2 Ekim 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 17 Eylül 2010 )

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 17 Eylül 2010 )

Dışişleri Bakanlığından :

SINAVLA ADAY MESLEK MEMURU ALINACAKTIR

I. Genel bilgiler:

(1) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden kariyer memurlarıdır.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 100’dür. Atamalar, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu ve 8 inci derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Sınavın ilk aşaması, 2 Ekim 2010 tarihinde, Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.

(4) Sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, giriş sınavlarına ilişkin düzenlemelerden bu sınav duyurusunda belirtilmeyen hususlar, 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer almaktadır. Anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında kayıtlı hükümler saklıdır.

II. Başvuru ve sınava katılım şartları:

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 1/1/2010 tarihi itibarıyla hesaplanmak üzere, lisans diplomasına sahip bulunanlar için 30 yaşını, herhangi bir alanda lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak,

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji, iktisat, işletme, maliye ve finans bölümleri ile ağırlıklı olarak bu alanlara yönelik eğitim programlarına sahip bölümlerinden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da üniversitelerin sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,

ç) 2009 veya 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) “KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak gerekir. (Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.) Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır.

(2) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 2000 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 22 Eylül 2010 tarihinde ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. Giriş sınavı başvurularının yapılması:

(1) Giriş sınavı başvuruları, 27 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak ve 17 Eylül 2010 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlılığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d) Varsa lisansüstü eğitim diploması.

NOT: Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji, iktisat, işletme, maliye ve finans bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerde okutulan eğitim programlarına ağırlıklı olarak sahip bulunan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

(2) İlave bilgi talepleri için belirlenen iletişim bilgileri aşağıdadır:

ANKARA Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. kat 443 nolu oda) Balgat/Ankara Tel: (312) 292 13 88 – 89 – 90 İSTANBUL Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No:90 80860 İstinye/İstanbul Tel: (212) 359 84 06-07-08-09

IV. Sınavın aşamaları:

(1) Çoktan seçmeli bilgi sınavı: Çoktan seçmeli sınav 100 sorudan oluşacak, 150 dakika sürecek ve aşağıdaki alanları kapsayacaktır. Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre ilk 300 aday yazılı sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

a) Uluslararası ilişkiler politikası ve teorisi (%25)

b) Uluslararası kamu hukuku (%25)

c) Siyasi tarih (Dünya siyasi tarihi, Osmanlı diplomasi tarihi ve Türk dış politikası)(%20)

ç) Anayasa hukuku ve siyasal sistemler, idare hukuku, medeni hukuk (%15)

d) Uluslararası iktisat, mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi ve kamu mali yönetimi (%10)

e) Genel kültür (%5)

(2) Yazılı sınav: Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri (yabancı dilde kompozisyon, Türkçeden yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçeye çeviri), adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır. Her bir bölüm üçer saat sürecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir.

NOT: Birinci yabancı dil olarak İngilizceden sınava girenler, arzu etmeleri halinde, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden de sınava girebileceklerdir. Birinci yabancı dil olarak Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adayların ise İngilizceden de sınava girmeleri ve bu sınavda en az 60 puan almaları zorunludur. (İngilizce, Almanca veya Fransızcadan girilen ikinci yabancı dil sınavında 70’in üzerinde puan alınması, yazılı sınav çerçevesinde adaya ilave puan kazandıracaktır).

(3) Sözlü sınav: Bu sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70’tir. Çoktan seçmeli sınavda, başarı sıralaması esas alınacak ve baraj puan uygulamasına gidilmeyecektir.

(5) Çoktan seçmeli sınavın sonuçları 6 Ekim 2010 tarihinde açıklanacaktır.

İlgililere duyurulur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates