29 Mayıs 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Fulbright Yüksek Öğrenim Bursları (Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2010 )

Fulbright Yüksek Öğrenim Bursları (Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2010 )

Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu’nca 2011-2012 ders yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans (master) ve doktora öğrenimi yapmak isteyenler ile, tez aşamasında araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine burs verilecektir. Burslar; tıbbın klinik dalları hariç (doktorluk, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, eczacılık ve klinik psikoloji) her alan için açıktır.

 Fulbright Yüksek Öğrenim Burslarına başvuran adayların;

 i)Türk vatandaşı olmaları (ABD vatandaşları ile Green Card sahibi olanlar başvuramaz),

 ii)İyi derecede İngilizce bilmeleri gereklidir. Yüksek Lisans Burslarına; üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması; 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan;

 i) 4 yıllık üniversite mezunları,

 ii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2010’de mezun olacaklar,

 iii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2011’da mezun olacaklar başvurabilirler.

 İşletme Dalında (MBA) başvuran adayların başvuru tarihinde en az bir yıllık fiilî iş tecrübesi olması zorunludur.

 Doktora Burslarına; üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması; 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan;

 i) 4 yıllık üniversite mezunları,

ii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2010’da mezun olacaklar,

 iii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2011’de mezun olacaklar,

 iv) Yüksek Lisans Derecesini almış ya da en geç Temmuz 2011’de yüksek lisans derecesi alacak kişiler başvurabilirler.

 Doktora Tezi Araştırma Burslarına; Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı bulunan ve son başvuru tarihinde tez aşamasına gelmiş olan doktora öğrencileri başvurabilirler.

 Üniversite öğrenimlerini lisans veya yüksek lisans düzeyinde ABD’de yapmış veya ABD’de 6 aydan uzun süreli Değişim Programlarına katılmış olanların Fulbright Yüksek Öğrenim Burslarına başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren, en az 3 yıl geçmiş olması şarttır. Başvuru zamanında,  ABD’de yüksek öğrenim yapmakta olan kişiler burslara başvuramazlar.

 BAŞVURU ŞEKLİ: Son başvuru tarihi: 5 Mart 2010 Cuma

 1. Başvuru formu:

Fulbright burslarına başvuru formu online olarak doldurulacaktır. Bunun için adayın geçerli bir e-posta adresinin olması yeterlidir. Online başvuruda adayın sisteme ilk girişinde, https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/  internet sitesine giderek, bu sayfada göreceği “Create an Account” seçeneğinden bağlanacağı sayfada e-posta adresiyle, kendisini sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Aday sisteme kaydını yaptıktan sonra, yukarıdaki siteye e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapabilir. Bu sistemde aday “Submit

Application” seçeneği ile başvurusunu resmi olarak sisteme yükleyinceye kadar istediği zamanda, istediği kadar giriş ve başvurusunda gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapma olanağına sahiptir. Online başvuruların işleme konulabilmesi için başvuruların sisteme son yüklenme tarihi 5 Mart 2010’dur. Bu tarihten sonra sisteme girilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 ÖNEMLİ: Başvuru formundaki “Başvuru Periyodu” sorusu (Application Cycle) için 2011-2012 seçeneği Şubat ayından itibaren açılacaktır. Ancak başvuru formu şu anda doldurmaya başlanması önerilir. Şubat ayında, sistem üzerinde başvuru açmış olan öğrencilere ne zaman 2011-2012 seçeneğinin hazır olacağı konusunda e-posta gönderilecektir.Online başvuruda teknik sorunlarla karşılaşanlar ya da soruları olanlar trprog@tr.net Bu e-Posta adresi istek

dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-posta yollayarak yardım alabilirler.

Online olarak doldurmuş olduğunuz başvuru formunun, formu ‘submit’ ettikten sonra, bir adet çıktısını diğer evraklarınızla birlikte Komisyonumuza iletmeniz gerekir.

 UYARI: Transkript ve/veya özgeçmişinizi sisteme yükleyemiyorsanız, bunları da diğer belgeleriniz ile birlikte, Komisyonumuza yollayacağınız başvuru paketinize ekleyebilirsiniz.

 Adaylar ek olarak aşağıdaki belgeleri de 5 Mart 2010 Cuma gününe kadar Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Ofisine elden getirmeli ya da posta ile yollamalıdırlar. Bu tarihten sonra hiçbir evrak kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru için son günü beklememeleri önerilir.

 2. Diploma/Öğrenci Belgesi:

 Üniversite (lisans ve/veya yüksek lisans) diplomalarının onaylı kopyası veya geçici mezuniyet belgesi. Halen devam edilen programlar için öğrenci belgesi vermek gerekmektedir. Sözkonusu belgeler Türkçe ise, onaylı İngilizce çevirileri de verilmelidir. İngilizce çevirileri kendiniz yaptıktan sonra, Fulbright Ankara ve İstanbul ofislerindeki Akademik Danışmanlarımızdan randevu alarak onaylatabilirsiniz.

 3. Transkript:

 Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi süresince alınan ders ve notları gösterir belge. Transkriptler resmi kopya olmalı ve kapalı zarf içinde (zarfın kapağı Öğrenci İşleri tarafından mühürlenmiş olarak) Komisyonumuza ulaştırılmalıdır.

 Transkript(ler) Türkçe ise onaylı İngilizce çevirileri de verilmelidir. İngilizce çevirileri kendiniz yaptıktan sonra, Fulbright Ankara ve İstanbul ofislerindeki Akademik Danışmanlarımızdan randevu alarak onaylatabilirsiniz.

 4. Referans mektupları:

 Üç adet referans mektubu.

 Referans mektupları iki şekilde sunulabilir.

i) Elektronik Referans Mektubu: Online başvuru sistemi aracılığıyla internet üzerinden referans verecek kişi tarafından hazırlanacak olan mektup.

 ii) Elden Alınan Referans Mektubu: Bunların dışında bir formatta hazırlanmış

referans mektupları Fulbright bursları için hiçbir şekilde kullanılamaz.

E-posta veya faks ile gönderilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

 5. Nüfus cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi. (Eğer nüfus cüzdanında TC Kimlik Numarası yazılı değilse, fotokopi üzerine ayrıca yazılarak belirtilmelidir.)

 6. Bir adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.  

7. Eğer varsa TOEFL sınav sonuç belgesinin fotokopisi.

 8. Yüksek lisans ve doktora burslarına başvuranlar için; eğer varsa GRE Genel Yetenek sınavı sonuç belgesinin fotokopisi. (İşletme ve alt dallarında başvuranlardan ise GMAT sınavı sonuç belgesinin fotokopisi.)

9. İmza formu:

 Online application / Supplementary forms kısmındaki Signature Form.

 Fulbright Burslarına başvuranların, TOEFL İngilizce sınavına ve GRE Sınavının Genel Yetenek kısmına (General Test) girmeleri önerilir. İşletme ve alt dallarında başvuranlar ise GMAT sınavına girmelidirler. Bu sınavlardan alınması tavsiye edilen puanlar:

 TOEFL’dan :

 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik Dalları ile Sosyal ve Beşeri Bilim Dalları için iBT 79 veya üzerinde,

 Amerikan ve İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve İngilizce Öğretim Dalları için iBT 100 veya üzerinde,

 GRE’den : Sözel ve sayısal bölümlerden alınan puanların toplamı; Mühendislik, Matematik ve Fen Bilimleri dalları için 1000 veya üzerinde,

 Sosyal ve Beşeri Bilim Dalları için 950 veya üzerinde, Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Fotoğraf ve Heykel) ile Spor dalları için 900 veya üzerinde,

 GMAT’den : 650 veya üzerinde olmalıdır.

 Fulbright bursları için Ocak 2009 tarihinden sonra alınmış sınav sonuçları geçerlidir.

 TOEFL, GRE ve GMAT sınavları için çalışma kitapları kitapçılardan satın alınabileceği gibi, Komisyonumuzun Ankara ve İstanbul ofislerinden bir süre için ödünç alınabilir. Ayrıca, aşağıda belirtilen 10 üniversitedeki Fulbright Kitaplıklarından da, ABD’de eğitim ile TOEFL, GRE ve GMAT sınavlarına hazırlık için gerekli kaynak kitaplara ulaşabilirsiniz.

 SEÇİM ŞEKLİ:

 Başvuru belgeleri incelendikten sonra bir ön elemeden geçirilerek uygun bulunan adaylar 14 Haziran – 30 Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara’da İngilizce olarak yapılacak mülakata davet edileceklerdir. Mülakata verilen tarih ve saatte gelmek zorunludur.

 Burs Kurulu tarafından İngilizce olarak yapılacak mülakat sonucunda Fulbright Bursu adayları seçilecektir. Adaylar 15 Temmuz 2010 tarihinde Ankara’da yapılacak toplantıya davet edileceklerdir. Adaylardan; öğrenim yapmak istedikleri üniversitelere ait tercihlerini de bildirecekleri yeni başvuru evraklarını hazırlayarak Komisyona belirlenen bir tarihe kadar ulaştırmaları istenecektir.

 Seçilen adaylardan yukarıdaki sınavlara girmemiş ya da girip de yeterli puan alamamış olanların 11 Eylül 2010 tarihine kadar bu sınavlara girmeleri zorunludur.

 Burslara başvuranların, mülakat için Ankara’ya geliş-dönüş harcamaları kendilerine aittir. Başvuru ile ilgili olarak Fulbright Eğitim Komisyonuna verilen hiçbir evrak iade edilmez.

 BURSLARIN ÖZELLİĞİ:

 Fulbright Burslarının tavanı her öğrenci için (okul ücreti ve geçim masrafları dahil) yıllık $30,000 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, gidiş-dönüş yol parası ve sağlık sigortası da omisyonumuz tarafından karşılanmaktadır.

 Fulbright Burslarına seçilenler, pasaport ve vize işlemlerinden şahsen sorumludurlar. Pasaport ve vize alamayan öğrencilerin bursu iptal edilir.  

Bursların karşılığında zorunlu hizmet yoktur. Ancak; öğrencinin Amerika’daki öğrenimini tamamladıktan sonra, ABD J Vizesi (Exchange Visitor Visa) kuralı gereği, Türkiye’ye dönmesi zorunluluğu vardır. Programını tamamlayarak Türkiye’ye dönen bursiyerler iki yıl süreyle Green Card veya Vatandaşlık alamazlar. Ancak turist vizesi için başvurabilirler.

 BURSLARIN BAŞLANGICI ve SÜRESİ:

 2011 – 2012 ders yılı için Fulbright Bursuna seçilen adaylar Amerika’daki öğrenimlerine 2011 yılı Ağustos veya Eylül aylarında başlarlar. Adayların yerleştirme işlemi ABD’de Institute of International Education (IIE) adlı kuruluş tarafından yapılmaktadır

 Burslar öğrencinin seçildiği ders yılı için geçerli olup başka ders yılına ertelenmesi ya da öğrencilerin programlarına erken başlamaları mümkün değildir.

 Yerleştirme sürecinde öğrenciler ABD’de bir başka akademik programa katılamazlar.

 Fulbright Yüksek Lisans Bursunun süresi en fazla iki yıldır. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra doktoralarına devam etmek isteyen öğrencilerin, başka kaynaklardan yeterli burs sağladıkları ve Fulbright Eğitim Komisyonu uygun gördüğü takdirde, doktora derecelerini alıncaya kadar, Amerika’da öğrenimlerine devam etmelerine en fazla 4 yıl izin verilebilir. Ancak zorunlu hallerde bu süre 1 yıl daha uzatılabilir.

 Fulbright Doktora Bursu en fazla 2 yıl için verilir. Verilecek olan bursun süresi ve miktarı üniversiteden sağlanacak ek kaynak değerlendirilerek belirlenecektir. Öğrencilerin ABD’de en fazla 4 yıl kalmalarına izin verilebilir. Ancak zorunlu hallerde bu süre 1 yıl daha uzatılabilir.

 Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu bir ders yılı için verilir. Birinci ders yılı sonunda öğrencinin Türkiye’ye dönmesi gerekir. Ancak, birinci yıldan sonra kişisel girişimi ile başka bir kaynaktan her türlü masrafını karşılayacak miktarda burs sağlayabilen başarılı öğrencilerin Amerika’da öğrenimlerine devam etmelerine izin verilebilir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates