20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Ekonomi Bakanlığı Denetmen Yardımcısı Alım İlanı

Ekonomi Bakanlığı Denetmen Yardımcısı Alım İlanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA YARIŞMA SINAVI İLE ÜRÜN DENETMENYARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Ürün Denetmen Yardımcıları, Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına uygun olarak ithalat ve ihracat denetimi yapmak, Bakanlık görev alanına giren devlet yardımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak, uluslararası gözetim yapan şirketleri periyodik olarak denetlemek ve benzeri görevleri yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan, müfettiş yardımcılığı statüsünde olmayan denetim memurlarıdır.

Ürün Denetmen Yardımcılığı hakkında 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’nebaşvurulabileceği gibi, özlük hakları hakkında Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden telefonla bilgi alınabilir (Tel: 0 312 204 81 03).

Yapılacak sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 17 ÜrünDenetmen Yardımcısının; Marmara (istanbul), Batı Anadolu (izmir) ve Güney Anadolu (Mersin) Bölge Müdürlüklerinde, Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (g) fıkrası uyarınca kura ile belirlenerek istihdamları öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Genel idare Hizmetleri Sınıfında 8 inci derece kadrolarda işe başlatılacaklardır Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

Atama yapılacak toplam 17 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:

ALAN ADET

İktisat 6

İşletme 6

Kamu Yönetimi 5 TOPLAM 17

TOPLAM

Bakanlık, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, iktisat ve işletme Fakültelerinin iktisat, işletme ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

5) Türkiye’nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), “KPSSP 4” puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak, gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 KPSS sonuçlarına göre, iktisat Bölümünden en yüksek puan alan ilk 24 kişi, işletme Bölümünden en yüksek puan alan ilk 24 kişi, Kamu Yönetimi Bölümünden ise en yüksek puan alan ilk 20 kişi sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 06 Şubat 2013 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (http://www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav, sözlü olarak tek aşamalı, Ankara’da Bakanlık Merkez Binasında 11-14 Şubat 2013 tarihlerinde 10.00 -18.00 saatleri arasında yapılacaktır. SINAV KONULARI: Sözlü sınavda, a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) tiyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

A) BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular 21 Ocak 2013 Pazartesi günü başlayacak ve 01 Şubat 2013 Cuma günü mesai bitiminde (18 00) sona erecektir Başvuru esnasında istenilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

B) GEREKLİ BELGELER:

Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır: 1) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlığımız web sitesinden (http://www.ekonomi.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu.

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin kurumca onaylı sureti,

3) KPSS belgesinin kurumca onaylı bilgisayar çıktısı. Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler de istenecektir.

1) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

3) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

4) 6 adet vesikalık fotoğraf.

5) Adli sicil yazılı beyanı.

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı beyan

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER:

Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat inönü Bulvarı No:36 06100 Emek / ANKARA

Tel: 0 312-204 79 02/ 0 312-204 75 33

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates