov.tr) ile Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin ilan

panolarında duyurulacaktır. Adaylar,”Sınav Katılım Belgesi” ile birlikte, ilan edilen sınav programındaki ilgili sınavın gün ve saatinde, belirtilen yerde hazır bulunacaklardır. Duyurulan gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

10) Sınavlar “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği” ve eki Uygulama Müfredatı Hükümleri çerçevesinde yapılacak olup, Kurum internet sitelerinden bu Yönetmelik ve eki sınav müfredatı (programı) ile konuya ilişkin diğer mevzuata erişim sağlanabilecektir.

11) Sınav sonuçları Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü internet siteleri (www.devoperabale.gov.tr veya www.dobgm.gov.tr) ile Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin duyuru panolarında ilân edilecektir. Sınavları asil ve yedek kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

12) Sınavı kazanan adayların sözleşme ücretleri Teknik Kurulca tespit edilecek olup, Maliye Bakanlığı vizesini müteakiben atamaları yapılacaktır.

Adaylara duyurulur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates